Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Rumunjska

Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza – ir-Reġistru Rumen tal-Insolvenza, stabbilit mill-Ministeru tal-Ġustizzja – l-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali

Sadržaj omogućio
Rumunjska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

X’joffri r-reġistru ta’ insolvenza Rumen?

Proċedimenti ta’ insolvenza fir-Rumanija

Il-Bullettin tal-Proċedimenti ta’ Insolvenza (BPI) ippubblikat mill-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali jirreġistra ċitazzjonijiet, komunikazzjonijiet, kopji ta’ konvokazzjonijiet, notifiki ta’ dokumenti proċedurali maħruġa mill-qrati u mill-amministraturi/likwidaturi ġudizzjarji mwettqa fil-kuntest tal-proċedimenti ta’ insolvenza skont il-Liġi Nru. 85/2006 dwar il-proċedimenti ta’ insolvenza.

Il-proċedimenti ta’ insolvenza ġenerali japplikaw għal:

 • Kummerċjanti :
 1. Kumpaniji kummerċjali;
 2. Kumpaniji kooperattivi;
 3. Gruppi ta’ interess ekonomiku;
 • Organizzazzjonijiet kooperattivi;
 • Soċjetajiet agrikoli;
 • Persuni legali privati oħrajn li jwettqu attivitajiet ekonomiċi.

Il-proċedimenti ta’ insolvenza semplifikati japplikaw għal:

 • Kummerċjanti;
 1. Persuni naturali awtorizzati;
 2. Intrapriżi individwali u intrapriżi familjari
 • Il-kummerċjanti u l-persuni legali kollha li jissodisfaw sensiela ta’ kundizzjonijiet speċifiċi, jiġifieri:
 1. Ma jkollhom l-ebda assi patrimonjali;
 2. Id-dokumenti tal-inkorporazzjoni jew tal-kontabbiltà ma jistgħux jinstabu;
 3. L-amministratur tagħhom ma jistax jinstab;
 4. L-uffiċċju rreġistrat tagħhom m’għadux jeżisti jew m’għadux l-istess bħal dak li kien iddikjarat fir-reġistru tal-kummerċ; huma naqsu milli jressqu d-dokumenti meħtieġa bil-liġi;
 5. Ġew xolti qabel ma ġiet ifformulata ċ-ċitazzjoni; jew
 6. Iddikjaraw intenzjoni li jidħlu f’likwidazzjoni volontarja.

Ir-reġistru kummerċjali/tal-kummerċ ċentrali huwa ġestit mill-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, istituzzjoni pubblika b’personalità legali, li tagħmel parti mill-Ministeru tal-Ġustizzja .

Il-Bullettin tal-Proċedimenti ta’ Insolvenza

X’informazzjoni ssib fih?

Il-Bullettin tal-Proċedimenti ta’ Insolvenza fih l-atti proċedurali kollha maħruġa mill-qrati u mill-amministraturi/mil-likwidaturi ġudizzjarji wara li jingħata bidu għall-proċedimenti ta’ insolvenza, jiġifieri:

 • Ċitazzjonijiet, maħruġa minn kontropartijiet f’ċerti sitwazzjonijiet;
 • Kontestazzjonijiet;
 • It-tieni appelli u talbiet oħrajn;
 • Atti proċedurali kkomunikati u deċiżjonijiet tal-qrati;
 • Konvokazzjonijiet għal kawżi quddiem il-qrati;
 • Notifiki;
 • Atti proċedurali oħrajn stipulati mil-liġi (rapporti maħruġa mill-amministratur/mil-likwidatur ġudizzjarju, pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, avviżi).

Kif inhu organizzat is-sit elettroniku tal-Bullettin tal-Proċedimenti ta’ Insolvenza?

Is-sit elettroniku tal-Bullettin tal-Proċedimenti ta’ Insolvenza jagħtik aċċess għad-dokumenti, għat-tipi ta’ informazzjoni u għas-servizzi onlajn li ġejjin:

 • informazzjoni b’xejn;
 • informazzjoni rigward l-istruttura tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, id-Direttorat għall-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza;
 • leġiżlazzjoni, forom u atti proċedurali speċifiċi.

Il-websajt tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza (BPI) tinkludi t-taqsimiet li ġejjin:

 • informazzjoni rigward l-istabbiliment tal-BPI:
 • atti leġiżlattivi:
 • chart tal-organizzazzjoni tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, l-uffiċċji tar-reġistri tal-kummerċ marbutin mat-tribunali u l-BPI;
 • dizzjunarju legali (insolvenza);
 • dejta statistika mill-BPI;
 • relazzjonijiet interistituzzjonali;
 • informazzjoni ta’ kuntatt.

It-taqsima dwar il-BPI hija mqassma fis-subsezzjonijiet li ġejjin:

 1. Servizzi tal-BPI:
 • “Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza onlajn” (bi ħlas):
 • Is-“Sommarju tal-Ħarġa tal-BPI” (informazzjoni mingħajr ħlas);
 • Il-“Persuni ppubblikati fil-BPI” (informazzjoni mingħajr ħlas).
 1. Provvista lill-BPI:
 • Formoli onlajn għall-pubblikazzjoni fil-BPI;
 • Formoli offlajn għall-BPI.
 1. Formoli ta’ pubblikazzjoni tal-BPI:
 • Formoli onlajn biex tingħata informazzjoni tal-BPI;
 • Formoli offlajn għall-BPI.
 1. dejta statistika.

L-aċċess għar-reġistru ta' insolvenza Rumen huwa mingħajr ħlas?

Il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza huwa ppubblikat f’format elettroniku. Il-verżjoni elettronika tal-Bullettin tista’ tinstab onlajn fuq:

L-aċċess għas-servizzi mogħtija mill-BPI huwa diffrenzjat:

 • l-utenti jistgħu jidħlu fil-websajt uffiċjali tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza mingħajr ħlas u mingħajr ma jirreġistraw;
 • l-aċċess għall-portal tas-servizzi elettroniċi tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali jirrikjedi li wieħed jirreġistra;
 • l-aċċess għall-“Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza onlajn” jingħata malli wieħed jirreġistra bħala utent u jħallas l-abbonament;
 • l-aċċess għas-“sommarju tal-ħarġiet tal-BPI” u l-“Persuni ppubblikati fil-BPI” huwa mingħajr ħlas u jirrikjedi biss li wieħed jirreġistra bħala utent.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta' insolvenza Rumen

Wieħed jista’ jfittex il-“Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza onlajn” bin-numru u d-data tal-pubblikazzjoni ta' ħarġa, l-isem tad-debitur, in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tar-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Kummerċ, in-numru ta’ referenza tal-kawża fil-qorti, u l-intervall tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa. Ladarba jsir il-ħlas tal-abbonament, huwa possibbli li wieħed ikollu aċċess għall-ħarġiet tal-BPI ppubblikati li jkollhom it-test sħiħ tal-atti proċedurali.

Wieħed jista’ jfittex is-“sommarju tal-ħarġiet tal-BPI” bin-numru u d-data tal-ħarġa. L-informazzjoni li ġejja tista’ tiġi aċċessata mingħajr ħlas:

 • It-tip ta’dokument proċedurali ppubblikat fil-Bullettin (eż. ċitazzjonijiet, sentenza biex jingħata bidu għal proċedimenti ta’ insolvenza, notifika biex jingħata bidu għal proċedimenti ta’ insolvenza, konvokazzjoni għal laqgħa tal-kredituri, rapport dwar attività, pjan ta’ riorganizzazzjoni, sentenza biex jingħata bidu għal proċedura ta’ falliment, notifika biex jingħata bidu għal proċedimenti ta’ falliment, pjan ta’ distribuzzjoni, rapport finali, sentenza biex jingħalqu l-proċedimenti ta’ insolvenza, eċċ.);
 • Ismijiet il-persuni indirizzati mid-dokumenti tal-proċedimenti;
 • Il-kontea ta’ reġistrazzjoni tal-uffiċċju tal-persuni rispettivi;
 • Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni fiskali;
 • In-numru ta’ annotazzjoni tar-reġistrazzjoni fir-reġistru.

Wieħed jista’ jfittex il-“Persuni ppubblikati fil-BPI” bin-numru u d-data tal-pubblikazzjoni ta' ħarġa, l-isem tad-debitur, in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tar-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Kummerċ, in-numru ta’ referenza tal-kawża fil-qorti, u l-intervall tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa. L-informazzjoni li ġejja tista’ tiġi aċċessata mingħajr ħlas:

 • L-isem;
 • Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni fiskali;
 • In-numru ta’ annotazzjoni tar-reġistrazzjoni tal-persuni indirizzati mid-dokumenti tal-proċedimenti;
 • Il-kontea ta’ reġistrazzjoni tal-uffiċċju tal-persuni rispettivi;
 • In-numru tal-kawża ta’ insolvenza u isem il-qorti fejn hija rreġistrata l-kawża;
 • Il-ħarġiet tal-Bullettin fejn jidhru d-dokumenti proċedurali marbuta mal-persuni rispettivi;
 • It-tip ta’ proċedura;
 • L-ewwel terminu tas-sentenza stabbilit wara l-bidu tal-proċedura, fejn ikun xieraq.

L-istorja tar-reġistru tal-insolvenza Rumen

Il-Bullettin tal-Proċedimenti ta’ Insolvenza kien stabbilit fl-2006 taħt il-Liġi Nru. 86/2006 dwar il-proċedimenti ta’ insolvenza.

L-għan prinċipali tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza Rumen huwa l-ottimizzazzjoni kontinwa tas-sistema elettronika ta’ ċitazzjonijiet, avviżi, sejħiet u notifiki fir-rigward tad-dokumenti proċedurali ppubblikati.

Il-benefiċċji tar-Reġistru ta’ Insolvenza Rumen

Il-pubblikazzjoni tal-Bullettin tal-Proċedimenti ta’ Insolvenza ġġib benefiċċji ċari:

 • Tħaffef il-proċedura ta’ insolvenza u tissemplifika t-tqassim taċ-ċitazzjonijiet, tal-konvokazzjonijiet, tan-notifiki u tal-komunikazzjonijiet tad-dokumenti proċedurali mill-qrati tal-ġustizzja u mill-amministraturi/mil-likwidaturi ġudizzjarji, biex b’hekk tkun stabbilita proċedura elettronika għal tali kwistjonijiet.
 • Tgħaqqad u tistandardizza d-dokumenti proċedurali maħruġa mill-qrati tal-ġustizzja u mill-amministraturi/mil-likwidaturi ġudizzjarji.
 • Tagħti kontribut għall-iżvilupp ta’ bażi tad-dejta nazzjonali ta’ dokumenti proċedurali maħruġa mill-qrati tal-ġustizzja u mill-amministraturi/mil-likwidaturi ġudizzjarji (jiġifieri ċitazzjonijiet, komunikazzjonijiet, sentenzi, konvokazzjonijiet, notifiki, rapporti, pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni).
 • Tiffaċilita reġistrazzjoni malajr fir-reġistru tal-kummerċ/f’reġistri oħrajn rigward in-notifiki meħtieġa skont il-Liġi Nru. 85/2006 dwar il-proċedimenti ta’ insolvenza.
 • Tagħti lill-persuni interessati aċċess għad-dokumenti proċedurali maħruġa mill-qrati tal-ġustizzja u mill-amministraturi/mil-likwidaturi ġudizzjarji.

Links relatati

Is-sit uffiċjali tal-Bullettin dwar l-Insolvenza Rumen;

Is-sit uffiċjali tar-Reġistru tal-Kummerċ Rumen;

Il-portal tas-servizzi elettroniċi tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali Rumen.

L-aħħar aġġornament: 16/01/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici