Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Njemačka

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali fil-qosor tar-reġistru ta’ insolvenza Ġermaniż.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Reġistru ta’ Insolvenza Ġermaniż

Ir- Reġistru Ġermaniż tal-Insolvenza jagħti aċċess għall-proklami kollha dwar l-insolvenza mill-qrati Ġermaniżi kollha li jisimgħu l-każijiet ta’ insolvenza, f’konformità mal-Artikolu 9 tal-Istatut tal-Insolvenza. Din l-informazzjoni għandha saħħa legali u l-pubbliku għandu aċċess għaliha.

Ir-reġistru huwa l-proprjetà ta’, u jinżamm aġġornat mill-Kummissjoni tal-Bund-Länder (Bund-Länder-Kommission) għall-ipproċessar tad-dejta u għar-razzjonalizzazzjoni tal-ġustizzja, irrappreżentata mill-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Land North Rhine Westphalia.

L-aċċess għar-reġistru ta' insolvenza Ġermaniż huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għar-reġistru ta’ insolvenza Ġermaniż huwa mingħajr ħlas.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta' insolvenza Ġermaniż

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenza jinkiseb biss mill-websajt tar-Reġistru Ġermaniż tal-Insolvenza. Meta meħtieġ, fuq il-websajt hemm struzzjonijiet dwar kif wieħed jista' jfittex fir-Reġistru. L-informazzjoni teżisti biss bil-Ġermaniż.

Jekk jogħġbok kun mgħarraf li tiftix bla limitu fid-dejta tal-qrati kollha Ġermaniżi li jisimgħu każijiet ta’ insolvenza jista’ jsir biss fl-ewwel ġimgħatejn wara l-ewwel jum mill-pubblikazzjoni. Wara li jgħaddi dan il-perjodu, it-tiftix jeħtieġ li jsir skont il-lokalità fejn il-qorti jkollha s-sede tagħha u mill-inqas b'wieħed mill-kriterji li ġejjin: kunjom, isem tal-kumpanija, post fejn ikun stabbilit jew fejn ikun residenti d-debitur, il-qorti tal-insolvenza jew in-numru ta' referenza tal-uffiċċju ta' reġistrazzjoni, it-tip ta' reġistru, in-numru ta' reġistrazzjoni.

L-elementi storiċi tar-reġistru tal-insolvenza fil-Ġermanja

Il-websajt tar-reġistru tal-insolvenza ta informazzjoni dwar l-insolvenzi sa mill-1 ta' April 2002. Fuq il-websajt hemm informazzjoni dettaljata dwar il-perjodi koperti u l-proċeduri li fir-rigward tagħhom hemm dejta disponibbli.

L-informazzjoni tirreferi għal każijiet li fir-rigward tagħhom il-proċedura ta’ insolvenza għadha ma ntemmitx. Id-dejta titħassar mhux itkar tard minn sitt xhur wara li l-proċedura tiġi ffinalizzata.

Links relatati

Reġistru ta' insolvenza Ġermaniż

L-aħħar aġġornament: 16/04/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici