Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Finska

W Finlandii istnieją dwa publiczne rejestry upadłości. Rejestr upadłości i reorganizacji, rejestr zadłużenia prywatnego oraz rejestr zakazów prowadzenia działalności gospodarczej to publiczne rejestry, z których każdy może zamówić odpłatne wyciągi. Korzystając z danych przechowywanych w tych rejestrach, można zabezpieczać swoje interesy przy żądaniach zapłaty lub przy zawieraniu umów.

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Jakie informacje można znaleźć w fińskim rejestrze upadłości?

Rejestr upadłości i reorganizacji zawiera dane na temat wniosków i postanowień w sprawach upadłości i reorganizacji.

Rejestr restrukturyzacji zadłużenia prywatnego zawiera dane na temat wniosków i postanowień w sprawach restrukturyzacji zadłużenia prywatnego (w tym harmonogramów spłaty).

Czy dostęp do fińskiego rejestru dotyczącego upadłości jest bezpłatny?

Nie. Należy zwrócić się o informacje do fińskiego ośrodka ds. rejestrów prawnych. Wyciąg kosztuje 10 EUR.

W jaki sposób przeszukiwać fiński rejestr upadłości

Wniosek o informacje powinien zawierać następujące dane:

Rejestr upadłości i reorganizacji

Dane potrzebne do wniosku:

  • nazwa spółki;
  • numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego;
  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Rejestr restrukturyzacji zadłużenia prywatnego

Dane potrzebne do wniosku:

  • imię i nazwisko danej osoby;
  • numer identyfikacyjny;
  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Historia rejestru upadłości w Finlandii

Rejestry zawierają informacje sięgające 1995 r.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici