Stečajni registri i registri nesolventnosti

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Što nudi malteška služba za nesolventnost?

Malteška služba za nesolventnost nudi podatke o predmetima koji se vode na malteškim sudovima i koji se odnose na nesolventnost poduzeća ili stečaj fizičkih osoba te podatke o proglašenju nesolventnosti koje u poslovni registar dostavljaju direktori nesolventnih poduzeća.

Je li pristup registru nesolventnosti besplatan?

Pristup registru nesolventnosti besplatan je, a možete mu pristupiti na sljedećoj poveznici:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

Kako pretraživati registar nesolventnosti?

Registar nesolventnosti možete pretraživati prema imenu/nazivu ili broju osobne iskaznice dužnika odnosno broju upisa poduzeća u registar.

Povijest malteške službe za nesolventnost

Prije uspostave registra nesolventnosti informacije o nesolventnim poduzećima nalazile su se u poslovnom registru, dok su se informacije o postupcima u slučaju nesolventnosti i stečajnim postupcima nalazile na sudu. Informacije u posjedu suda objavljivale su se na internetskim stranicama uz opće informacije o predmetima. Registar nesolventnosti postao je dostupan javnosti u siječnju 2018. te sadržava podatke o slučajevima nesolventnosti i stečaja od 1. siječnja 2014.

Druge poveznice

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

Posljednji put ažurirano: 14/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.