Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Bugarska

Šajā lapā ir sniegts īss pārskats par Bulgārijas Maksātnespējas reģistru.

Sadržaj omogućio
Bugarska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Ko Bulgārijas Maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Bulgārijas Maksātnespējas reģistram ir trīs daļas:

  1. no Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes ir pieejama noteikta Maksātnespējas administratoru reģistra daļa. Tomēr šī publiski pieejamā daļa neļauj piekļūt ne personas datiem, ne datiem, kas administratoriem vēl ir jāpārbauda;
  2. no Bulgārijas Ekonomikas, enerģētikas un tūrisma ministrijas tīmekļa vietnes ir pilnībā pieejams Izpārdošanu un izsoļu reģistrs;
  3. Maksātnespējas procedūru reģistrs pašlaik netiek uzturēts kā centralizēta datubāze, jo starp tiesām nav ieviesta attiecīga informācijas apmaiņa.

Vai piekļuve Bulgārijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Piekļuve Bulgārijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Bulgārijas Maksātnespējas reģistrā

Tīmekļa vietnē maksātnespējas administratoru var meklēt pēc:

  • vārda,
  • vienota identitātes numura,
  • adreses,
  • specializācijas,
  • vārda profesionālās pieredzes jomā,
  • numura daļas ministra rīkojumā par iecelšanu,
  • statusa – aktīvs vai neaktīvs.

Kā meklēt izsoles

Ekonomikas, enerģētikas un tūrisma ministrijas tīmekļa vietnē ir pieejams izsoļu biļetens.

Bulgārijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Šo sistēmu izveidoja 2003. gadā pēc tam, kad tika īstenots Phare projekts BG 0103.04 "Maksātnespējas sistēmas stiprināšana". Bija iecerēts izveidot informācijas sistēmu maksātnespējas jomā un visu informāciju iekļaut vienotā datubāzē. Šī sistēma darbojas dažās tiesās – rajona tiesās, apelācijas tiesās un Augstākajā kasācijas tiesā.

Lapa atjaunināta: 25/08/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici