Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Vokietija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiami Vokietijos bankroto registrai.

Turinį pateikė
Vokietija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Vokietijos bankroto registras

Pagal Bankroto kodekso 9 straipsnį Vokietijos bankroto bylų teismų skelbimai apie bankrotą bankroto skelbimų svetainėje. Skelbimai teisiškai privalomi ir visiems laisvai prieinami.

Registrą tvarko Bendra federacijos ir žemių duoemnų tvarkymo ir teisingumo sistemos racionalizavimo komisija kartu su Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės teisingumo ministerija.

Ar Bankroto registro informcija nemokama?

Taip.

Paoeška Vokeitijos bankroto registre

Paiešką galima atlikti tik bankroto skelbimų svetainėje. Paieškos procesas išsamiai paaiškintas šioje svetainėje. Informacija pateikiama tik vokiečių kalba.

Įsidėmėkite, kad be apribojimų ieškoti visų Vokietijos bankroto bylų teismų informacijos galima tik dvi savaites nuo dienos, kai buvo paskelbta apie bankrotą. Pasibaigus šiam terminui, atliekant paiešką reikia nurodyti bankroto bylų teismo tietą ir bent ką nors iš šių duomenų: pavardę, įmonės pavadinimą, skolininko įsisteigimo ar gyvenamosios vietos adresą, bankroto bylos numerį arba registro įstaigos numerį, registro įrašo tipą ar registro numerį.

Bankroto registro įstaigimo faktai

Bankroto skelbimų svetainėje apie bankrotą skelbiama nuo 2002 m. balandžio 1 d. Išsamesnė informacija apie tai, kiek laiko duomenis galima rasti internete, ir apie kitas procedūras pateikiama šioje svetainėje. .

Pateikiami tik nebaigtų nagrinėti bylų duomenys. Vėliausiai po šešių mėnesių nuo proceso pabaigos informacija ištrinama.

Nuorodos

Vokietijos bankroto registras

Paskutinis naujinimas: 16/04/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma