Stečajni registri i registri nesolventnosti

Sve države članice EU-a imaju registre nesolventnosti i stečaja o kojima možete pronaći informacije. Ti su registri u procesu povezivanja koji će omogućiti njihovo pretraživanje iz središnje točke.

U njima se bilježe, analiziraju i pohranjuju podaci o nesolventnosti koji se potom stavljaju na raspolaganje javnosti u različitim oblicima (ovisno o zemlji).

  • Zemlje s namjenskim registrima objavljuju podatke o svim fazama stečajnog postupka i o strankama u postupku.
  • U zemljama koje upotrebljavaju druge registre situacija je raznolikija. Pojedine zemlje objavljuju samo ime i status poduzeća, dok druge uključuju podatke o svim fazama postupka.
Podaci o nacionalnim registrima

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Pretraživanje na jednome mjestu

Na poveznici u nastavku možete na svim službenim jezicima EU-a u nacionalnim registrima tražiti:

  • podatke i dokumente o stečajnom postupku
  • dokumente povezane s dužnicima.

Pretraživanje nacionalnih registara

Podaci i dokumenti koji se nalaze u tim registrima trebali bi biti dostupni besplatno.

Ovom uslugom trenutačno nisu obuhvaćene sve države članice EU-a. Taj bi nedostatak trebao biti uklonjen do sredine 2019., kada istječe rok utvrđen revidiranom Uredbom o stečajnom postupku za uspostavu sustava povezivanja nacionalnih registara nesolventnosti u cijeloj Uniji putem europskog portala e-pravosuđe. Taj će budući sustav povezivanja sadržavati unaprijed određeni skup podataka („obvezni podaci”) o stečajnom postupku neovisno o državi EU-a u kojoj je pokrenut.

Druge poveznice

Nesolventnost

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.