Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Njemačka

Här hittar du en kort översikt över det tyska konkursregistret.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Det tyska konkursregistret

Die öffentlichen Bekanntmachungen der deutschen Insolvenzgerichte werden gemäß § 9 Insolvenzordnung auf der Internetseite Insolvenzbekanntmachungen veröffentlicht. Die Bekanntmachungen sind rechtsverbindlich och offentlig .

Registret drivs och underhålls av förbundsrepublikens och delstaternas gemensamma kommission för databehandling och rationalisering av domstolsväsendet, som representeras av justitieministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till det tyska konkursregistret är kostnadsfri.

Hur man söker i konkursregistret

Die Suche ist nur über die Internetseite Insolvenzbekanntmachungen möglich. Hur man söker förklaras på webbplatsen. Informationen sind nur auf Deutsch erhältlich.

Obegränsad sökning i information från alla tyska konkursdomstolar är endast möjligt under de två första veckorna från dagen för offentliggörandet. Efter utgången av denna period måste du vid sökningen ange domstolens säte och åtminstone en av följande uppgifter: gäldenärens efternamn, firma, säte eller hemvist, ärendenummer vid konkursdomstolen eller den domstol som ansvarar för registret, typ av register och registreringsnummer.

Konkursregistrets historia i Tyskland

På webbplatsen Insolvenzbekanntmachungen finner du sedan den 1 april 2002 information om konkurser. Närmare upplysningar om hur länge information om ett visst förfarande är tillgänglig finns på webbplatsen.

Informationen rör konkursärenden som ännu inte har avslutats. Die Daten werden spätestens sechs Monate nach Abschluss des Verfahrens gelöscht.

Länkar

Tysklands konkursregister

Senaste uppdatering: 16/04/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici