Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Bugarska

Na tej stronie zamieszczono krótki opis bułgarskiego rejestru upadłości.

Sadržaj omogućio
Bugarska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Jakie informacje można znaleźć w bułgarskim rejestrze upadłości?

Bułgarski rejestr upadłości składa się z trzech części:

  1. Część rejestru kuratorów  jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak ta dostępna publicznie część nie zapewnia dostępu do danych osobowych ani do danych podlegających weryfikacji ze strony kuratorów.
  2. Rejestr sprzedaży i aukcji jest w pełni dostępny za pośrednictwem strony internetowej bułgarskiego Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki.
  3. Ze względu na brak wzajemnych połączeń między sądami obecnie nie prowadzi się rejestru postępowań upadłościowych w formie scentralizowanej bazy danych.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do bułgarskiego rejestru upadłości jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać bułgarski rejestr upadłości?

Na stronie internetowej można znaleźć kuratora w postępowaniu upadłościowym według:

  • nazwiska
  • ujednoliconego numeru identyfikacyjnego
  • adresu
  • specjalności
  • dziedziny doświadczenia zawodowego
  • części numeru ministerialnego nakazu mianowania
  • statusu (czy prowadzi działalność czy nie).

W jaki sposób szukać informacji o sprzedażach?

Komunikaty o sprzedaży można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki.

Historia rejestru upadłości w Bułgarii

System utworzono w 2003 roku po zrealizowaniu projektu Phare BG 0103.04 „Usprawnianie systemu upadłości”. Celem było utworzenie systemu informacji o upadłościach i włączenie wszystkich informacji do ujednoliconej bazy danych. System działa w niektórych sądach: sądach okręgowych, sądach apelacyjnych, Najwyższym Sądzie Kasacyjnym.

Ostatnia aktualizacja: 25/08/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici