Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Stečajni registri i registri nesolventnosti

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Što nudi latvijski stečajni registar?

U latvijskom stečajnom registru pružaju se informacije o:

 • stečajnim upraviteljima
 • stečajnim postupcima protiv fizičkih i pravnih osoba
 • postupcima pravne zaštite
 • izvansudskim postupcima pravne zaštite
 • statističkim podacima.

Stečajni registar dostupan je svima, a njegova je evidencija pouzdana. U nadležnosti je Registra poduzeća Republike Latvije.

Je li pristup latvijskom stečajnom registru besplatan?

Da, podacima iz latvijskoga stečajnog registra može se pristupiti besplatno, no naknada se plaća ako pojedini građanin želi da mu se podaci dostave u obliku isprave.

Kako biste iz Registra poduzeća ishodili izjavu ili drugu ispravu s osobnim identifikacijskim brojem dužnika (fizičke osobe) ili stečajnog upravitelja, svoj zahtjev uputite Registru poduzeća ili elektronički na portalu Latvija.lv.

Kako pretraživati latvijski stečajni registar?

Stečajni upravitelji

Taj odjeljak sadržava podatke o stečajnim upraviteljima, to jest:

 • ime
 • prezime
 • službenu adresu i podatke za kontakt
 • broj potvrde
 • datum isteka valjanosti potvrde.

Podaci o stečajnim upraviteljima čije su potvrde istekle dostupni su u arhivskoj evidenciji Vēsturiskie dati. Na poveznici „Izziņa” dostupni su svi podaci koji se vode o pojedinim stečajnim upraviteljima u latvijskom stečajnom registru.

Pretraživanje

Podatke iz stečajnog registra o pojedinom subjektu (fizičkoj ili pravnoj osobi) možete pretraživati u odjeljku Meklēt. Podaci se mogu filtrirati prema sljedećim kriterijima:

 • matičnom broju (za pravne osobe) ili identifikacijskom broju (za fizičke osobe)
 • imenu ili funkciji
 • području nadležnosti
 • razdoblju pokretanja postupka
 • vrsti postupka (stečajni postupak, postupak pravne zaštite, izvansudski postupak pravne zaštite)
 • prirodi postupka (lokalni, prekogranični prvostupanjski, prekogranični drugostupanjski).

Rezultati pretraživanja prikazuju se s poveznicom „Uzņēmumu reģistra izziņa” gdje su dostupni svi podaci iz stečajnog registra o pojedinom subjektu, uključujući skenirane isprave s obavijestima stečajnih upravitelja o sastancima vjerovnika i dnevnom redu.

Glasnik

Prikaz evidencije iz stečajnog registra na određeni datum dostupan je u odjeljku Žurnāls. Automatski je prikazana evidencija dana. Upotrebom kalendara moguć je prikaz evidencije unesene na druge datume ili upotrebom pododjeljka Mēneša žurnāls moguće je filtriranje evidencije po mjesecu. Svaki upis sadržava poveznicu („Izziņa”) na detaljne podatke o pojedinim stečajnim postupcima.

Statistika

Taj odjeljak sadržava razne statističke podatke u vezi sa stečajnim postupcima i postupcima pravne zaštite. Poveznica „Uzņēmumu reģistra izziņa” sadržava sve podatke koji se o pojedinom subjektu vode u stečajnom registru.

Povijest latvijskog stečajnog registra

U registru se vode podaci od 1. siječnja 2008.

Poveznice

Dodatne informacije o latvijskom stečajnom registru

Državna agencija za stečajno upravljanje

Posljednji put ažurirano: 04/09/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici