Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások

Rumunjska

Ebben a részben áttekintést adunk a Románia fizetésképtelenségi nyilvántartásáról – a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyéről –, amelyet az igazságügyi minisztérium – Országos Cégnyilvántartási Hivatal hozott létre.

Sadržaj omogućio
Rumunjska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Mit kínál a román fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Fizetésképtelenségi eljárások Romániában

Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal által kiadott Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye (Buletinul Procedurilor de Insolvenţă) tartalmazza a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 85/2006. törvény szerinti fizetésképtelenségi eljárások keretében kibocsátott idézéseket, közleményeket, összehívásról szóló értesítéseket és az eljárási iratokról szóló tájékoztatásokat.

Az általános fizetésképtelenségi eljárást az alábbiakra kell alkalmazni:

 • Gazdálkodó szervezetek:
 1. gazdasági társaságok;
 2. szövetkezeti társaságok;
 3. gazdasági érdekcsoportok;
 • szövetkezetek;
 • mezőgazdasági társaságok
 • egyéb gazdasági tevékenységet végző magánjogi jogi személyek.

Az egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárást az alábbiakra kell alkalmazni:

 • Gazdálkodó szervezetek:
 1. cégjegyzési joggal felruházott természetes személyek;
 2. egyéni vállalkozások és családi vállalkozások
 • Minden gazdálkodó szervezet és jogi személy, aki/amely megfelel egy adott feltételrendszernek, így:
 1. nem rendelkezik intézményi vagyonnal;
 2. bejegyzési vagy számviteli dokumentumai nem lelhetőek fel;
 3. az ügyvezetője nem található;
 4. székhelye már nem létezik, vagy már nem ugyanaz, mint amit a cégnyilvántartásnak bejelentettek; nem nyújtották be a jogszabályokban előírt iratokat;
 5. az idézés kibocsátása előtt megszűnt; illetve
 6. kinyilvánította a végelszámolás megkezdésére irányuló szándékát.

A központi kereskedelmi/cégnyilvántartást az Országos Cégnyilvántartási Hivatal vezeti, amely jogi személyiséggel rendelkező közintézmény, és az igazságügyi minisztérium részét képezi.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye

Milyen információkat tartalmaz a Közlöny?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által a fizetésképtelenségi eljárás megkezdését követően megtett minden eljárási cselekményt tartalmaz, vagyis az alábbiakat:

 • idézések, egyes esetekben az ellenérdekű fél által kibocsátott idézések;
 • vitás kérdések;
 • jogorvoslatok és egyéb kérelmek;
 • a bíróságok által közölt eljárási cselekmények és határozatok;
 • tárgyalások kitűzése;
 • felhívások;
 • jogszabályban meghatározott egyéb eljárási cselekmények (a csődbiztos/felszámolóbiztos által kiadott jelentések, bírósági cégátalakítási tervek, hirdetmények).

Hogyan épül fel a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja az alábbi információkhoz biztosít hozzáférést:

 • Ingyenes információk;
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatal, a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének igazgatósága szervezeti felépítésével kapcsolatos információk;
 • konkrét jogszabályok, űrlapok, és eljárási jogi aktusok.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja az alábbi szakaszokból áll:

 • a FEK létrehozására vonatkozó információk;
 • törvények;
 • a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének igazgatósága és a megyei bíróságok mellett létrehozott cégnyilvántartási hivatalok szervezeti ábrája;
 • jogi szótár (a fizetésképtelenséggel kapcsolatban);
 • a FEK-kel kapcsolatos statisztikák;
 • intézményközi kapcsolatok;
 • elérhetőségek.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye az Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljának a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét tartalmazó részében érhető el a következő szerkezetben:

 1. a FEK szolgáltatásai:
  • „Online Fizetésképtelenségi Közlöny” (díjfizetése ellenében);
  • a „FEK kiadás összefoglalása ” (ingyenes információ);
  • a „FEK-ben publikált személyek” (ingyenes információ)
 2. a FEK szállítása: információ a FEK szállításának módjáról,
  • FEK online közzétételi űrlapok;
  • FEK offline űrlapok.
 3. FEK közzétételi űrlapok: a tanulmányok és eljárások FEK-ben történő közzététele iránti kérelmek
  • FEK információ-szolgáltatásra szolgáló online űrlapok
  • FEK offline űrlapok.
 4. Statisztikai adatok.

Ingyenes-e a román fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét elektronikus formátumban teszik közzé. A közlöny elektronikus változata az alábbi weboldalon érhető el:

A FEK által nyújtott egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés eltérő feltételek mellett lehetséges:

 • a felhasználók díjmentesen és regisztráció nélkül hozzáférhetnek a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének weboldalához;
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljához való hozzáféréshez felhasználói regisztráció szükséges;
 • az Online Fizetésképtelenségi Közlönyhöz történő hozzáférés a felhasználói regisztráció, valamint az előfizetési díj megfizetése után engedélyezett;
 • a „FEK adott számának összefoglalásához” és a „FEK-ben publikált személyekhez” való hozzáférés díjmentes, és ahhoz csupán felhasználói regisztráció szükséges.

Hogyan végezzünk keresést a román fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Online Fizetésképtelenségi Közlönyben a következők alapján lehet keresni: a FEK-szám közzétételének sorszáma és éve, az adós neve, adóazonosító kód, a Cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, valamint a FEK-szám közzétételének időintervalluma. Az előfizetési díj megfizetése után hozzá lehet férni a FEK azon számaihoz, amelyekben közzétették az eljárási cselekmények teljes szövegét.

A „FEK adott számának összefoglalásában” a szám sorszáma és dátuma alapján lehet keresni. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:

 • a Közlönyben közzétett eljárási iratok típusa (pl.: idézések, a fizetésképtelenségi eljárás megindításának elrendelése, értesítés a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról, a hitelezők összehívása, a tevékenységről szóló jelentés, a társaság átszervezésére vonatkozó terv, a csődeljárás megindításának elrendelése, értesítés a csődeljárás megindításáról, felosztási terv, zárójelentés, a fizetésképtelenségi eljárás befejezésének elrendelése stb.);
 • az eljárási iratok címzettjeinek neve;
 • az adott személyek irodáinak bejegyzése szerinti megye;
 • adóazonosító kód;
 • nyilvántartásba vételi szám.

A „FEK-ben közzétett személyek” között a következők alapján lehet keresni: a FEK-szám közzétételének sorszáma és éve, az adós neve, adóazonosító kód, a Cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, vagy a FEK-szám közzétételének időintervalluma. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:

 • név;
 • adóazonosító kód;
 • az eljárási iratok címzettjeinek nyilvántartásba vételi száma;
 • az adott személyek irodáinak bejegyzése szerinti megye;
 • a fizetésképtelenségi ügy száma és a bíróság neve, ahol az ügyet iktatták;
 • a Közlöny azon számai, amelyekben az adott személyekkel kapcsolatos eljárási iratok megjelentek;
 • az eljárás típusa;
 • az első ítélet meghozatalának az eljárás megindítását követően megállapított határideje – értelemszerűen.

A román fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye 2006-ban jött létre a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 86/2006. törvény alapján.

A romániai Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének fő célkitűzése az idézések és értesítések kibocsátására, a választmány összehívására és a kibocsátott eljárási iratok közlésére szolgáló elektronikus rendszer folyamatban lévő optimalizálása.

A román fizetésképtelenségi nyilvántartás előnyei

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének megjelentetése nyilvánvaló előnyökkel jár:

 • Felgyorsítja a fizetésképtelenségi eljárást, valamint – elektronikus eljárás létrehozásával – leegyszerűsíti a bíróságok és bírósági csődbiztosok/felszámolóbiztosok számára az idézések és értesítések kibocsátását, a választmány összehívását és az eljárási iratok közlését.
 • Egységesíti és szabványosítja a bíróságok és a bírósági csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kiadott eljárási iratokat.
 • Hozzájárul a bíróságok és a bírósági csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kibocsátott eljárási iratok országos adatbázisának kialakításához (pl.: idézések, közlések, ítéletek, meghívók, értesítések, jelentések, átalakítási tervek).
 • Lehetővé teszi a gyors bejegyzést a cégnyilvántartásba / más nyilvántartásokba a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2006. törvény alapján szükséges értesítésekkel kapcsolatban.
 • Az érdekelteknek hozzáférést biztosít a bíróságok és a bírósági csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kiadott eljárási iratokhoz.

Kapcsolódó linkek

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének hivatalos honlapja;

A romániai Cégnyilvántartás hivatalos weboldala;

A romániai Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portálja.

Utolsó frissítés: 16/01/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.