Stečajni registri i registri nesolventnosti

Luksemburg

Luksemburg ne raspolaže registrima za slučaj nesolventnosti.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Postoje li u Luksemburgu registri nesolventnosti?

Luksemburg ne raspolaže registrima nesolventnosti. Sudovi koji proglašavaju stečajeve prijavljuju ih poslovnom registru (Registre de commerce et des sociétés (RCS)), koji te podatke unosi u svoju bazu podataka.

Je li uvid u popis subjekata u stečaju u Luksemburgu besplatan?

Popis proglašenih stečajeva objavljuje se mjesečno u službenom listu Mémorial B - Recueil administratif et economique, a besplatan uvid omogućen je na Legiluxu, pravosudnom portalu Luksemburga.

Osim toga, RCS na svojem web-mjestu pod rubrikom „Pregled – statistike pohranjenih dokumenata” stavlja besplatno na raspolaganje javnosti statistički modul kojim se u određenom mjesečnom razdoblju upućuje na presude o proglašenju stečaja koje su bile pohranjene u RCS-u. Te su informacije dostupne u obliku popisa pohranjenih dokumenata. Preuzimanje tih informacija omogućeno je i u obliku obične sekvencijalne datoteke.

Kako pretraživati informacije o stečajevima u Luksemburgu?

Prvi način: Može se izvršiti pretraživanje preko web-mjesta poslovnog registra (RCS) po nazivu (ili dijelu naziva) ili broju registracije upisane osobe.

Pretraživač na web-mjestu tada prikazuje popis naziva koji odgovaraju traženom unosu.

Odabirom naziva jedne od prikazanih osoba, besplatno se prikazuju sljedeće osnovne informacije:

  • broj upisa u RCS
  • datum registracije
  • naziv
  • pravni oblik
  • adresa sjedišta
  • popis dokumenata pohranjenih od 2003.
  • i informacija o tome je li osoba u stečaju.

Drugi način: Može se izvršiti pretraživanje preko web-mjesta poslovnog registra (RCS) pod rubrikom „Pregled – statistike pohranjenih dokumenata”, s pomoću statističkog modula kojim se u određenom mjesečnom razdoblju upućuje na presude o proglašenju stečaja koje su bile pohranjene u RCS-u.

Treći način: Može se izvršiti pretraživanje preko web-mjesta Odvjetničke komore Luksemburga pod rubrikom „Stečajevi” po nazivu društva, datumu donošenja presude o proglašenju stečaja i imenu stečajnog upravitelja.

Poveznice

Poslovni registar

Odvjetnička komora Luksemburga

Posljednji put ažurirano: 10/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici