Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Njemačka

Na tej strani je na voljo kratek pregled nemškega registra plačilne nesposobnosti.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Nemški register plačilne nesposobnosti

Javne objave nemških stečajnih sodišč so v skladu s členom 9 Zakona o insolventnosti objavljene na spletni strani Insolvenzbekanntmachungen. Objave so pravno zavezujoče in javno dostopne.

Ta register za skupno komisijo zveze in zveznih dežel za obdelavo podatkov in racionalizacijo pravnega sistema vodi in vzdržuje Ministrstvo za pravosodje zvezne dežele Severno Porenje - Vestfalija.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop do nemškega registra plačilne nesposobnosti je brezplačen,

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti?

Iskanje je mogoče samo na spletni strani Insolvenzbekanntmachungen. Spletna stran po potrebi vsebuje navodila za iskanje. Informacije so na voljo samo v nemščini.

Upoštevati je treba, da je neomejeno iskanje po podatkih vseh nemških stečajnih sodišč mogoče le dva tedna po prvem dnevu objave. Po izteku tega roka je treba pri iskanju navesti sedež stečajnega sodišča in vsaj enega od naslednjih podatkov: priimek, firmo, sedež ali stalno prebivališče dolžnika, referenčno številko stečajnega sodišča ali registrsko sodišče, vrsto registra in registrsko številko.

Zgodovina nastanka

Informacije o insolventnosti so na spletni strani z javnimi objavami o insolventnosti na voljo od 1. aprila 2002. Podrobne informacije o obdobjih in postopkih, za katere so podatki na voljo, lahko najdete na spletni strani.

Razpoložljive informacije se nanašajo na postopke, ki še niso končani. Podatki se izbrišejo najpozneje v šestih mesecih po koncu postopka.

Sorodne povezave

nemški register plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 16/04/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici