Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Faillissements- en insolventieregisters

Finska

Finland heeft diverse openbare insolventieregisters. Het register inzake faillissementen en reorganisatie, het register inzake particuliere schuldsanering en het register inzake verbodsmaatregelen ten aanzien van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten zijn openbare registers waaruit eenieder tegen betaling uittreksels kan aanvragen. Het kan nuttig zijn om de in de registers opgenomen gegevens te gebruiken bij het vorderen van betalingen of het sluiten van overeenkomsten.

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Welke gegevens bevat het Finse insolventieregister?

Het register inzake faillissementen en reorganisatie bevat gegevens betreffende enerzijds faillissementsaanvragen en faillissementsverklaringen en anderzijds reorganisatie.

Het register inzake particuliere schuldsanering bevat gegevens betreffende het aanvragen en het toepassen van schuldsanering (inclusief betalingsschema’s).

Is de toegang tot het Finse insolventieregister kosteloos?

Nee. De informatie moet worden opgevraagd bij het Finse rechtsregistratiecentrum. Een uittreksel kost 10,00 euro.

Hoe opzoekingen verrichten in het Finse insolventieregister

Het verzoek om informatie dient de volgende elementen te bevatten:

Register inzake faillissementen en reorganisatie

Vereiste gegevens:

  • naam van de onderneming,
  • bedrijfsidentificatienummer,
  • naam en adres van de aanvrager.

Register inzake particuliere schuldsanering

Vereiste gegevens:

  • naam van de particuliere debiteur,
  • identificatienummer,
  • naam en adres van de aanvrager.

Geschiedenis van het Finse insolventieregister

Het register bevat informatie die teruggaat tot 1995.

Laatste update: 30/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici