Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Konkurzné registre

Finska

Fínsko má dva verejné konkurzné registre. Register konkurzov a reorganizácie, Register reštrukturalizácie súkromných dlhov a Register zákazov obchodných operácií sú verejnými registrami, z ktorých si ktokoľvek môže za poplatok objednať výpis. Údaje uložené v týchto registroch vám pomôžu ochrániť svoje záujmy v prípade vymáhania platieb alebo uzatvárania dohôd.

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Čo ponúka fínsky konkurzný register?

Register konkurzov a reorganizácie obsahuje údaje o žiadosti o vyhlásenie konkurzu a reorganizácie a rozhodnutia o konkurze a reorganizácii.

Register reštrukturalizácie súkromných dlhov obsahuje údaje o žiadostiach o reštrukturalizáciu súkromných dlhov a o rozhodnutiach o reštrukturalizácii súkromných dlhov (vrátane rozvrhov platieb).

Je prístup do fínskeho konkurzného registra bezplatný?

Nie. Informácie si musíte vyžiadať od Fínskeho právneho registračného strediska. Presná suma predstavuje 10,00 EUR.

Ako vyhľadávať vo fínskom konkurznom registri

Žiadosť o poskytnutie informácií by mala obsahovať tieto informácie:

Register konkurzov a reorganizácie

Údaje potrebné na objednávku:

  • názov spoločnosti,
  • IČO,
  • meno/názov a adresa žiadateľa.

Register reštrukturalizácie súkromných dlhov

Údaje potrebné na objednávku:

  • meno osoby,
  • rodné číslo,
  • meno/názov a adresa žiadateľa.

História fínskeho konkurzného registra

Registre obsahujú informácie od roku 1995.

Posledná aktualizácia: 30/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici