Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Insolvensregistre

Njemačka

Dette afsnit giver et kort overblik over det tyske insolvensregister.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Det tyske insolvensregister

Insolvenserklæringer fra de tyske insolvensretter offentliggøres i overensstemmelse med artikel 9 i loven om insolvens på internettet insolvenserklæringer. Erklæringerne er retligt bindende og oplysningerne er offentligt tilgængelige.

Registret ejes og administreres af Forbundsrepublikkens og delstaternes fællesudvalg for databehandling og rationalisering i retssektoren, repræsenteret ved justitsministeriet i Nordrhein-Westfalen.

Er der gratis adgang til det tyske insolvensregister?

Ja, det er gratis at benytte det tyske insolvensregister.

Hvordan søger jeg i det tyske insolvensregister?

Der kan kun søges via webstedet insolvenserklæringer. På webstedet forklares det, hvordan der søges. Oplysningerne foreligger kun på tysk.

Det skal bemærkes, at en ubegrænset søgning i oplysninger fra alle tyske insolvensretter kun er mulig i to uger efter den første dag for offentliggørelse. Efter udløbet af denne frist skal rettens beliggenhed og mindst et af følgende kriterier angives: efternavn, firma, skyldners hjemsted eller bopæl, sagsnummer ved insolvensretten eller den retsinstans, der er ansvarlig for registret, registertype eller registernummer.

Det tyske insolvensregisters historie

Webstedet for insolvenserklæringer har siden den 1. april 2002 stillet oplysninger om insolvens til rådighed for borgerne. Detaljerede angivelser af de tidsrum og procedurer, for hvilke der findes oplysninger, findes på webstedet.

Oplysningerne vedrører sager, hvor insolvensproceduren endnu ikke er afsluttet. Oplysningerne slettes senest seks måneder efter procedurens afslutning.

Relevante links

Tysklands insolvensregister

Sidste opdatering: 16/04/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici