Stečajni registri i registri nesolventnosti

Na ovoj stranici predstavljen je slovenski stečajni registar. Informacije o pregledu i objavi slovenskog postupka koji se pokreće zbog insolventnosti objavljene su na Internetu.

Koji su podaci u slovenskom stečajnom registru?

U zbirci podataka e-INSOLV nalaze se informacije o pregledu postupaka zbog insolventnosti. U njoj su dostupni i sljedeći podaci o postupcima zbog insolventnosti:

 • neki identifikacijski podaci o insolventnom dužniku,
 • sud koji vodi postupak i broj predmeta,
 • neki identifikacijski podaci o upravitelju postupka zbog insolventnosti,
 • početak postupka, istek roka za prijavu potraživanja i podaci o drugim procesnim radnjama u postupku,
 • u stečajnom postupku također podaci o vrijednosti stečajne mase i udjelima isplata vjerovnicima.

Baza podataka e-Objave osigurava pristup:

 • svim sudskim odlukama i spisima izdanima u sudskim postupcima zbog insolventnosti, osim odluka o utjerivanju stalnih primanja, odluka o zapljeni financijskih sredstava, odluka o prekidu daljnjih utjerivanja stalnih primanja ili zapljeni financijskih sredstava;
 • obavijestima o početku postupka, obavijestima o raspisu poziva i drugim obavijestima ili pozivima na glasovanje koje u skladu sa zakonom izdaje sud;
 • svim zapisnicima o pozivima i sjednicama vjerovničkog odbora;
 • izvješću upravitelja i priloženim dokumentima;
 • u postupku prisilnog poravnanja, također izvješćima insolventnog dužnika i priloženim dokumentima;
 • popisima pokušaja utjerivanja;
 • podnescima stranaka u postupku i drugim sudskim spisima koja se moraju objaviti;
 • u stečajnom postupku također svim raspisima javnih dražbi i pozivima na dostavljanje ponude u vezi s unovčavanjem stečajne mase.

Popis svih upravitelja i postupaka pokrenutih zbog insolventnosti kojima se bave dostupan je i u bazi podataka e-Objave. Popisi se svakodnevno ažuriraju.

Vlasnik i upravitelj obiju baza podataka jest AJPES odnosno Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije i usluge.

Je li pristup slovenskom stečajnom registru besplatan?

Da, pristup je besplatan. Na internetskoj stranici AJPES potrebna je prijava korisnika te ishođenje korisničkog imena i lozinke.

Pretraživanje slovenskog stečajnog registra

Obje baze podataka, uključujući pretraživače, samo su na slovenskom jeziku. Pretraživanje podataka i dokumenata o postupku zbog insolventnosti nad pravnim osobama i privatnicima omogućeno je prema svim raspoloživim kriterijima pretraživanja, dok je pretraživanje podataka i dokumenata o potrošačima (fizičkim osobama koje nisu privatnici) zbog zaštite osobnih podataka omogućeno samo prema određenim kombinacijama podataka.

Baza podataka e-Objave omogućuje pretraživanje dokumenata objavljenih u vezi s postupcima zbog insolventnosti. Omogućeno je pretraživanje objavljenih dokumenata prema:

 • tipu dužnika (pravna osoba, fizička osoba),
 • tipu postupka (stečaj, prisilno poravnanje…),
 • tipu dokumenta,
 • dužniku (pretraživanje prema nazivu, poreznom broju ili identifikacijskom broju),
 • pravnoorganizacijskom obliku (dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću…),
 • referentnom broju,
 • sudu,
 • datumu radnje ili objave dokumenta. Rezultati pretraživanja razvrstavaju se prema datumu objave.

U bazi e-INSOLV omogućeno je pretraživanje podataka o postupku zbog insolventnosti prema:

 • referentnom broju,
 • dužniku (imenu i prezimenu ili nazivu, identifikacijskom broju, adresi, datumu rođenja)

Povijest slovenskog stečajnog registra

Podaci u registru dostupni su od 1. listopada 2008. Prije toga neke informacije, npr. javna obavijest o početku postupka zbog insolventnosti, objavljivale su se u Službenom listu.

Srodne poveznice

stečajni registar

Posljednji put ažurirano: 23/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici