Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások

Románia

Ebben a részben áttekintést adunk a Románia fizetésképtelenségi nyilvántartásáról – a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyéről –, amelyet az igazságügyi minisztérium – Országos Cégnyilvántartási Hivatal hozott létre.

Tartalomszolgáltató:
Románia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Mit kínál a román fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Fizetésképtelenségi eljárások Romániában

Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal által kiadott Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye (Buletinul Procedurilor de Insolvenţă) tartalmazza a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 85/2006. törvény szerinti fizetésképtelenségi eljárások keretében kibocsátott idézéseket, közleményeket, összehívásról szóló értesítéseket és az eljárási iratokról szóló tájékoztatásokat.

Az általános fizetésképtelenségi eljárást az alábbiakra kell alkalmazni:

 • Gazdálkodó szervezetek:
 1. gazdasági társaságok;
 2. szövetkezeti társaságok;
 3. gazdasági érdekcsoportok;
 • szövetkezetek;
 • mezőgazdasági társaságok
 • egyéb gazdasági tevékenységet végző magánjogi jogi személyek.

Az egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárást az alábbiakra kell alkalmazni:

 • Gazdálkodó szervezetek:
 1. cégjegyzési joggal felruházott természetes személyek;
 2. egyéni vállalkozások és családi vállalkozások
 • Minden gazdálkodó szervezet és jogi személy, aki/amely megfelel egy adott feltételrendszernek, így:
 1. nem rendelkezik intézményi vagyonnal;
 2. bejegyzési vagy számviteli dokumentumai nem lelhetőek fel;
 3. az ügyvezetője nem található;
 4. székhelye már nem létezik, vagy már nem ugyanaz, mint amit a cégnyilvántartásnak bejelentettek; nem nyújtották be a jogszabályokban előírt iratokat;
 5. az idézés kibocsátása előtt megszűnt; illetve
 6. kinyilvánította a végelszámolás megkezdésére irányuló szándékát.

A központi kereskedelmi/cégnyilvántartást az Országos Cégnyilvántartási Hivatal vezeti, amely jogi személyiséggel rendelkező közintézmény, és az igazságügyi minisztérium részét képezi.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye

Milyen információkat tartalmaz a Közlöny?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által a fizetésképtelenségi eljárás megkezdését követően megtett minden eljárási cselekményt tartalmaz, vagyis az alábbiakat:

 • idézések, egyes esetekben az ellenérdekű fél által kibocsátott idézések;
 • vitás kérdések;
 • jogorvoslatok és egyéb kérelmek;
 • a bíróságok által közölt eljárási cselekmények és határozatok;
 • tárgyalások kitűzése;
 • felhívások;
 • jogszabályban meghatározott egyéb eljárási cselekmények (a csődbiztos/felszámolóbiztos által kiadott jelentések, bírósági cégátalakítási tervek, hirdetmények).

Hogyan épül fel a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja az alábbi információkhoz biztosít hozzáférést:

 • Ingyenes információk;
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatal, a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének igazgatósága szervezeti felépítésével kapcsolatos információk;
 • konkrét jogszabályok, űrlapok, és eljárási jogi aktusok.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja az alábbi szakaszokból áll:

 • a FEK létrehozására vonatkozó információk;
 • törvények;
 • a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének igazgatósága és a megyei bíróságok mellett létrehozott cégnyilvántartási hivatalok szervezeti ábrája;
 • jogi szótár (a fizetésképtelenséggel kapcsolatban);
 • a FEK-kel kapcsolatos statisztikák;
 • intézményközi kapcsolatok;
 • elérhetőségek.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye az Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljának a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét tartalmazó részében érhető el a következő szerkezetben:

 1. a FEK szolgáltatásai:
  • „Online Fizetésképtelenségi Közlöny” (díjfizetése ellenében);
  • a „FEK kiadás összefoglalása ” (ingyenes információ);
  • a „FEK-ben publikált személyek” (ingyenes információ)
 2. a FEK szállítása: információ a FEK szállításának módjáról,
  • FEK online közzétételi űrlapok;
  • FEK offline űrlapok.
 3. FEK közzétételi űrlapok: a tanulmányok és eljárások FEK-ben történő közzététele iránti kérelmek
  • FEK információ-szolgáltatásra szolgáló online űrlapok
  • FEK offline űrlapok.
 4. Statisztikai adatok.

Ingyenes-e a román fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét elektronikus formátumban teszik közzé. A közlöny elektronikus változata az alábbi weboldalon érhető el:

A FEK által nyújtott egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés eltérő feltételek mellett lehetséges:

 • a felhasználók díjmentesen és regisztráció nélkül hozzáférhetnek a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének weboldalához;
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljához való hozzáféréshez felhasználói regisztráció szükséges;
 • az Online Fizetésképtelenségi Közlönyhöz történő hozzáférés a felhasználói regisztráció, valamint az előfizetési díj megfizetése után engedélyezett;
 • a „FEK adott számának összefoglalásához” és a „FEK-ben publikált személyekhez” való hozzáférés díjmentes, és ahhoz csupán felhasználói regisztráció szükséges.

Hogyan végezzünk keresést a román fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Online Fizetésképtelenségi Közlönyben a következők alapján lehet keresni: a FEK-szám közzétételének sorszáma és éve, az adós neve, adóazonosító kód, a Cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, valamint a FEK-szám közzétételének időintervalluma. Az előfizetési díj megfizetése után hozzá lehet férni a FEK azon számaihoz, amelyekben közzétették az eljárási cselekmények teljes szövegét.

A „FEK adott számának összefoglalásában” a szám sorszáma és dátuma alapján lehet keresni. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:

 • a Közlönyben közzétett eljárási iratok típusa (pl.: idézések, a fizetésképtelenségi eljárás megindításának elrendelése, értesítés a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról, a hitelezők összehívása, a tevékenységről szóló jelentés, a társaság átszervezésére vonatkozó terv, a csődeljárás megindításának elrendelése, értesítés a csődeljárás megindításáról, felosztási terv, zárójelentés, a fizetésképtelenségi eljárás befejezésének elrendelése stb.);
 • az eljárási iratok címzettjeinek neve;
 • az adott személyek irodáinak bejegyzése szerinti megye;
 • adóazonosító kód;
 • nyilvántartásba vételi szám.

A „FEK-ben közzétett személyek” között a következők alapján lehet keresni: a FEK-szám közzétételének sorszáma és éve, az adós neve, adóazonosító kód, a Cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, vagy a FEK-szám közzétételének időintervalluma. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:

 • név;
 • adóazonosító kód;
 • az eljárási iratok címzettjeinek nyilvántartásba vételi száma;
 • az adott személyek irodáinak bejegyzése szerinti megye;
 • a fizetésképtelenségi ügy száma és a bíróság neve, ahol az ügyet iktatták;
 • a Közlöny azon számai, amelyekben az adott személyekkel kapcsolatos eljárási iratok megjelentek;
 • az eljárás típusa;
 • az első ítélet meghozatalának az eljárás megindítását követően megállapított határideje – értelemszerűen.

A román fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye 2006-ban jött létre a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 86/2006. törvény alapján.

A romániai Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének fő célkitűzése az idézések és értesítések kibocsátására, a választmány összehívására és a kibocsátott eljárási iratok közlésére szolgáló elektronikus rendszer folyamatban lévő optimalizálása.

A román fizetésképtelenségi nyilvántartás előnyei

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének megjelentetése nyilvánvaló előnyökkel jár:

 • Felgyorsítja a fizetésképtelenségi eljárást, valamint – elektronikus eljárás létrehozásával – leegyszerűsíti a bíróságok és bírósági csődbiztosok/felszámolóbiztosok számára az idézések és értesítések kibocsátását, a választmány összehívását és az eljárási iratok közlését.
 • Egységesíti és szabványosítja a bíróságok és a bírósági csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kiadott eljárási iratokat.
 • Hozzájárul a bíróságok és a bírósági csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kibocsátott eljárási iratok országos adatbázisának kialakításához (pl.: idézések, közlések, ítéletek, meghívók, értesítések, jelentések, átalakítási tervek).
 • Lehetővé teszi a gyors bejegyzést a cégnyilvántartásba / más nyilvántartásokba a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2006. törvény alapján szükséges értesítésekkel kapcsolatban.
 • Az érdekelteknek hozzáférést biztosít a bíróságok és a bírósági csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kiadott eljárási iratokhoz.

Kapcsolódó linkek

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének hivatalos honlapja;

A romániai Cégnyilvántartás hivatalos weboldala;

A romániai Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portálja.

Utolsó frissítés: 16/01/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit