Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Finska

Il-Finlandja għandha żewġ reġistri pubbliċi ta’ insolvenza. Ir-Reġistru dwar il-Fallimenti u r-Riorganizzazzjoni, ir-Reġistru dwar ir-Ristrutturar tad-Djun Privati u r-Reġistru dwar il-Projbizzjonijiet fuq l-Operazzjonijiet Kummerċjali huma reġistri pubbliċi li minnhom kulħadd jista’ jordna siltiet bi ħlas. Jekk tuża d-dejta maħżuna fir-reġistri, tista’ tieħu ħsieb l-interessi tiegħek meta titlob il-ħlasijiet jew tikkonkludi ftehimiet.

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

X’joffri r-reġistru ta’ insolvenza Finlandiż?

Ir-Reġistru dwar il-Fallimenti u r-Riorganizzazzjoni jinkludi dejta dwar l-applikazzjonijiet u d-deċiżjonjiet dwar il-fallimenti u r-riorganizzazzjoni.

Ir-Reġistru dwar ir-Ristrutturar tad-Djun Privati jinkludi dejta dwar l-applikazzjonijiet u d-deċiżjonijiet dwar ir-ristrutturar tad-djun privati (inklużi l-iskedi tal-ħlasijiet).

L-aċċess għar-reġistru ta' insolvenza Finlandiż huwa mingħajr ħlas?

Le. Jeħtieġ li titlob l-informazzjoni miċ-Ċentru tar-Reġistru Legali Finlandiż. Silta tiswa €10.00

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta' insolvenza Finlandiż

It-talba għall-informazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Reġistru dwar il-Fallimenti u r-Riorganizzazzjoni

Id-dejta meħtieġa għal ordni:

  • Isem il-kumpanija
  • In-numru ta’ identifikazzjoni tan-negozju
  • L-isem u l-indirizz tal-applikant

Reġistru dwar ir-ristrutturar tad-djun privati

Id-dejta meħtieġa għal ordni:

  • Isem il-persuna
  • In-numru tal-karta tal-identità
  • L-isem u l-indirizz tal-applikant

L-istorja tar-reġistru ta’ insolvenza Finlandiż

Ir-reġistri jinkludu informazzjoni li tmur lura sal-1995.

L-aħħar aġġornament: 30/06/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici