Stečajni registri i registri nesolventnosti

Rumunjska

Ovaj odjeljak sadržava pregled Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti (rumunjskog registra nesolventnosti) koji je uspostavilo Ministarstvo pravosuđa u okviru Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Koje informacije pruža rumunjski registar nesolventnosti?

Postupci u slučaju nesolventnosti u Rumunjskoj

Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti, koji objavljuje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava, objavljuju se sudski pozivi stranaka, priopćenja i obavijesti o sazivanju te obavijesti o postupovnim aktima koje sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori izdaju tijekom postupka u slučaju nesolventnosti u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o sprječavanju nesolventnosti i postupku u slučaju nesolventnosti.

Opći postupak u slučaju nesolventnosti odnosi se na:

1. poslovne subjekte (sve one koji upravljaju poduzećem), osim onih koji se bave slobodnim zanimanjima i onih za koje vrijede posebne odredbe kojima se uređuje sustav nesolventnosti.

Pojednostavnjeni postupak u slučaju nesolventnosti odnosi se na:

1. poslovne subjekte

 • samostalne poduzetnike
 • trgovačka društva s jednim članom i obiteljska poduzeća.

2. dužnike koji ispunjavaju nekoliko konkretnih kriterija, odnosno:

 • dužnik ne posjeduje imovinu
 • ne mogu se pronaći osnivački akti ili računovodstvena dokumentacija
 • ne može se pronaći upravitelj
 • registrirano sjedište više ne postoji ili se razlikuje od onoga koje je zabilježeno u registru trgovačkih društava dužnik nije dostavio dokumentaciju propisanu zakonom
 • prije podnošenja zahtjeva kojim se pokreće postupak dužnik je prestao postojati u svojstvu pravne osobe
 • dužnik je izrazio namjeru odlaska u stečaj ili nema pravo na sudsku reorganizaciju.

Postupci u slučaju nesolventnosti od kraja lipnja 2014. uređuju se Zakonom br. 85/2014 o sprječavanju nesolventnosti i postupku u slučaju nesolventnosti, a odredbe tog zakona primjenjuju se na sudske postupke pokrenute nakon njegova stupanja na snagu. Na sudske postupke pokrenute prije stupanja na snagu Zakona br. 85/2014 primjenjuju se odredbe Zakona br. 85/2006 o postupku u slučaju nesolventnosti.

Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti

Koje informacije sadržava?

Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti sadržava sve postupovne akte koje sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori izdaju tijekom postupka u slučaju nesolventnosti, odnosno:

 • sudske pozive
 • priopćenja
 • obavijesti
 • obavijesti o sazivanju
 • sudske odluke
 • druge postupovne akte propisane zakonom (izvješća koja izdaju upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori, planove sudske reorganizacije, objave).

Kako su strukturirane internetske stranice Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti?

Internetske stranice Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti omogućuju pristup sljedećem:

 • besplatnim informacijama
 • informacijama o strukturi Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava i Uprave za Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • posebnim propisima, obrascima i postupovnim aktima.

Internetske stranice Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti sastoje se od sljedećih odjeljaka:

 • informacije o uspostavljanju Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • zakonodavni akti
 • organigram Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, uredâ za registar trgovačkih društava pri sudovima te Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • pravni rječnik (na temu nesolventnosti)
 • statistički podaci o Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • prikaz međuinstitucijskih odnosa
 • informacije za kontakt.

Obrasci Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti dostupni su na portalu za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, u odjeljku koji se odnosi na Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti, strukturiranom na sljedeći način:

1. usluge Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti:

 • „Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti na internetu” (naplaćuje se pristojba)
 • „sažetak izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti” (besplatne informacije)
 • „osobe objavljene u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti” (besplatne informacije).

2. obrasci koji se odnose na aktivnosti objavljivanja u okviru Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti:

 • mrežni obrasci za objavljivanje u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • izvanmrežni obrasci Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti.

3. obrasci koji se odnose na aktivnosti širenja informacija u okviru Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti:

 • mrežni obrasci za pružanje informacija u okviru Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • izvanmrežni obrasci Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti.

4. statistika

Je li pristup rumunjskom registru nesolventnosti besplatan?

Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti objavljuje se u elektroničkom obliku. Elektroničkoj verziji Biltena može se pristupiti putem interneta na:

Uslugama koje se pružaju u okviru Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti može se pristupiti na različite načine:

 • Službenim internetskim stranicama Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti korisnici mogu pristupiti besplatno i bez registracije.
 • Pristup portalu za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava omogućen je nakon registracije korisnika.
 • Pristup „Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti na internetu” odobrava se nakon što se korisnik registrira i pretplati.
 • Pristup „sažetku izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti” i „osobama objavljenima u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti” besplatan je te se od korisnika zahtijeva samo registracija.

Kako pretraživati rumunjski registar nesolventnosti?

„Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti na internetu” može se pretraživati s pomoću: broja i godine objave određenog izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti, imena dužnika, poreznog identifikacijskog broja, broja upisa u registar trgovačkih društava, referentnog broja sudskog predmeta ili razdoblja objave izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti. Pretplatnici mogu pristupiti starijim izdanjima Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti koji sadržavaju postupovne akte u njihovu punom obliku.

„Sažetak izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti” moguće je pretraživati s pomoću broja i datuma određenog izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti. Besplatno se može pristupiti sljedećim informacijama:

 • vrsti postupovnog akta objavljenog u Biltenu (na primjer: sudski poziv, odluka o pokretanju postupka u slučaju nesolventnosti, obavijest o pokretanju postupka u slučaju nesolventnosti, obavijest o sazivanju skupštine vjerovnika, izvješće o radu, plan reorganizacije, odluka o pokretanju stečajnog postupka, obavijest o pokretanju stečajnog postupka, plan raspodjele, završno izvješće, odluka o zaključenju postupka u slučaju nesolventnosti itd.)
 • imenima osoba koje se navode u postupovnim aktima
 • nazivu okruga u kojem se nalazi registrirano sjedište te osobe
 • referentnom poreznom broju
 • broju upisa u registar.

„Osobe objavljene u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti” moguće je pretraživati s pomoću broja i godine objave određenog izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti, imena dužnika, poreznog identifikacijskog broja, broja upisa u registar trgovačkih društava, referentnog broja sudskog predmeta ili razdoblja objave izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti. Besplatno se može pristupiti sljedećim informacijama:

 • imenu
 • referentnom poreznom broju
 • broju upisa u registar koji pripada osobama koje se navode u postupovnim aktima
 • nazivu okruga u kojem se nalazi registrirano sjedište te osobe
 • broju predmeta u postupku u slučaju nesolventnosti i nazivu suda koji razmatra taj predmet
 • brojevima izdanja Biltena koja uključuju postupovne akte u kojima se te osobe navode
 • vrsti postupka
 • datumu prve rasprave utvrđenom nakon pokretanja postupka, ako je primjenjivo.

Povijest rumunjskog registra nesolventnosti

Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti uspostavljen je 2006. u skladu sa Zakonom br. 86/2006 o postupku u slučaju nesolventnosti.

Glavna je svrha rumunjskog Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti kontinuirana optimizacija elektroničkog sustava sudskih poziva, priopćenja, obavijesti o sazivanju te obavijesti o objavljenim postupovnim aktima.

Prednosti rumunjskog registra nesolventnosti

Objavljivanje Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti ima jasne prednosti zato što se na taj način:

 • ubrzavaju postupci u slučaju nesolventnosti i pojednostavnjuje objava sudskih poziva, obavijesti o sazivanju i drugih obavijesti te sudskih odluka i drugih postupovnih akata koje izdaju sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori, čime se utvrđuje postupak za elektroničko objavljivanje takvih dokumenata
 • objedinjuju i standardiziraju postupovni akti koje izdaju sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori
 • pridonosi razvoju nacionalne baze podataka postupovnih akata koje izdaju sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori (tj. sudskih poziva, priopćenja, sudskih odluka, obavijesti o sazivanju i drugih obavijesti, izvješća, planova reorganizacije)
 • olakšava brzi upis u registar trgovačkih društava / druge registre obavijesti koje se izdaju u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o sprječavanju nesolventnosti i postupku u slučaju nesolventnosti
 • zainteresiranim osobama omogućuje pristup postupovnim aktima koje izdaju sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori.

Druge poveznice

Službene internetske stranice rumunjskog Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti

Službene internetske stranice rumunjskog registra trgovačkih društava

Portal za e-usluge rumunjskog Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Posljednji put ažurirano: 09/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici