Bankroto ir nemokumo registrai

Austrija

Šiame portalo skyriuje trumpai aprašomas Austrijos bankroto registras.

Turinį pateikė
Austrija

Kokią informaciją galima rasti Austrijos bankroto registre?

Austrijos bankroto registras priklauso Austrijos federalinei teisingumo ministerijai ir yra jos tvarkomas. Jame pateikiama informacija apie bankroto procedūrų inicijavimą ir pagrindinius etapus.

Austrijos bankroto registras skelbiamas Ediktsdatei tinklalapyje (teisinių pranešimų duomenų bazė).

Ar bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip.

Kaip atlikti paiešką Austrijos bankroto registre?

Išsamią informaciją galima rasti tik vokiečių kalba Austrijos federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainės tinklalapyje Ediktsdatei (teisinių pranešimų duomenų bazė).

Austrijos bankroto registro istorija

Austrijos bankroto registras veikia nuo 1999 m.

Susijusios nuorodos

Austrijos teismų sistema

Paskutinis naujinimas: 13/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma