Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Finska

Soomes on kaks avalikku maksejõuetuse registrit. Pankroti ja saneerimise register, eraisikute võlgade ümberstruktureerimise register ning äritegevuse keelu register on avalikud registrid, kust igaüks võib tellida tasu eest väljavõtteid. Registrites salvestatud andmete kasutamine võimaldab kaitsta teie huvisid maksete tegemise nõudmisel või lepingute sõlmimisel.

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Millist teavet pakub Soome maksejõuetuse register?

Pankroti ja saneerimise register sisaldab andmeid pankroti- ja saneerimistaotluste ning otsuste kohta.

Eraisikute võlgade ümberstruktureerimise register sisaldab andmeid eraisikute võlgade ümberstruktureerimise taotluste ja otsuste kohta (sealhulgas maksegraafikuid).

Kas juurdepääs Soome maksejõuetuse registrile on tasuta?

Ei. Teavet tuleb taotleda Soome Õigusregistrikeskuselt. Väljavõte maksab 10 eurot.

Kuidas teha päringuid Soome maksejõuetuse registris?

Teabetaotluses peaks olema esitatud järgmine teave:

Pankroti ja saneerimise register

Tellimiseks vajalikud andmed:

  • äriühingu nimi
  • ettevõtja registreerimisnumber
  • taotleja nimi ja aadress.

Eraisiku võlgade ümberstruktureerimise register

Tellimiseks vajalikud andmed:

  • isiku nimi
  • isikukood
  • taotleja nimi ja aadress.

Soome maksejõuetuse registri ajalugu

Registrid sisaldavad andmeid alates 1995. aastast.

Viimati uuendatud: 30/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici