Stečajni registri i registri nesolventnosti

Belgija

Ovaj odjeljak sadržava informacije o registrima koji se odnose na slučajeve nesolventnosti u Belgiji.

Sadržaj omogućio
Belgija

Kakvo je stanje s obzirom na registre nesolventnosti u Belgiji?

U Belgiji nije uspostavljen središnji nacionalni registar nesolventnosti. Međutim, postoje razna tijela koja prikupljaju informacije o poduzećima i pojedincima.

  • Kad je riječ o poduzećima i fizičkim osobama koje obavljaju poslovnu djelatnost, belgijska baza podataka o poslovnim subjektima (Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) registar je koji sadržava sve identifikacijske podatke o poduzećima i fizičkim osobama koje obavljaju poslovnu djelatnost i o njihovu pravnom položaju (posebno o stečaju). Informacije o pravnom položaju poduzeća trenutačno nisu dostupne javnosti. Međutim, presude o stečaju i sudskoj reorganizaciji objavljuju se u Službenom listu Belgije, koji je dostupan na internetu.
  • Kad je riječ o pojedincima, u Belgiji je uspostavljena baza podataka u kojoj su objedinjene određene informacije o prezaduženim osobama koje su odlučile pokrenuti postupak kolektivnog namirenja duga. Ta je baza podataka uspostavljena u okviru Nacionalne banke Belgije, ali nije javna.

Naplaćuje li se uvid u registre nesolventnosti u Belgiji?

Ne, pristup bazi podataka Službenog lista Belgije ne naplaćuje se.

Kako pretraživati belgijske registre nesolventnosti?

Presude o stečaju ili sudskoj reorganizaciji možete pretraživati u Službenom listu Belgije.

Razdoblje koje obuhvaćaju registri nesolventnosti u Belgiji

U okviru Službenog lista Belgije upućivanja na poduzeća dostupna su od 1. siječnja 1983., s poveznicom na publikacije objavljene nakon 1. lipnja 1997.

Dokumenti koje su udruženja objavila nakon 1. srpnja 2003. isto su tako dostupni u Službenom listu Belgije.

Druge poveznice

Savezna javna služba za pravosuđe

Posljednji put ažurirano: 10/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici