Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Belgija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Belgijos bankroto registrus.

Turinį pateikė
Belgija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokia yra padėtis, susijusi su Belgijos bankroto registrais?

Belgijoje viešųjų bankroto registrų nėra.

  • Visi įmonių atpažinties duomenys ir duomenys apie jų teisinę padėtį (visų pirma bankrotą) registruojami Centriniame įmonių banke (CĮB). Tačiau sprendimai dėl bankroto ir susitarimo su kreditoriais skelbiami oficialiajame leidinyje Moniteur Belge, kuriuo galima naudotis internetu.
  • Tam tikra informacija apie didelių skolų turinčius privačius asmenis, pradėjusius kolektyvinio skolų reguliavimo procedūrą, Belgijoje centralizuotai pateikiama duomenų bazėje. Ši duomenų bazė sukurta Belgijos nacionaliniame banke, bet nėra vieša.

Ar Belgijos bankroto registrais galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Belgijos bankroto registre?

Sprendimų dėl bankroto arba susitarimo su kreditoriais galima ieškoti oficialiajame leidinyje Moniteur Belge.

Laikotarpis, kurį apima Belgijos bankroto registrai

Įmonių duomenys pateikiami nuo 1983 m. sausio 1 d. ir pateikiamas saitas į duomenis, paskelbtus po 1997 m. birželio 1 d.

Taip pat pateikiami organizacijų duomenys, paskelbti po 2003 m. liepos 1 d.

Susijusios nuorodos

Federalinė viešoji teisingumo tarnyba

Paskutinis naujinimas: 18/01/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma