Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Belgia

Tällä sivulla on tietoa Belgian maksukyvyttömyysrekistereistä.

Miten maksukyvyttömyystiedot on rekisteröity Belgiassa?

Belgiassa ei ole kansallista maksukyvyttömyystietojen keskusrekisteriä. Eri tahot keräävät kuitenkin tietoja yrityksistä ja yksityishenkilöistä.

 • Belgian yritystietopankki Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen (BCE/KBO) sisältää yritysten ja elinkeinoelämää harjoittavien luonnollisten henkilöiden tunnistetiedot sekä tietoja näiden oikeudellisesta asemasta (ja erityisesti konkursseista). Yritysten oikeudellista asemaa koskevat tiedot eivät ole tällä hetkellä julkisesti saatavilla. Konkurssiin asettamista ja uudelleenjärjestelyä koskevat tuomioistuimen päätökset julkaistaan kuitenkin Belgian virallisessa lehdessä (Linkki avautuu uuteen ikkunaanMoniteur Belge), joka on saatavilla verkossa.
 • Belgiassa toimii lisäksi tietopankki, johon kerätään tietoja ylivelkaantuneista henkilöistä, jotka ovat päättäneet aloittaa velkajärjestelyn (règlement collectif de dettes / collectieve schuldenregeling). Tietopankki toimii Belgian keskuspankin (Banque Nationale de Belgique / Nationale Bank van België) yhteydessä, mutta se ei ole julkinen.

Onko Belgian maksukyvyttömyysrekisterien käyttö maksullista?

Monitor belge -lehden tietokannan käyttö on ilmaista.

Mitä tietoja Belgian maksukyvyttömyysrekistereistä voi hakea?

Moniteur belge -lehdestä voi hakea konkurssi- ja uudelleenjärjestelypäätöksiä.

Belgian maksukyvyttömyysrekisterien kattama ajanjakso

Moniteur belge -lehdessä on saatavilla yritystietoja 1. tammikuuta 1983 lähtien ja linkki 1. kesäkuuta 1997 jälkeen julkaistuihin tietoihin.

Lisäksi siellä on saatavilla yhdistysten julkaisuja 1. heinäkuuta 2003 lähtien.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBelgian oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 10/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Bulgaria

Tällä sivulla esitellään lyhyesti Bulgarian maksukyvyttömyysrekisteri.

Millaisia tietoja Bulgarian maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Bulgarian maksukyvyttömyysrekisteri käsittää kolme osaa:

 1. Linkki avautuu uuteen ikkunaanSelvittäjiä koskeva luettelo, joka on saatavilla Bulgarian oikeusministeriön verkkosivulla.
 2. Myynti- ja huutokauppatiedote, joka on kokonaisuudessaan saatavilla Bulgarian talousministeriön verkkosivulla.
 3. Maksukyvyttömyysmenettelyrekisteri, jota ylläpidetään keskitetyssä tietokannassa.

Onko Bulgarian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, Bulgarian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö on maksutonta.

Hakujen tekeminen Bulgarian maksukyvyttömyysrekisterissä

Verkkosivulla voi hakea Linkki avautuu uuteen ikkunaanselvittäjää nimen avulla.

Myyntiä koskevien hakujen tekeminen

Myyntitiedote on saatavilla talousministeriön verkkosivulla.

Bulgarian maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Järjestelmä perustettiin vuonna 2009 osana hanketta ”Maksukyvyttömyysmenettelyjen julkisuus ja tehokkuus”, joka kuului hallinnollisia valmiuksia koskevan toimenpideohjelman (OPAK) osatavoitteeseen 1.5 ”Avoin ja tehokas oikeusjärjestelmä”. Toimenpideohjelmaa toteutettiin avustussopimuksen OPAK N:o K09-15-5-C/9.10.2009 puitteissa. Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta ja Bulgarian tasavallan talousarviosta.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Tšekki

Tässä osiossa kerrotaan lyhyesti Tšekin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Millaisia tietoja Tšekin maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTšekin maksukyvyttömyysrekisterin omistaa ja sitä ylläpitää Linkki avautuu uuteen ikkunaanTšekin oikeusministeriö.

Onko Tšekin maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Rekisteriä voi käyttää maksutta.

Hakujen tekeminen Tšekin maksukyvyttömyysrekisterissä

Hakutoiminnon avulla on mahdollista etsiä rekisteriin sisältyviä kokonaisia asiakirjoja PDF-tiedostoina.

Tšekin maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Rekisterissä on tietoja 1. päivästä tammikuuta 2008.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Tanska

Tanskalla ei ole maksukyvyttömyysrekisteriä.

Päivitetty viimeksi: 07/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Saksa

Tässä osiossa luodaan lyhyt yleiskatsaus Saksan maksukyvyttömyysrekisteriin.

Saksan maksukyvyttömyysrekisteri

Saksan maksukyvyttömyystuomioistuinten antamat julkiset ilmoitukset julkaistaan maksukyvyttömyyslain (Insolvenzordnung) 9 §:n mukaisesti maksukyvyttömyysilmoituksia koskevalla verkkosivustolla (Linkki avautuu uuteen ikkunaanInsolvenzbekanntmachungen). Ilmoitukset ovat oikeudellisesti sitovia ja yleisesti saatavilla.

Rekisteriä hallinnoi osavaltioiden ja liittovaltion yhteinen oikeusalan tietotekniikka-asioista vastaava komitea (Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz), ja sitä ylläpitää Nordrhein-Westfalenin osavaltion oikeusministeriö.

Onko maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä.

Hakujen tekeminen maksukyvyttömyysrekisterissä

Haku voidaan tehdä vain maksukyvyttömyysilmoituksia koskevan verkkosivuston (Linkki avautuu uuteen ikkunaanInsolvenzbekanntmachungen) kautta. Sivustolla annetaan tarvittaessa tarkat ohjeet tietojen hakemiseen. Tiedot ovat saatavilla vain saksankielisinä. On tärkeää huomata, että rajoittamaton haku kaikkien Saksan maksukyvyttömyystuomioistuinten tiedoista on mahdollinen ainoastaan kahden viikon ajan ensimmäisestä julkaisupäivästä. Tämän jälkeen hakuun tarvitaan tieto maksukyvyttömyystuomioistuimen toimipaikasta ja vähintään yksi seuraavista tiedoista: nimi tai yrityksen nimi, velallisen toimi- tai asuinpaikka, menettelyn viitenumero tai rekisteriä pitävä tuomioistuin, kyseessä oleva rekisteri ja rekisterinumero.

Saksan maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Maksukyvyttömyystapauksia koskevia tietoja on voinut hakea maksukyvyttömyysilmoituksia koskevan verkkosivuston kautta 1. huhtikuuta 2002 lähtien. Sivustolta löytyy myös tarkat tiedot siitä, miltä ajalta ja mistä menettelyistä tietoja on saatavilla.

Sivustolta saa tietoja tapauksista, joissa maksukyvyttömyysmenettely ei ole vielä päättynyt. Tiedot poistetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua menettelyn päättymisestä.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSaksan maksukyvyttömyysrekisteri

Päivitetty viimeksi: 05/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Viro

Tällä sivulla luodaan yleissilmäys maksukyvyttömyyttä koskeviin tietoihin, jotka ovat saatavilla Viron kaupparekisterissä ja virallisten ilmoitusten julkaisussa Ametlikud Teadaanded.

Millaisia tietoja Virossa saa maksukyvyttömyysasioista?

Virossa ei ole erillistä maksukyvyttömyysrekisteriä. Tietoja oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden konkursseista ja velkajärjestelyistä voi hakea sähköisestä virallisten ilmoitusten julkaisusta Linkki avautuu uuteen ikkunaanAmetlikud TeadaandedLinkki avautuu uuteen ikkunaanViron kaupparekisterissä sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisterissä on tietoa oikeushenkilöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien konkursseista.

Tuomioistuin ja konkurssipesän hoitajat kirjaavat Ametlikud Teadaanded -julkaisuun esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • konkurssihakemuksen käsittelyajankohta ja -paikka sekä vallintaoikeuden epäämistä koskevan päätöksen tiedoksiantamisilmoitus
 • konkurssiin asettamista koskeva ilmoitus
 • velkojainkokousilmoitus
 • alustavan jakoehdotuksen vahvistamisilmoitus
 • konkurssimenettelyn päättämisilmoitus
 • velkajärjestelysuunnitelman vahvistamisilmoitus

Täydellinen luettelo julkaistavista ilmoituksista on Ametlikud Teadaanded -julkaisun Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla.

Merkinnät kaupparekisteriin sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriin tehdään tuomioistuinten päätösten perusteella:

 • konkurssimenettelyn päättyminen ilman konkurssin julistamista
 • konkurssin julistaminen sekä konkurssipesän hoitajan nimi ja henkilötunnus ja maininta siitä, että tämä edustaa yrittäjää
 • konkurssin raukeaminen ja merkintä yrittäjän toiminnan jatkumisesta
 • konkurssin raukeaminen ja merkintä yrittäjän poistamisesta rekisteristä
 • konkurssimenettelyn päättäminen ja merkintä yrittäjän poistamisesta rekisteristä tai toiminnan jatkumisesta
 • velkajärjestely ja sen määräaika sekä merkintä toiminnan jatkumisesta
 • velkajärjestelyn mitätöiminen ja konkurssimenettelyn uudelleenaloittaminen sekä maininta siitä, että yrittäjää edustaa konkurssipesän hoitaja
 • velkajärjestelyn loppuminen määräajan päättymisen vuoksi ja konkurssipesän hoitajan vapauttaminen tehtävästään
 • katettuja joukkolainoja koskevan lain mukainen erityisen hallinnonhoitajan nimeäminen sekä tämän nimi ja henkilötunnus, kuten myös merkintä siitä, että hallinnonhoitaja edustaa luottolaitosta katettujen joukkolainojen salkkujen valinnassa ja vallinnassa.

Rekisteriin ei merkitä velallisen eikä tämän edustusoikeutta käyttävän henkilön liiketoimintakieltoa, eikä myöskään tällaiselle henkilölle määrättyä yrityskieltoa.

Kaupparekisteri sisältää oikeushenkilöiden konkursseista seuraavat tiedot:

 • oikeushenkilön nimi
 • rekisteritunnus
 • osoite
 • konkurssipesän hoitajaa koskevat tiedot
 • johtokunnan jäseniä koskevat tiedot
 • hallinnonhoitajaa koskevat tiedot
 • konkurssi-ilmoitusta koskevan päätöksen/tuomion päivämäärä sekä päätöksen tai riita-asian numero.

Onko maksukyvyttömyysasioita koskevan palvelun käyttö ilmaista?

Rekisteritietoja voi tarkastella Linkki avautuu uuteen ikkunaaninternetissä tai Linkki avautuu uuteen ikkunaannotaarin toimistossa.

Julkaisun Linkki avautuu uuteen ikkunaanAmetlikud Teadaanded käyttö on maksutonta.

Myös oikeushenkilön, itsenäisen ammatinharjoittajan ja ulkomaisen yhtiön sivuliikkeen hakeminen sekä tuomioistuinpäätösten ja rekisterikorttitietojen selailu internetissä on maksutonta. Kaikki muut haut, esimerkiksi rekisterikortin historialliset tiedot, tilinpäätökset, yhtiöjärjestykset ja muut asiakirjat ovat maksullisia. Kaupparekisterin sähköisten tietojen käytöstä perittävät maksut vahvistetaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministerin asetuksella.

Rekisteritietojen ja kansioiden asiakirjoihin tutustuminen notaarin toimistossa on maksullista. Tietoihin tutustumisesta perittävät palkkiot vahvistetaan Linkki avautuu uuteen ikkunaannotaarien palkkioista annetussa laissa.

Liiketoiminta- ja yrityskieltoja koskevat tiedot ovat julkisia, ja niihin voi tutustua maksutta Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

Maksukyvyttömyyttä koskevien tietojen hakeminen

Ametlikud Teadaanded -julkaisussa voi hakea tietoja oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden maksukyvyttömyydestä henkilö- tai rekisteritunnuksella sekä hakusanalla. Hakutoiminnolla löytyvät helposti kaikki meneillään olevia maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevat ilmoitukset. Menettelyn päättyessä ilmoitukset arkistoidaan lukuun ottamatta menettelyn päättämisilmoitusta, joka säilyy julkisena kolme vuotta.

Oikeushenkilöä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa voi hakea kaupparekisterin tietojärjestelmästä toiminimen, nimen tai rekisteritunnuksen perusteella. Oikeushenkilön tai itsenäisen ammatinharjoittajan tilasta näkee, onko se vararikossa.

Ametlikud Teadaanded -julkaisu liitettiin syksyllä 2019 Euroopan oikeusportaalin maksukyvyttömyysrekisterien hakurajapintaan. Muihin jäsenvaltioihin investointeja suunnittelevat yritykset, lainanantajat ja investoijat voivat näin ollen tehdä tarkistuksia muiden maiden maksukyvyttömyysrekistereissä. Monikielisen portaalin ansiosta eri jäsenvaltioiden maksukyvyttömyystiedot ovat avoimempia ja helpommin saatavilla. Tiedot ovat saatavilla maksutta. Portaalin yksinkertaisella hakutoiminnolla voi etsiä velallisen nimellä tietoja kaikista portaaliin liitetyistä rekistereistä. Laajennetussa hakutoiminnossa hakukriteerit riippuvat siitä, minkä maan rekisteristä velallista haetaan. Viron rekisteriin voi tehdä hakuja velallisen nimellä tai henkilö-/rekisteritunnuksella.

Maksukyvyttömyysasioita koskevan palvelun historiaa

Maksukyvyttömyysasioita koskeva palvelu on ollut toiminnassa 1. syyskuuta 1995 lähtien.

Päivitetty viimeksi: 14/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Irlanti

Tässä jaksossa kerrotaan Irlannin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Millaisia tietoja Irlannin maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Irlannissa ei ole erillistä yritysten maksukyvyttömyysrekisteriä. Tietoa yritysten maksukyvyttömyydestä on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanyhtiörekisteritoimiston (Company Registration Office) asiakirjoista.

Yksityishenkilöiden konkurssirekisteri on manuaalinen rekisteri, jota pitää yhtiöoikeudellisista ja perintöasioista vastaava ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen kanslia (Examiner’s Office of the High Court). Siinä on tietoja Irlannin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) julistamista konkursseista .

Myös yksityishenkilöiden maksukyvyttömyysrekisteri on manuaalinen rekisteri. Siihen sovelletaan vuonna 2002 annettua säädöstä N:o 334, jolla yksityishenkilöiden maksukyvyttömyydestä vuonna 2002 annetut Euroopan yhteisöjen asetukset saatettiin osaksi Irlannin lainsäädäntöä (Statutory Instrument No 334 of 2002 – European Communities (Personal Insolvency) Regulations 2002). Rekisterissä on Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden tuomioistuimissa maksukyvyttömyystilaan asetettuja yksityishenkilöitä koskevat tiedot, jotka on ilmoitettu konkurssipesän viralliselle toimitsijalle (Official Assignee in Bankruptcy).

Onko Irlannin maksukyvyttömyysrekisteritietojen käyttö ilmaista?

Ei, vaan käytöstä peritään hakukohtainen maksu. Yksityiskohtaiset maksutiedot saa Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusviraston verkkosivujen Linkki avautuu uuteen ikkunaansääntöjä ja maksuja (Rules & Fees) koskevasta osasta. Maksu peritään myös tuloksettomasta hausta, toisin sanoen vaikka rekisteristä ei löytyisi hakuperusteita vastaavaa tietoa.

Hakujen tekeminen Irlannin maksukyvyttömyysrekisterissä

Yksityishenkilöiden konkurssirekisteristä voi tehdä hakuja vain käymällä henkilökohtaisesti yhtiöoikeudellisista ja perintöasioista vastaavassa kansliassa (Examiner's Office) osoitteessa 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Irlannin maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Yksityishenkilöiden konkurssirekisterissä on tietoja vuodesta 1922 alkaen.

Päivitetty viimeksi: 08/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Kreikka

Kreikalla ei ole maksukyvyttömyysrekistereitä koskevia verkkosivuja. Tietokantojen digitalisointi ja niiden sähköisen käyttöliittymän kehittäminen on parhaillaan käynnissä.

Millaisia tietoja Kreikan maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Kreikan lainsäädännössä on määrätty seuraavista maksukyvyttömyysmenettelyistä:

 • konkurssi (lain 3588/2007 1–61 §, lain 4013/2011 13 §:n 1–4 momentti, lain 4055/2012 22 §:n 1 momentti)
 • likvidaatio, jossa toiminta jatkuu (lain 3588/2007 106k §, lain 4013/2011 12 §)
 • saneerausmenettely (lain 3588/2007 70–101 §, lain 4055/2012 22 §:n 2 momentti, lain 4072/2012 116 §:n 3 momentti, 234 §:n 1–3 momentti)
 • rakenneuudistussuunnitelma (lain 3588/2007 109–123 §, lain 3858/2010 34 §:n 1 momentti)
 • yksinkertaistettu menettely silloin kun pesän arvo on vähäinen (lain 3588/2007 162–163 §)

Paikalliset rauhantuomioistuimet (eirinodikeia) ovat toimivaltaisia käsittelemään luonnollisten henkilöiden konkurssihakemukset ja tekemään niitä koskevat päätökset.

Paikalliset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (protodikeia) ovat toimivaltaisia käsittelemään konkurssihakemukset ja tekemään niitä koskevat päätökset, silloin kun on kyse henkilöyhtiöistä, kommandiittiyhtiöistä tai avoimista yhtiöistä, yksityisistä pääomayhtiöistä, julkisista osakeyhtiöistä, osakeyhtiöistä, eurooppayhtiöistä ja eurooppaosuuskunnista.

Paikallisissa kauppakamareissa toimivat yritysrekisterit (Geniko Emporiko Mitroo, G.E.M.I.) vastaavat konkurssimenettelyissä tarvittavien todistusten antamisesta.

Onko Kreikan maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Ei ole.

Hakujen tekeminen Kreikan maksukyvyttömyysrekisterissä

Kreikan maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Päivitetty viimeksi: 03/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Espanja

Espanjan maksukyvyttömyysrekisteri

Konkurssista ilmoittamisen tai tiedottamisen sääntely on olennaista avoimuuden ja oikeusvarmuuden kannalta ja toteutetaan Espanjassa konkurssilain (Ley Concursal) 198 § mukaisen konkurssirekisterin (Registro Público Concursal) kautta. Kyseinen säännös pantiin täytäntöön 15.11.2013 annetulla kuninkaallisella asetuksella 892/2013, jolla oikeusministeriön alaisen konkurssirekisterin hallinnointi uskotaan rekisterinpitäjien liitolle.

Konkurssirekisterillä on kolme tarkoitusta:

 • levittää ja julkaista konkurssilain nojalla annetut päätökset ja asiakirjat sekä konkurssimenettelyssä saatu rekisterinumero
 • varmistaa koordinointi niiden eri julkisten rekisterien välillä, joihin konkurssiin asettaminen ja sen vaiheet on kirjattava
 • laatia luettelo pesänselvittäjistä, jotka täyttävät lakisääteiset vaatimukset. Tätä tehtävää ei kuitenkaan ole vielä toteutettu käytännössä.

Espanjan konkurssirekisterin verkkoportaali: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.publicidadconcursal.es/.

Konkurssirekisteriin pyritään keskittämään konkurssimenettelyn aikana kertyvät olennaiset tiedot puhtaasti tiedotus- ja julkistamistarkoituksessa.

Onko Espanjan maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Espanjan konkurssirekisterin käyttö on ilmaista.

Hakujen tekeminen Espanjan maksukyvyttömyysrekisterissä

Espanjan konkurssirekisteri on jaettu neljään osaan, joissa merkinnät luokitellaan konkurssivelallisen tai velallisen mukaan aikajärjestyksessä:

 1. Konkurssisaatavia koskeva ensimmäinen osa sisältää niin konkurssilain 23 §:n mukaisesti julkaistavat päätökset kuin saman lain 5 a §:n mukaisesti annettavaa neuvotteluilmoitusta koskevat muut päätökset. Tässä ensimmäisessä osassa julkaistaan myös toisessa jäsenvaltiossa aloitetun maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevien Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti.
 2. Rekisterin julkisuutta koskeva toinen osa sisältää päätökset, jotka on kirjattu konkurssilain 24 §:ssä mainittuihin luonnollisia ja oikeushenkilöitä koskeviin julkisiin rekistereihin.
 3. Tuomioistuinten ulkopuolisia sopimuksia koskeva kolmas osa sisältää menettelyt, joilla pyritään saamaan aikaan velanmaksua koskeva sopimus tuomioistuimen ulkopuolella konkurssilain X osaston mukaisesti, ja konkurssilain neljänteen lisäsäännökseen sisältyvät säännökset, jotka koskevat tuomioistuimissa vahvistettujen velkajärjestelysopimusten julkaisemista.
 4. Pesänhoitajia ja valtuutettuja avustajia koskeva neljäs osa (perusteilla).

Hakuja voidaan tehdä sekä konkurssivelallisen että pesänhoitajan nimellä, ja tällaiset haut kohdistuvat jokaiseen osaan.

Espanjan maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Vuoden 2003 konkurssilaissa ei mainittu rekisteriä, jonka kautta ilmoitettiin konkursseista. Asiaa käsiteltiin tuolloin Espanjan yhtiölaissa, jonka mukaan konkurssista tiedotetaan julkaisemalla ilmoituksia maakunnan laajalevikkisimmissä sanomalehdissä. Tämä käytäntö johti menettelyn lamaantumiseen yhä useammin, koska ilmoitukset piti maksaa konkurssipesän varoista eikä konkurssipesällä aina ollut varaa niihin.

Kiireellisistä verotus, rahoitus- ja konkurssitoimenpiteistä taloudellisen tilanteen muuttuessa 27.3.2009 annetulla kuninkaallisella asetuksella 3/2009 (Real Decreto-ley 3/2009 de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica) vahvistettiin ensimmäistä kertaa konkurssilain 198 §:n mukainen julkinen rekisteri, joka sai sittemmin nimen konkurssirekisteri. (Alun perin siinä julkaistiin ainoastaan maksukyvyttömyyteen syylliset velalliset ja nimitettiin konkurssipesän selvittäjät tai asetettiin heidät liiketoimintakieltoon). Tähän säännökseen on sittemmin tehty useita muutoksia, joita on täydennetty muuttamalla muita säännöksiä, joissa säädetään tiettyjen toimenpiteiden julkaisemisesta rekisterin kautta. Tällä hetkellä konkurssilain 198 §:ää sovelletaan konkurssirekisteristä 15.11.2013 annetulla kuninkaallisella asetuksella 892/2013.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.mjusticia.es/

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.publicidadconcursal.es/

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.registradores.org/

Päivitetty viimeksi: 06/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Ranska

Millaisia tietoja Ranskan maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Ranskalla ei ole erityistä maksukyvyttömyysrekisteriä. Maassa on useita rekistereitä, jotka sisältävät velallisten maksukyvyttömyyttä koskevia päätöksiä. Ne koskevat muun muassa päätöksiä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta, sen jatkamisesta, tarkkailuajan pidentämisestä, menettelyn muuttamisesta, saneeraussuunnitelman päättämisestä tai muuttamisesta, menettelyn lopettamisesta tai päätöksiä, joissa määrätään henkilökohtainen konkurssi tai liiketoimintakielto. Myös tuomioistuimen nimeämien asiamiesten nimet on merkittävä rekisteriin.

Nykyiset rekisterit ovat seuraavat:

 • luonnollisten henkilöiden tai liikeyritysten kauppa- ja yhtiörekisteri;
 • itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden luettelo;
 • Bas-Rhinin, Haut-Rhinin ja Mosellen departementeissa sijaitsevien käsiteollisuusyritysten yritysluettelo;
 • maatalousyritysten maatalousrekisteri.

Lisäksi osa edellä mainituista päätöksistä julkaistaan siviili- ja kauppaoikeudellisia ilmoituksia julkaisevassa lehdessä (Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales) ja virallisessa ilmoituslehdessä.

Miten Ranskan maksukyvyttömyysrekistereistä voi tehdä hakuja?

Virallisten ilmoituslehtien, siviili- ja kauppaoikeudellisia ilmoituksia julkaisevan lehden ja kauppa- ja yritysrekisterin tiedot on keskitetty yritysten lakisääteisiä ilmoituksia koskevaan portaaliin (Portail de la Publicité Légale des Entreprises) seuraavassa osoitteessa: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.bodacc.fr/

Onko Ranskan maksukyvyttömyysrekisterien käyttö ilmaista?

Tiedot ovat maksuttomia.

Mikä on maksukyvyttömyysrekisterien kattama ajanjakso Ranskassa?

Portaalista pääsee 1.1.2010 alkaen julkaistuihin oikeudellisiin ilmoituksiin ja 1.1.2008 alkaen siviili- ja kauppaoikeudellisia ilmoituksia julkaisevassa lehdessä julkaistuihin ilmoituksiin.

Kauppa- ja yhtiörekisterin verkkosivusto on seuraavassa osoitteessa: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.infogreffe.fr/

Suurin osa tiedoista on maksullisia.

Päivitetty viimeksi: 22/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Kroatia

Kansallinen maksukyvyttömyysrekisteri on vapaasti saatavilla oleva sähköinen rekisteri, joka parantaa velkojien ja tuomioistuinten tiedonsaantia käynnissä olevista maksukyvyttömyysmenettelyistä ja auttaa välttämään päällekkäisten maksukyvyttömyysmenettelyjen aloittamisen.

Oikeusministeriö sai 26. kesäkuuta 2018 päätökseen Euroopan maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittämishankkeen ensimmäisen vaiheen. Euroopan komissio osarahoittaa hanketta Verkkojen Eurooppa -välineellä (Euroopan laajuiset televiestintäverkot: CEF-TC-2016-2, Euroopan oikeusportaali). Kroatia haki kyseistä rahoitusta osana Saksan, Ranskan, Italian ja Romanian kanssa muodostamaansa yhteenliittymää.

Välineen ensisijaisena tavoitteena on rahoittaa ja tuoda käyttöön verkkopalvelut, joita tarvitaan maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittämisjärjestelmässä kommunikoimiseen.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksukyvyttömyysrekisterit

Maksukyvyttömyysrekisteri on perustettu Linkki avautuu uuteen ikkunaanmaksukyvyttömyysmenettelyistä 20. toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/848 mukaisesti.

Maksukyvyttömyysrekisterin tiedot päivitetään vähintään kerran päivässä. Sinne syötetään tiedot

 • konkurssia edeltävistä menettelyistä ja konkurssimenettelyistä, joiden aloittamista koskeva päätös on tehty aikaisintaan 1. syyskuuta 2015;
 • kuluttajan konkurssimenettelyistä, joiden aloittamista koskeva päätös on tehty aikaisintaan 1. tammikuuta 2016.

Kaikki rekisterin tiedot kuuluvat sen tuomioistuimen toimivaltaan, jossa asianomainen menettely on käynnissä.

Euroopan maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittämishankkeen toisessa vaiheessa kansalliset maksukyvyttömyysrekisterit liitetään yhteen Euroopan oikeusportaalin välityksellä.

Päivitetty viimeksi: 14/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Italia

Italian oikeusministeriö on perustamassa maksukyvyttömyystietojen hallinnointiin uutta sähköistä järjestelmää.

Päivitetty viimeksi: 24/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Kypros

Sivuston tässä osiossa esitellään lyhyesti Kyproksen konkurssi- ja selvitystilarekisteri (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Maksukyvyttömien luonnollisten ja oikeushenkilöiden varojen vastaanottamisesta ja hallinnoinnista vastaa Linkki avautuu uuteen ikkunaankauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriön (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Linkki avautuu uuteen ikkunaanyritys- ja yhteisörekisteriosaston (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) Linkki avautuu uuteen ikkunaankonkurssijaosto (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων). Tämä jaosto ylläpitää tiedostoa konkurssin tehneistä luonnollisista henkilöistä. Selvitystilassa olevasta yrityksestä ilmoitetaan kaupparekisterissä. Lisätietoja saa Linkki avautuu uuteen ikkunaanyritys- ja yhteisörekisteriosastolta.

Millaisia tietoja maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Ei sovelleta.

Onko maksukyvyttömyysrekisteritietojen käyttö ilmaista?

Ei sovelleta.

Hakujen tekeminen maksukyvyttömyysrekisterissä

Ei sovelleta.

Maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Maksukyvyttömyysrekisteri sisältää maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot vuodesta 1931 nykyhetkeen saakka.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYritys- ja yhteisörekisteri (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriö (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Päivitetty viimeksi: 31/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Latvia

Tässä osassa luodaan lyhyt katsaus Latvian maksukyvyttömyysrekisteriin.

Millaisia tietoja Latvian maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian maksukyvyttömyysrekisteristä saa tietoa seuraavista seikoista:

 • pesänhoitajat ja selvittäjät
 • luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä koskevat maksukyvyttömyysmenettelyt
 • elinkeinotoiminnan jatkamista suojaavat oikeudelliset menettelyt (lakisääteinen yrityssaneeraus)
 • tuomioistuimen ulkopuoliset elinkeinotoiminnan jatkamista suojaavat menettelyt (vapaaehtoinen yrityssaneeraus)

Maksukyvyttömyysrekisteri on kaikkien käytettävissä ja rekisterimerkintöihin voidaan vedota (esim. oikeudenkäynnissä). Rekisterin ylläpitäjä on Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian tasavallan yritysrekisteri.

Onko Latvian maksukyvyttömyysrekisteritietojen käyttö ilmaista?

Maksukyvyttömyysrekisteritietoihin voi tutustua maksutta, mutta asiakirjojen tulostamisesta veloitetaan asiakkaalta maksu.

Yritysrekisteristä voi hankkia todistuksen tai muun asiakirjan, joka sisältää velallisen (luonnollisen henkilön) tai pesänhoitajan henkilötunnuksen, jättämällä rekisteriin tietopyynnön tai tekemällä sähköisen hakemuksen verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvija.lv.

Hakujen tekeminen Latvian maksukyvyttömyysrekisterissä

Pesänhoitajat ja selvittäjät

Pesänhoitajia ja selvittäjiä koskevassa osassa annetaan seuraavat tiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • toimiston osoite ja yhteystiedot
 • todistuksen numero
 • todistuksen viimeinen voimassaolopäivä.

Tietoja pesänhoitajista ja selvittäjistä, joiden todistus on vanhentunut, on saatavilla arkistosta kohdasta Linkki avautuu uuteen ikkunaanVēsturiskie dati. Linkin ”Izziņa” kautta saa esille kaikki yksittäisiä pesänhoitajia tai selvittäjiä koskevat tiedot, jotka on kirjattu Latvian maksukyvyttömyysrekisteriin.

Haku

Maksukyvyttömyysrekisteristä voidaan hakea tietoa tietystä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä kohdasta Meklēt. Tiedonhaussa voidaan käyttää seuraavia hakuperusteita:

 • velallisen rekisterinumero (kun kyseessä on oikeushenkilö) tai henkilötunnus (kun kyseessä on luonnollinen henkilö)
 • velallisen nimi tai toiminimi
 • ajankohta, jona menettely on aloitettu
 • menettelyn laji (maksukyvyttömyysmenettely tai lakisääteinen tai vapaaehtoinen yrityssaneeraus)
 • menettelyn luonne (paikallinen, rajat ylittävä primaarinen menettely, rajat ylittävä sekundaarinen menettely)
 • menettelyn tila (käynnissä oleva, päätetty, kaikki menettelyt).

Hakutulosten yhteydessä olevasta linkistä ”Uzņēmumu reģistra izziņa” (Yritysrekisteriviite) saa esiin kaikki maksukyvyttömyysrekisterissä olevat, tiettyä oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä koskevat tiedot, myös skannatut asiakirjat, jotka sisältävät pesänhoitajan tai selvittäjän ilmoitukset velkojien kokouksesta ja kokouksen esityslistan sekä tiedoksiannot velkojille.

Päiväkohtainen tiedosto (Žurnāls)

Maksukyvyttömyysrekisterin tietoihin tietyltä päivältä voi tutustua kohdassa Žurnāls. Ohjelma esittää oletusarvoisesti hakupäivän tiedot. Muina päivinä rekisteröityjä tietoja voi selata kuukauden mukaan käyttämällä kalenteria tai alaotsikkoa Mēneša žurnāls. Kukin tietue sisältää linkin (”Uzņēmumu reģistra izziņa”) tiettyä maksukyvyttömyysmenettelyä koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin.

Tilastot

Tässä osassa annetaan erilaisia tilastotietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä ja velkajärjestelyistä. Linkistä ”Uzņēmumu reģistra izziņa” (Yritysrekisteriviite) saa esiin kaikki maksukyvyttömyysrekisterissä olevat, tiettyä oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä koskevat tiedot.

Latvian maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Rekisterissä on tietoja 1.1.2008 alkaen.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLisätietoja Latvian maksukyvyttömyysrekisteristä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanValtion maksukyvyttömyysvirasto

Päivitetty viimeksi: 23/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Liettua

Liettuassa ei ole erillistä maksukyvyttömyysrekisteriä. Yrityksen tilanteen voi tarkistaa tältä osin Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeushenkilörekisterin (Juridinių asmenų registras) verkkosivustolta. Yrityksen tilanteen näkee oikeushenkilörekisterissä maksutta.

Päivitetty viimeksi: 06/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Luxemburg

Luxemburgissa ei ole maksukyvyttömyysrekisteriä.

Miten maksukyvyttömyystiedot on rekisteröity Luxemburgissa?

Luxemburgissa ei ole varsinaista maksukyvyttömyysrekisteriä. Tuomioistuimet ilmoittavat konkurssitapaukset kauppa- ja yhtiörekisteriin (RCS), joka tallentaa ne tietokantaansa.

Onko konkurssiluettelon käyttö maksullista?

Virallisen lehden B-osassa (Recueil administratif et économique) julkaistaan kuukausittain luettelo konkurssiin hakeutuneista yrityksistä. Luetteloon voi tutustua maksutta Linkki avautuu uuteen ikkunaanLegiluxissa, Luxemburgin säädösportaalissa.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKauppa- ja yhtiörekisterin verkkosivustolla kohdassa Consultations – statistiques de dépôt on yleisön saatavilla maksuton tilastomoduuli. Siinä esitetään tiedot rekisteriin kuukausittain ilmoitetuista konkurssituomioista. Ilmoitettuja tuomioita koskevat tiedot on järjestetty luetteloiksi. Sivustolta voi ladata nämä tiedot kortistotiedostoina.

Miten voin hakea tietoa konkursseista?

1. Linkki avautuu uuteen ikkunaanKauppa- ja yhtiörekisterin verkkosivustolla voi tehdä hakuja rekisteröidyn nimellä (tai sen osalla) tai rekisteritunnuksella.

Sivuston hakukone näyttää listauksen hakua vastaavista nimistä.

Rekisteröidyn nimeä napsauttamalla voi maksutta hakea esille seuraavat perustiedot:

 • kaupparekisteritunnus
 • rekisteröintipäivä
 • toiminimi
 • oikeusmuoto
 • kotipaikan osoite
 • luettelo vuodesta 2003 lähtien talletetuista asiakirjoista
 • tiedot mahdollisesta konkurssista.

2. Linkki avautuu uuteen ikkunaanKauppa- ja yhtiörekisterin sivustolla voi tehdä hakuja myös käyttämällä kohdassa Consultations - statistiques de dépôt olevaa tilastomoduulia. Siinä luetellaan kuukausittain tiedot rekisteriin ilmoitetuista konkurssituomioista.

3. Konkursseja koskevia internet-hakuja voi tehdä myös Linkki avautuu uuteen ikkunaanLuxemburgin asianajajaliiton sivustolla kohdassa Faillites. Hakuja voi tehdä yrityksen toiminimen, tuomion antamispäivän tai selvitysmiehen nimen perusteella.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKauppa- ja yhtiörekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLuxemburgin asianajajaliitto

Päivitetty viimeksi: 10/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Unkari

Tällä sivulla esitellään lyhyesti Unkarin maksukyvyttömyysrekisteri.

Millaisia tietoja Unkarin maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Unkarin hallitus on antanut maksukyvyttömyysrekisterin toteuttamisen ja toiminnan tehtäväksi yritystiedoista ja yritysten sähköisestä rekisteröinnistä vastaavalle yksikölle (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat), joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa.

Maksukyvyttömyysrekisteristä vastaava yksikkö hoitaa tietojenkäsittelyyn, tietotekniikan kehittämiseen, tekniseen toimintaan ja tietokannan tekniseen turvallisuuteen liittyviä tehtäviään Unkarin virallisesta lehdestä vastaavan yhtiön (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság) kautta.

Maksukyvyttömyysrekisteri on saatavilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Maksukyvyttömyysrekisteriin merkitään kaikkien sellaisten talouden toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen tiedot, joita vastaan on käynnistetty maksukyvyttömyysmenettely Unkarissa.

Maksukyvyttömyysmenettelyistä säädetään Unkarissa konkurssi- ja likvidaatiomenettelystä vuonna 1991 annetussa laissa XLIX (1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról), jäljempänä ’konkurssilaki’. Kansalaisjärjestöjen (yhdistykset, säätiöt) konkurssi- ja likvidaatiomenettelyihin sovelletaan kansalaisjärjestöistä vuonna 2011 annettua lakia CLXXV (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról). Muilta osin sovelletaan konkurssilain säännöksiä.

Onko Unkarin maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Maksukyvyttömyysrekisterin tietoihin voi tutustua maksutta. Henkilöiden, jotka haluavat tutustua maksukyvyttömyysrekisterin tietoihin, on annettava etukäteen ilmoitus siitä, ettei rekisteristä saatuja tietoja käytetä kaupallisiin tarkoituksiin tai kaupallisen tietokannan perustamiseen.

Konkurssilain 6/N §:n nojalla maksukyvyttömyysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamispäivä;
 • maksukyvyttömyysmenettelyn aloittanut tuomioistuin ja asian viitenumero;
 • käynnistetyn maksukyvyttömyysmenettelyn alalaji (Unkarissa konkurssi- tai likvidaatiomenettely);
 • toimivaltasäännökset, joiden mukaisesti menettely on aloitettu (eli onko kyseessä maksukyvyttömyyttä koskeva päämenettely vai onko maksukyvyttömyysmenettely sivuasia);
 • jos velallinen on yhtiö tai muu oikeushenkilö, velallisen nimi, rekisterinumero, sääntömääräinen kotipaikka ja postiosoite, jos eri kuin sääntömääräinen kotipaikka;
 • maksukyvyttömyysmenettelyssä määrätyn selvittäjän (pesänhoitajan) nimi, osoite tai sähköpostiosoite;
 • saatavien ilmoittamisen mahdollinen määräaika tai viittaus kyseisen määräajan laskemisperusteisiin;
 • maksukyvyttömyyttä koskevan päämenettelyn mahdollinen lopettamispäivä;
 • tuomioistuin, jossa maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamispäätökseen on haettava muutosta 5 artiklan mukaisesti, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika tai viittaus kyseisen määräajan laskemisperusteisiin;
 • velallisen omaisuutta koskevien takaisinsaantikanteiden nostaminen ja päättäminen, asianomaisen tuomioistuimen nimi ja asian numero;
 • velkojien etuja vahingoittavia, velallisen nykyisten tai entisten johtajien, sen jäseninä olevien oikeushenkilöiden tai sen omistajien toimia koskevien kanteiden nostaminen ja päättäminen, asianomaisen tuomioistuimen nimi ja asian numero;
 • tarvittaessa maininta, että kyse on yksinkertaistetusta likvidaatiosta.

Hakujen tekeminen Unkarin maksukyvyttömyysrekisterissä

Hakukriteeri valitaan pudotusvalikosta. Maksukyvyttömyysrekisteristä voi hakea pudotusvalikon kautta tietoja syöttämällä yhden seuraavista kriteereistä:

 • nimi
 • yritystunnus / kansalaisjärjestön rekisterinumero
 • menettelyn numero.

Tarkempia tietoja hakujen tekemisestä on osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan maksukyvyttömyysrekisteristä ei voi hakea tai ladata suoraan suuria määriä tietoa.

Päivitetty viimeksi: 09/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Malta

Mitä palveluja Maltan maksukyvyttömyysasioita hoitava yksikkö tarjoaa?

Maksukyvyttömyysasioita hoitava yksikkö antaa tietoja Maltan tuomioistuimissa vireillä olevista asioista, jotka koskevat yritysten maksukyvyttömyyttä tai yksityishenkilöiden konkursseja. Siltä saa myös yritysrekisteriin merkittyjä tietoja, joita maksukyvyttömyystilanteessa olevien yritysten johto on ilmoittanut.

Onko maksukyvyttömyysrekisterin käyttö maksutonta?

Rekisterin käyttö on maksutonta, ja siihen pääsee seuraavasta linkistä:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Miten maksukyvyttömyysrekisteristä voi tehdä hakuja?

Maksukyvyttömyysrekisteristä voi tehdä hakuja velallisen nimellä, hänen henkilökortin numerollaan tai yrityksen rekisterinumerolla.

Maltan maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Ennen kuin maksukyvyttömyysrekisteri otettiin käyttöön, maksukyvyttömiä yrityksiä koskevia tietoja merkittiin yritysrekisteriin. Tuomioistuin puolestaan rekisteröi käsiteltyjä maksukyvyttömyys- ja konkurssitapauksia koskevat tiedot. Tuomioistuimen hallussa olevat tiedot julkaistiin verkkosivustolla, jolla oli myös yleisiä tietoja tapauksista. Maksukyvyttömyysrekisteri asetettiin yleisön saataville tammikuussa 2018. Se sisältää tietoja maksukyvyttömyys- ja konkurssitapauksista tammikuun 1. päivästä 2014 alkaen.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Alankomaat

Tässä osiossa kerrotaan lyhyesti Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisteristä.

Millaisia tietoja Alankomaiden maksukyvyttömyys­rekisteristä on saatavissa?

Alankomaissa on kolme erilaista maksukyvyttömyysmenettelyä:

 • konkurssi
 • maksunlykkäys
 • velkasaneeraus.

Käräjäoikeudet tekevät päätökset kaikista näistä maksukyvyttömyysmenettelyistä, ja ne säilyttävät asiaan liittyviä tietoja omissa rekistereissään. Käräjäoikeudet vastaavat myös maksukyvyttömyysilmoitusten (automaattisesta) toimittamisesta oikeusneuvostolle, joka kokoaa ilmoitukset konkursseja ja maksunlykkäyksiä koskevaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanmaksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteriin (Centraal Insolventieregister, CIR).

CIR-rekisteri sisältää kaikki tiedot julkaistuista maksukyvyttömyysilmoituksista:

 • henkilötiedot
 • yritysnimet
 • kaupparekisterinumerot
 • pesänhoitajan ja selvittäjän tiedot
 • kaikki aiemmat ilmoitukset.

CIR on perustettu lailla, joten sen sisältämien tietojen voidaan olettaa olevan oikeudellisesti sitovia.

CIR:n lisäksi on olemassa velkasaneerausrekisteri (Landelijk Register Schuldsaneringen, LRS), jota hoitaa yksi oikeusapuneuvostoista. Lisäpalveluna (jota ei edellytetä laissa) CIR sisältää myös velkasaneerausrekisterin tiedot. Sekä CIR- että LSR-rekisteriin voi tutustua verkossa.

Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterin vastuuvapauslauseke

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteri sisältää tietoja, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden (yksityishenkilöiden) konkursseihin, maksujen lykkäyksiin ja velkojen perumisiin ja joita säilytetään eri tuomioistuinten paikallisissa rekistereissä.

Onko Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteriä voi käyttää maksutta.

CIR-rekisteriä voi käyttää internetissä rajoituksetta.

Ammattikäyttäjille on tarjolla verkkopohjainen palvelu, jonka avulla voidaan käyttää vanhoja rekisteritietoja.

Hakujen tekeminen Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterissä

Luonnollisia henkilöitä voi hakea vain seuraavilla tiedoilla:

 • nimi ja syntymäaika
 • nimi, postinumero ja talonnumero
 • syntymäaika, postinumero ja talonnumero.

Maksukyvyttömyysilmoitukset näkyvät rekisterissä vain vuoden ajan ilmoituksen julkaisemisesta. Yrityksiä ja oikeushenkilöitä voi hakea seuraavilla tiedoilla:

 • yrityksen nimi
 • kaupparekisterinumero
 • osoite.

Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

CIR otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2005. Rekisteristä löytyvät kaikki kyseisen päivämäärän jälkeen aloitetut tai ilmoitetut menettelyt.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteri

Päivitetty viimeksi: 06/02/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Itävalta

Portaalin tässä osiossa esitellään lyhyesti Itävallan maksukyvyttömyysrekisteri.

Millaisia tietoja maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävallan maksukyvyttömyysrekisteriä hallinnoi ja ylläpitää liittovaltion oikeusministeriö. Rekisteri sisältää tietoja tuomioistuinten julkaisemista maksukyvyttömyys- ja muista ilmoituksista.

Itävallan maksukyvyttömyysrekisteri julkaistaan otsikolla Ediktsdatei.

Onko maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteriä voi käyttää maksutta.

Hakujen tekeminen maksukyvyttömyysrekisterissä

Yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla saksankielisinä Itävallan oikeusministeriön verkkosivustolla kohdassa Linkki avautuu uuteen ikkunaanEdiktsdatei.

Historiaa

Itävallan maksukyvyttömyysrekisteri on ollut käytössä vuodesta 1999.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeuslaitos – Itävalta

Päivitetty viimeksi: 13/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Puola

Tässä osiossa esitellään lyhyesti Puolan maksukyvyttömyysrekisteri.

Millaisia tietoja Puolan maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavilla?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPuolan maksukyvyttömyysrekisterin internetsivusto on osa kansallista oikeusrekisteriä (Krajowy rejestr Sądowy). Se sisältää yrityksistä vastaavia tietoja kuin kansallinen oikeusrekisterikin. Lisäksi siinä on tarkempia tietoja

 • yrityksistä
 • säätiöistä
 • yhdistyksistä
 • muista yhteisöistä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa maksukyvyttömiä.

Rekisterissä on tiedot myös maksukyvyttömyysilmoitusten päivämääristä ja tarkemmasta sisällöstä.

Rekisterin omistaa ja sitä ylläpitää Linkki avautuu uuteen ikkunaanPuolan oikeusministeriö. Tiedot ovat saatavissa puolaksi ja osittain myös englanniksi.

Onko Puolan maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteriä voi käyttää maksutta.

Hakujen tekeminen Puolan maksukyvyttömyysrekisterissä

Puolan maksukyvyttömyysrekisterissä on ollut käytössä 1. päivästä huhtikuuta 2009 hakutoiminto, jonka avulla voi etsiä maksukyvyttömiksi ilmoitettuja yhteisöjä ja muita tietoja.

Päivitetty viimeksi: 10/02/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Portugali

Tällä sivulla on lyhyt johdanto Portugalin maksukyvyttömyysrekisteriin.

Mitä maksukyvyttömyysrekisteri sisältää?

Sähköinen Linkki avautuu uuteen ikkunaanmaksukyvyttömyysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • maksukyvyttömyysmenettelyn numero
 • tuomioistuin, jossa maksukyvyttömyysasiaa käsiteltiin tai käsitellään
 • maksukyvyttömän henkilön tunnistetiedot
 • maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjän tunnistetiedot
 • saatavien ilmoittamisen määräaika
 • maksukyvyttömäksi julistamisen päivämäärä.

Sähköisessä rekisterissä on yksityiskohtaisia tietoja maksukyvyttömyystapauksista (ks. jäljempänä).

Onko Portugalin maksukyvyttömyysrekisterin käyttö maksullista?

Ei, maksukyvyttömyysrekisterin käyttö on maksutonta.

Maksukyvyttömyysrekisteriä koskeva lainsäädäntö

Portugalin maksukyvyttömyysrekisteriä säännellään yritysten maksukyvyttömyyttä ja yrityssaneerausta koskevan lain (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) 38. pykälällä. Laki on hyväksytty 18. maaliskuuta 2004 annetulla asetuksella nro 53/2004, sellaisena kuin se on muutettuna.

Päivitetty viimeksi: 13/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Romania

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Buletinului Procedurilor de Insolvență -julkaisuun (BPI) ja Romanian kaupparekisteriin (Registrul de insolvență din România), jota ylläpitää oikeusministeriön kansallinen kaupparekisterivirasto (Oficiul Național al Registrului Comerțului) ONRC.

Millaisia tietoja Romanian kaupparekisteristä on saatavissa?

Maksukyvyttömyysmenettelyt Romaniassa

ONRC:n julkaisemassa maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevassa tiedotteessa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanBuletinul procedurilor de insolvență, BPI) ilmoitetaan osapuolille vireillä olevista menettelyistä, julkaistaan tiedonantoja ja kutsuja käsittelyihin sekä ilmoitetaan tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien maksukyvyttömyysmenettelyissä maksukyvyttömyyden ratkaisemisesta ja maksukyvyttömyysmenettelystä annetun lain nro 85/2014 mukaisesti toimittamista oikeudenkäyntiasiakirjoista.

Yleistä maksukyvyttömyysmenettelyä sovelletaan seuraaviin:

1. ammatinharjoittajat (kaikki, joilla on oma yritys), lukuun ottamatta vapaiden ammattien harjoittajia ja niitä, joihin sovelletaan erityisiä maksukyvyttömyysmenettelyä koskevia sääntöjä.

Yksinkertaistettua maksukyvyttömyysmenettelyä sovelletaan seuraaviin:

1. ammatinharjoittajat

 • itsenäiset elinkeinonharjoittajat
 • yhden henkilön yritykset ja perheyritykset

2. velalliset, jotka täyttävät tietyt erityisedellytykset eli

 • niillä ei ole omaisuutta
 • perustamis- tai tilinpäätösasiakirjat eivät ole löydettävissä
 • hallinnoija ei ole löydettävissä
 • kotipaikkaa ei ole enää olemassa tai se ei enää vastaa kaupparekisteriin ilmoitettua kotipaikkaa; laissa edellytettyjä asiakirjoja ei ole toimitettu
 • purkautumismenettely on aloitettu ennen tuomioistuinkäsittelyä koskevan pyynnön antamista
 • aikeesta aloittaa konkurssimenettely on ilmoitettu tai velkasaneerausmenettely ei ole mahdollinen.

Maksukyvyttömyysasioiden oikeusperustana on kesäkuun 2014 lopusta alkaen ollut maksukyvyttömyyden ratkaisemisesta ja maksukyvyttömyysmenettelystä annettu laki nro 85/2014, jota sovelletaan sen voimaantulon jälkeen aloitettuihin menettelyihin. Ennen sen voimaantuloa aloitettuihin menettelyihin sovelletaan edelleen maksukyvyttömyysmenettelyistä annettua lakia nro 85/2006.

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva tiedote (BPI)

Mitä tietoja BPI sisältää?

BPI:ssä julkaistaan kaikki tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä antamat menettelyasiakirjat. Näitä ovat seuraavat:

 • haasteet
 • tiedoksiannot
 • ilmoitukset
 • kutsut
 • tuomioistuinten päätökset
 • muut lainsääteiset menettelyasiakirjat (pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien raportit, velkasaneeraussuunnitelmat, tiedotukset).

Miten maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen verkkosivut toimivat?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen verkkosivuilta pääsee tarkastelemaan seuraavia tietoja:

 • maksuttomat tiedot
 • tietoja kaupparekisteriviraston organisaatiosta ja BPI:stä vastaavasta osastosta
 • lainsäädäntöä, lomakkeita ja menettelyasiakirjoja.

BPI:n verkkosivut on jaettu seuraaviin osiin:

 • tietoja maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevasta tiedotteesta
 • säädökset
 • ONRC:n, alioikeuksien yhteydessä toimivien rekisterivirastojen ja BPI:n organisaatiokaavio
 • oikeudellinen sanasto (maksukyvyttömyys)
 • BPI:n tilastot
 • instituutioiden väliset suhteet
 • yhteystiedot.

BPI:n lomakkeet ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaankansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalissa BPI:n omassa osiossa, joka sisältää seuraavat:

1. BPI:n palvelut

 • BPI:n verkkoversio (maksullinen)
 • tiivistelmä BPI:n numeroista (maksuton)
 • BPI:ssä julkaistut henkilöt (maksuton)

2. BPI:ssä julkaisemiseen liittyviä lomakkeita

 • Verkkolomakkeet
 • Offline-lomakkeet

3. BPI:ssä julkaistavien tietojen toimittamiseen liittyviä lomakkeita

 • Verkkolomakkeet
 • Offline-lomakkeet

4. Tilastot

Onko Romanian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

BPI julkaistaan sähköisessä muodossa. BPI:n sähköiseen versioon pääsee verkossa

BPI:n palveluja pääsee käyttämään eri tavoin.

 • Pääsy BPI:n virallisille verkkosivuille on maksutonta eikä edellytä tunnistautumista.
 • Pääsy ONRC:n verkkopalveluportaaliin edellyttää käyttäjän tunnistautumista.
 • Pääsy BPI:n verkkoversioon edellyttää tunnistautumista, ja sen tilaus on maksullinen.
 • BPI:n numerojen tiivistelmiä ja BPI:ssä julkaistuja henkilöjä koskevia palveluja voi käyttää maksutta, mutta se edellyttää käyttäjän tunnistautumista.

Hakujen tekeminen Romanian maksukyvyttömyysrekisterissä

BPI:n verkkoversiossa hakuja voi tehdä BPI-julkaisun numeron ja vuoden, velallisen nimen, verotunnisteen, kaupparekisterinumeron, tuomioistuimen asiakirjanumeron ja BPI:n julkaisuvälin mukaan. Julkaistuja BPI-tiedotteita, jotka sisältävät menettelyasiakirjat kokonaisuudessaan, voivat tarkastella ainoastaan ne, joilla on maksullinen tilaus.

BPI:n numeroiden tiivistelmistä voi tehdä hakuja tiedotteen numerolla ja päivämäärällä. Maksutta saa seuraavat tiedot:

 • tiedotteessa julkaistun asiakirjan tyyppi (esimerkiksi haaste, tuomioistuimen päätös maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta, ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta, kutsu velkojien kokoukseen, toimintakertomus, tervehdyttämissuunnitelma, tuomioistuimen päätös konkurssimenettelyn aloittamisesta, ilmoitus konkurssimenettelyn aloittamisesta, jakelusuunnitelma, loppuraportti tai tuomioistuimen päätös maksukyvyttömyysmenettelyn lopettamisesta)
 • menettelyasiakirjoissa mainittujen henkilöiden nimet
 • maakunta (județ), johon kyseisten henkilöiden kotipaikka on rekisteröity
 • verotunniste
 • numero rekisterissä.

BPI:ssä julkaistuja henkilöitä koskevassa palvelussa voi tehdä hakuja BPI-julkaisun numeron ja vuoden, velallisen nimen, verotunnisteen, kaupparekisterinumeron, tuomioistuimen asiakirjanumeron ja BPI:n julkaisuvälin mukaan. Maksutta saa seuraavat tiedot:

 • nimi
 • verotunniste
 • niiden henkilöiden rekisterinumero, joihin viitataan menettelyasiakirjoissa
 • maakunta (județ), johon kyseisten henkilöiden kotipaikka on rekisteröity
 • maksukyvyttömyysasian numero ja sitä käsittelevän tuomioistuimen nimi
 • ne menettelyasiakirjat sisältävien tiedotteiden numerot, joissa viitataan asianomaisiin henkilöihin
 • menettelyn tyyppi
 • mahdollinen ensimmäinen oikeuskäsittely menettelyn aloittamisen jälkeen.

Romanian maksukyvyttömyysrekisterin tausta

BPI perustettiin vuonna 2006 maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 86/2006 nojalla.

Sen päätavoite on kanteiden, tiedoksiantojen, kutsujen ja ilmoitusten tehokkain mahdollinen julkaiseminen sähköisesti.

Romanian maksukyvyttömyysrekisterin edut

BPI-tiedotteen julkaisemisella on selviä etuja, sillä sen avulla

 • nopeutetaan maksukyvyttömyysmenettelyä ja yksinkertaistetaan kanteiden, kutsujen, ilmoitusten, tuomioistuinten päätösten ja muiden tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä antamien menettelyasiakirjojen toimittamista ja otetaan näin käyttöön sähköinen tiedoksiantomenettely
 • yhdenmukaistetaan ja standardoidaan tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä antamia menettelyasiakirjoja
 • kehitetään kansallista tietokantaa menettelyasiakirjoille, joita tuomioistuimet ja pesänhoitajat tai omaisuuden selvittäjät antavat (esim. haasteet, tiedoksiannot, tuomioistuinten päätökset, kutsut, ilmoitukset, raportit ja velkasaneeraussuunnitelmat)
 • helpotetaan ilmoitusten nopeaa rekisteröimistä kaupparekisteriin ja muihin rekistereihin maksukyvyttömyyden ratkaisemisesta ja maksukyvyttömyysmenettelystä annetun lain nro 85/2014 mukaisesti
 • tarjotaan asianosaisille mahdollisuus tarkastella tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien toimittamia menettelyasiakirjoja.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian maksukyvyttömyysrekisterin virallinen verkkosivu

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian kaupparekisterin virallinen verkkosivu

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaali

Päivitetty viimeksi: 09/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Slovenia

Tässä osassa annetaan tietoa Slovenian maksukyvyttömyysrekisteristä. Tietoa Slovenian maksukyvyttömyysmenettelyjen tarkistamisesta ja julkaisemisesta on saatavilla internetissä.

Millaisia tietoja Slovenian maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaane-INSOLV-tietokanta sisältää tietoa maksukyvyttömyysmenettelyjen tarkistamisesta. Lisäksi se sisältää seuraavanlaisia tietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä:

 • tietyt maksukyvyttömän velallisen tunnistustiedot
 • menettelyjä hoitava tuomioistuin ja menettelyn asianumero
 • tietyt maksukyvyttömyysmenettelystä vastaavan virkamiehen tunnistustiedot
 • menettelyn aloittaminen, vaateen esittämiselle asetetun määräajan päättyminen sekä tiedot muista menettelyyn liittyvistä menettelyasiakirjoista
 • konkurssimenettelyissä lisäksi tiedot konkurssipesän arvosta ja velkojien takaisinmaksuosuuksista.

Linkki avautuu uuteen ikkunaane-Objave-tietokannassa on saatavilla:

 • kaikki maksukyvyttömyysasioita koskevat tuomioistuinratkaisut (sklep) lukuun ottamatta ratkaisuja, jotka koskevat säännöllisten korvausten perimistä, rahavarojen ulosmittausta, säännöllisten korvausten myöhemmän perinnän tai rahavarojen ulosmittauksen keskeyttämistä
 • ilmoitukset menettelyn käynnistämisestä, ilmoitus oikeuskäsittelyn järjestämistä koskevasta päätöksestä ja muita tuomioistuimen lain mukaisesti toimittamia ilmoituksia tai äänestyskehotuksia
 • kaikkien oikeuskäsittelyjen ja velkojien kokousten pöytäkirjat
 • hallintovirkamiehen raportit ja liiteasiakirjat
 • pakollisia velkajärjestelyjä koskevissa menettelyissä myös maksukyvyttömän velallisen raportit ja liiteasiakirjat
 • luettelot tutkituista vaateista
 • menettelyjen osapuolten toimittamat asiakirjat ja muut oikeuden pöytäkirjat, jotka on julkaistava
 • konkurssimenettelyissä myös julkista huutokauppaa koskevat ilmoitukset ja tarjouspyynnöt, jotka liittyvät konkurssipesän realisointiin.

Lisäksi e-Objave-tietokannasta voi saada luettelon hallintovirkamiehistä sekä heidän hoitamistaan maksukyvyttömyysmenettelyistä (seznam upraviteljev). Luettelot päivitetään joka päivä.

Kummankin tietokannan omistaa ja niitä ylläpitää AJPES – Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovenian tasavallan julkisista oikeudellisista rekistereistä ja niihin liittyvistä palveluista vastaava virasto (Agencija za javnopravne evidence in storitve).

Onko Slovenian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisterin käyttö on ilmaista. Tietojen saamiseksi on kuitenkin kirjoittauduttava AJPES-verkkosivustoon käyttäjäksi ja hankittava käyttäjätunnus ja salasana.

Hakujen tekeminen Slovenian maksukyvyttömyysrekisterissä

Molemmat tietokannat ja niihin liittyvät hakukoneet ovat täysin sloveeninkielisiä. Oikeushenkilöitä ja elinkeinonharjoittajia koskevien maksukyvyttömyysmenettelytietojen ja -asiakirjojen hakeminen on mahdollista kaikilla käytettävissä olevilla hakukriteereillä. Kuluttajia (luonnollisia henkilöitä, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia) koskevia tietoja ja asiakirjoja on henkilötietojen suojaamiseksi mahdollista hakea vain tietyillä tietoyhdistelmillä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaane-Objave-tietokannasta on mahdollista hakea asiakirjoja, jotka on julkaistu maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä. Julkaistuja asiakirjoja voi hakea seuraavien tietojen perusteella:

 • velallisen kuvaus (oikeushenkilö, luonnollinen henkilö jne.)
 • menettelytyyppi (konkurssi, pakollinen velkajärjestely jne.)
 • asiakirjatyyppi
 • velallinen (haku yrityksen nimen, veronumeron tai rekisteröintinumeron perusteella)
 • yrityksen oikeusmuoto (julkinen osakeyhtiö, yksityinen osakeyhtiö jne.)
 • asianumero
 • tuomioistuin
 • päivämäärä (toimenpiteen tai asiakirjan julkaisemisen päivämäärä). Hakutulokset esitetään julkaisupäivän mukaisessa järjestyksessä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaane-INSOLV-tietokannasta on mahdollista hakea tietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä seuraavilla hakukriteereillä:

 • asianumero
 • velallinen (etu- ja sukunimi tai yrityksen nimi, rekisteröintinumero, osoite, syntymäaika)

Slovenian maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Rekisterissä olevat tiedot ovat olleet käytettävissä 1.10.2008 alkaen. Ennen kyseistä päivämäärää tiettyjä tietoja, kuten julkisia ilmoituksia maksukyvyttömyysmenettelyjen käynnistämisestä, julkaistiin virallisessa lehdessä (Uradni list).

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksukyvyttömyysrekisteri

Päivitetty viimeksi: 23/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Slovakia

Tällä sivulla luodaan lyhyt yleiskatsaus Slovakian maksukyvyttömyysrekisteriin.

Millaisia tietoja Slovakian maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksukyvyttömyysrekisteri (Register úpadcov) on Slovakian tasavallan oikeusministeriön verkkosivustolla oleva julkishallinnon tietojärjestelmä, jota oikeusministeriö hallinnoi ja ylläpitää. Maksukyvyttömyysrekisterin tietojärjestelmä sisältää tietoja konkurssia ja uudelleenjärjestelyä ja tiettyjen muiden lakien muuttamista koskevan lain nro 7/2005, sellaisena kuin se on muutettuna, 10a §:n 2 momentin mukaisista maksukyvyttömyysmenettelyistä, uudelleenjärjestelymenettelyistä ja veloista vapauttamista koskevista menettelyistä.

Maksukyvyttömyysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 1. Lain nro 7/2005 mukaisia menettelyjä koskevat tiedot ja seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:
  1. tuomioistuimen nimi;
  2. menettelyn viitetiedot;
  3. menettelystä vastaavan tuomarin etu- ja sukunimi;
  4. kantajan ja velallisen nimet; jos kyseessä on
   4.1 luonnollinen henkilö: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite,
   4.2 liiketoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö: liikenimi, etunimi, sukunimi, jos muu kuin liikenimi, tunnistenumero tai muu tunniste, toimipaikka,
   4.3 oikeushenkilö: liikenimi, tunnistenumero tai muu tunniste ja rekisteröity toimipaikka;
  5. nimitetyn selvittäjän tai toimitsijamiehen nimi;
  6. nimitetyn selvittäjän tai toimitsijamiehen työosoite;
  7. maksukyvyttömyysmenettelyn tai uudelleenjärjestelymenettelyn aloittamispäivä tai päivä, jolloin myönnettiin suoja velkojilta;
  8. konkurssin julistamispäivä, uudelleenjärjestelyn hyväksymispäivä tai takaisinmaksusuunnitelman antamispäivä;
  9. maksukyvyttömyysmenettelyn tai uudelleenjärjestelymenettelyn päättymispäivä;
  10. tieto siitä, onko kyseinen konkurssi pieni konkurssi;
  11. tiedot ilmoitetuista saatavista, saatavien luetteloa koskevien sisältövaatimusten mukaisesti;
  12. tiedot konkurssiinasettamispäätöksen jälkeisinä saatavina ilmoitetuista saatavista (ns. massavelat), tällaisten saatavien luetteloa koskevien sisältövaatimusten mukaisesti;
  13. tiedot alustavasta takaisinmaksusuunnitelmasta, jonka toimitsijamies on laatinut;
  14. tiedot velallisen omaisuudesta, pesän omaisuuden inventaariota koskevien sisältövaatimusten mukaisesti;
  15. tiedot velkojainkokouksesta ja velkojatoimikunnan kokouksesta sekä yksityiskohtaiset tiedot velkojainkokouksen paikasta, ajasta ja aiheesta, velkojien etu- ja sukunimi, jos he ovat luonnollisia henkilöitä, tai velkojien liikenimi, jos ne ovat oikeushenkilöitä, tiedot siitä, kuuluuko velkoja velkojatoimikuntaan, tiedot velkojien äänestysoikeuksien laajuudesta sekä velkojatoimikunnan kokouksen pöytäkirja;
  16. tiedot velkojainkokouksesta, jos on kyse tämän lain neljännen osaston mukaisesta maksukyvyttömyysmenettelystä, sekä yksityiskohtaiset tiedot velkojainkokouksen paikasta, ajasta ja aiheesta;
  17. tuotonjako;
  18. päivä, jolloin velallisen veloista vapauttamista koskeva päätös annettiin, jos on julistettu konkurssi tai vahvistettu takaisinmaksusuunnitelma tämän lain neljännen osaston mukaisesti;
  19. valvonnasta vastaavan hallinnon määräämistä koskevat tiedot;
  20. tiedot menettelyn osapuoliin sovellettavista määräajoista tämän lain mukaisiin menettelyihin liittyvien toimien toteuttamiseksi;
  21. tiedot siitä, onko kyseinen maksukyvyttömyysmenettely päämenettely, sekundäärimenettely vai alueellinen maksukyvyttömyysmenettely erityislainsäädännön mukaisesti;
  22. tiedot mahdollisuudesta hakea muutosta erityislainsäädännön mukaisesti3 c;
  23. vakuusvelkojien ja vakuudettomien velkojien takaisinperintäaste tämän lain toisen ja kolmannen osaston mukaisissa menettelyissä;
  24. velkojien takaisinperintäaste tämän lain neljännen osaston mukaisissa menettelyissä;
 2. luettelo konkurssiin asetetuista osapuolista maksukyvyttömyysmenettelyssä ja luettelo velallisista uudelleenjärjestelymenettelyssä sekä 4 kohdan a alakohdassa vaaditut yksityiskohtaiset tiedot;
 3. luettelo konkurssiin asetetuista osapuolista tämän lain neljännen osaston mukaisessa menettelyssä sekä 4 kohdan a alakohdassa vaaditut yksityiskohtaiset tiedot;
 4. virallisessa lehdessä (Obchodný vestník) julkaistut lisätiedot tämän lain mukaisista menettelyistä;
 5. tiedot selvittäjän tarjoamista palveluista.

Onko Slovakian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, Slovakian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ja siellä tehtävät haut ovat ilmaisia.

Miten haku tehdään Slovakian maksukyvyttömyysrekisterissä?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksukyvyttömyysrekisterin etusivulla on hakupalkki, johon hakutekstin voi kirjoittaa suoraan, tai tarvittaessa haun voi rajoittaa luokkiin, joita ovat menettelyt, selvittäjät, omaisuus tai palvelut.

Slovakian tasavallan maksukyvyttömyysrekisterin historia

Järjestelmä otettiin täysimääräisesti käyttöön 7. joulukuuta 2015.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksukyvyttömyysrekisteri

Päivitetty viimeksi: 09/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Suomi

Suomessa on kaksi julkista maksukyvyttömyysrekisteriä. Konkurssi‑ ja yrityssaneerausrekisteri ja velkajärjestelyrekisteri, joiden sisällöstä voi tehdä hakuja Suomen Oikeusrekisterikeskuksen julkaisemassa maksuttomassa tiedonhakupalvelussa.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksukyvyttömyysrekisteri on Suomen Oikeusrekisterikeskuksen tiedonhakupalvelu.

Millaisia tietoja Suomen maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Rekisteri sisältää maksukyvyttömyystietoja Linkki avautuu uuteen ikkunaankonkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä Linkki avautuu uuteen ikkunaanvelkajärjestelyrekisteristä siltä osin, kun asia koskee yksityishenkilön elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Rekisteristä saa tiedot konkursseja ja yrityssaneerauksia koskevista hakemuksista ja päätöksistä ja esimerkiksi velkojainkokouksen ajasta ja paikaista, konkurssin valvontapäivästä tai pesänhoitajan tiedoista.

Yksityiselämässä syntyneen velan velkajärjestelytietoja pyydetään suoraan Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusrekisterikeskukselta, joka antaa tiedot maksutta.

Onko Suomen maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisterin käyttö on maksutonta.

Hakujen tekeminen Suomen maksukyvyttömyysrekisterissä

Maksukyvyttömyysrekisteristä voi tehdä hakuja velallisen nimellä, henkilötunnuksella tai Y-tunnuksella ja tietyllä aikavälillä sekä pesänhoitajan tai selvittäjän nimellä.

Henkilön yksityiselämässä syntyneen velan tietoja Oikeusrekisterikeskukselta pyydettäessä, tulee tilauksessa olla seuraavat tiedot:

 • Henkilön nimi, josta ote tilataan
 • Henkilötunnus tilauksen kohteesta
 • Tilaajan nimi ja puhelinnumero sekä osoite, johon tiedot lähetetään

Suomen maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Rekistereissä on tietoja vuodesta 1995 lähtien.

Linkkejä

Suomi

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksukyvyttömyysrekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusrekisterikeskus: rekisterit

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKonkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanVelkajärjestelyrekisteri

 

English

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLegal Register Centre: Registers

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRegister of bankruptcies and restructurings

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRegister of debt adjustments

 

Svenska

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRättsregistercentralen: register

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKonkurs- och företagssaneringsregistret

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSkuldsaneringsregistret

Päivitetty viimeksi: 20/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Ruotsi

Tällä sivulla annetaan tietoja Ruotsin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Millaisia tietoja Ruotsin maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Ruotsin yhtiövirasto (Bolagsverket) hallinnoi useita rekisterejä, jotka tarjoavat tietoa rekisteröidyistä yrityksistä. Ruotsin yhtiövirasto ei pidä yhtä yhtenäistä rekisteriä konkurssiin haetuista tai hakeutuneista luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä. Se pitää kuitenkin rekisteriä luonnollisista henkilöistä ja kuolinpesistä, jotka on julistettu konkurssiin. Konkurssiin julistetuista yrityksistä kirjataan sen sijaan tietoja useisiin eri rekistereihin, joita Ruotsin yhtiövirasto hallinnoi. Sen hallinnoimissa rekistereissä olevia tietoja luonnollisista henkilöistä, kuolinpesistä ja yrityksistä saa internetin hakukoneesta.

Ruotsin yhtiöviraston rekistereissä olevia tietoja yritysten, luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien konkursseista nimitetään jäljempänä Ruotsin maksukyvyttömyysrekisteriksi. Se käsittää tiedot, jotka saadaan internetin Linkki avautuu uuteen ikkunaanhakukoneesta ja ottamalla suoraan yhteyttä Linkki avautuu uuteen ikkunaanRuotsin yhtiövirastoon.

Rekisteri sisältää tietoja konkurssin eri vaiheissa olevista yrityksistä, luonnollisista henkilöistä ja kuolinpesistä. Rekisteri sisältää yleisesti ottaen seuraavia tietoja:

 • konkurssimenettelyn alkamispäivä
 • toimivaltaisen tuomioistuimen nimi
 • konkurssiin haetun yrityksen tai henkilön nimi, osoite ja yritystunnus/henkilötunnus
 • konkurssimenettelyn vaihe
 • pesänhoitajan nimi ja osoite.

Rekisterin omistaa ja sitä hallinnoi Ruotsin yhtiövirasto.

Rekisteriin merkitään vain tuomioistuinten toimittamia tietoja. Tiedot merkitään rekisteriin samana päivänä, jolloin yhtiövirasto saa ne tuomioistuimelta. Kun luonnollinen henkilö haetaan konkurssiin, tiedot sisällytetään niihin yritysrekistereihin, joihin luonnollinen henkilö voi olla merkittynä.

Onko Ruotsin maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Ruotsin maksukyvyttömyysrekisterissä olevia tietoja saa maksutta soittamalla Ruotsin yhtiövirastoon. Pyynnöstä annettavista kirjallisista tiedoista peritään yleensä maksu.

Yrityskonkurssien tilannetta koskevia tietoja saa maksutta internetin hakukoneelta. Muita tietoja saavat vain rekisteröityneet käyttäjät maksua vastaan.

Hakujen tekeminen Ruotsin maksukyvyttömyysrekisterissä

Rekisterissä olevien tietojen saamiseksi kuka tahansa voi ottaa yhteyttä Ruotsin yhtiövirastoon postitse, sähköpostilla tai soittamalla. Internetin hakukonetta käyttämällä rekisterissä voidaan tehdä hakuja yrityksen nimen, henkilön nimen, yritystunnuksen tai henkilötunnuksen perusteella.

Ruotsin maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Tietoja pidetään rekisterissä viiden vuoden ajan.

Päivitetty viimeksi: 01/05/2010

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Englanti ja Wales

Tällä sivulla on tietoja Englannin ja Walesin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Millaisia tietoja Englannin ja Walesin maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Englannin ja Walesin maksukyvyttömyysrekisteriviranomaisella (Insolvency Service of England and Wales) on lakisääteinen velvollisuus pitää kolmea eri rekisteriä, joista ensimmäinen koskee maksukyvyttömiä luonnollisia henkilöitä, toinen konkurssiin liittyviä liiketoimintarajoituksia ja kolmas velkasaneeraukseen liittyviä liiketoimintarajoituksia. Niin sanottu henkilökohtainen maksukyvyttömyysrekisteri (Individual Insolvency Register) on näiden rekisterien yhdistelmä. Se sisältää tiedot seuraavista:

 • vireillä olevat tai viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana päättyneet konkurssit
 • voimassa olevat tai viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana päättyneet velkasaneerausmääräykset
 • voimassa olevat tai viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana päättyneet vapaaehtoiset velkajärjestelyt ja nopeutetut vapaaehtoiset velkajärjestelyt
 • voimassa olevat konkurssiin liittyvät liiketoimintarajoitukset tai sitoumukset ja väliaikaiset konkurssiin liittyvät liiketoimintarajoitukset
 • voimassa olevat velkasaneerausmääräyksiin liittyvät liiketoimintarajoitukset tai ‑sitoumukset ja väliaikaiset velkasaneerausmääräyksiin liittyvät liiketoimintarajoitukset.

Onko maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteriä saa käyttää maksutta.

Hakujen tekeminen maksukyvyttömyysrekisterissä

Rekisteri sijaitsee Linkki avautuu uuteen ikkunaanThe Insolvency Service ‑verkkosivustolla. Rekisteriin voi tehdä hakuja henkilön tai liikenimen perusteella linkin Linkki avautuu uuteen ikkunaanIndividual Insolvency Register kautta.

Englannin ja Walesin maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Maksukyvyttömyysrekisteriviranomainen on elinkeinoministeriön (Department for Business, Innovation and Skills) toimeenpanovirasto. Sen tehtäviin kuuluu

 • hallinnoida ja tutkia virallisen selvitysmiehen (Official Receiver) avulla konkursseja, velkasaneerausjärjestelyjä ja pakkoselvitystiloja ja pyrkiä selvittämään maksukyvyttömyyden syyt
 • hoitaa asiamiehen tai selvitysmiehen tehtäviä silloin, kun tähän ei ole nimetty yksityisellä sektorilla toimivaa ammattilaista
 • valvoa nopeutettujen vapaaehtoisten velkajärjestelyjen toteutumista.

Näiden lisäksi maksukyvyttömyysrekisteriviranomainen

 • osallistuu konkurssintekijöiden, velkasaneerattavien ja johtohenkilöstön väärinkäytöksiä koskevaan raportointiin
 • käsittelee epäpätevien johtajien erottamista konkurssitapauksissa
 • käsittelee konkurssiin liittyviä liiketoimintarajoituksia ja sitoumuksia sekä velkasaneerausmääräyksiä ja niihin liittyviä sitoumuksia
 • myöntää luvat maksukyvyttömyyteen liittyvien ammattien harjoittamiseen ja sääntelee niitä
 • arvioi työntekijöiden oikeutta irtisanomiskorvauksiin ja maksaa ne siinä tapauksessa, että työnantaja on maksukyvytön
 • tarjoaa pesänkirjoitus- ja sijoituspalveluja konkurssipesän tai selvitystilassa olevan pesän varoille
 • harjoittaa luottamuksellista yritystutkintaa silloin, kun yleinen etu sitä vaatii
 • antaa ministeriöille ja muille valtion laitoksille neuvontaa maksukyvyttömyyttä, irtisanomisia ja muita näihin liittyviä asioita koskevissa kysymyksissä
 • tiedottaa yleisölle maksukyvyttömyydestä, irtisanomisista ja muista näihin liittyvistä asioista verkkosivuston, julkaisujen ja palvelupuhelimen (Insolvency Enquiry Line) välityksellä.

Maksukyvyttömyysrekisterin vastuuvapauslauseke

Verkkosivuston vastuuvapauslausekkeessa todetaan seuraavaa:

”Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty kaikin mahdollisin keinoin varmistamaan, satunnaisia virheitä voi esiintyä. Jos havaitset tietoja, jotka vaikuttavat vääriltä tai puutteellisilta, ilmoita asiasta meille käyttämällä tässä sivustossa olevia palautelinkkejä, jotta voimme tutkia asian ja tarvittaessa oikaista tiedot.

Maksukyvyttömyysrekisteriviranomainen ei ole vastuussa virheistä tai puutteista, jotka johtuvat huolimattomuudesta tai muusta syystä. Huomaa, että maksukyvyttömyyspalvelu ja viralliset selvitysmiehet eivät voi antaa oikeudellisia tai taloudellisia neuvoja. Tällaisia neuvoja voivat antaa kansalaisneuvonta (Citizen's Advice Bureau), asianajaja, hyväksytty tilintarkastaja, valtuutettu maksukyvyttömyysalan toimija, hyvämaineinen rahoitusneuvoja tai neuvontakeskus.

Henkilökohtainen maksukyvyttömyysrekisteri on julkinen rekisteri. Maksukyvyttömyysviranomainen ei hyväksy rekisteritietojen käyttöä kolmansien osapuolten toimesta eikä anna mitään tällaista käyttöä koskevia sitoumuksia.”

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanThe Insolvency Service

Linkki avautuu uuteen ikkunaanIndividual Insolvency Register

Päivitetty viimeksi: 04/12/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Pohjois-Irlanti

Tällä sivulla kerrotaan Pohjois-Irlannin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Millaisia tietoja Pohjois-Irlannin maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Pohjois-Irlannissa ei ole varsinaista maksukyvyttömyysrekisteriä. Pohjois-Irlannin oikeusvirasto säilyttää kuitenkin tietoja viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana maksukyvyttömiksi todetuista henkilöistä. Tietoja säilytetään tietokannassa, jossa yleisö voi tehdä verkkohakuja maksua vastaan. Lisätietoja maksukyvyttömyystietojen online-hakutoiminnosta annetaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanPohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivuilla.

Maksukyvyttömyysasioita käsittelee Linkki avautuu uuteen ikkunaanyritys-, kauppa- ja sijoitusasioiden ministeriön maksukyvyttömyyspalvelu.

Maksukyvyttömyyspalvelun tehtävänä on

 • konkurssien ja selvitystilaan asetettujen yhtiöiden hallinnointi ja tutkiminen
 • maksukyvyttömyyden syiden toteaminen
 • johtajien erottamiseen liittyvien kysymysten ratkaiseminen kaikissa yritysten maksukyvyttömyystapauksissa
 • puuttuminen maksukyvyttömien yritysten johtamisessa tapahtuneisiin petoksiin
 • maksukyvyttömyysasioita hoitavien toimitsijoiden ammattikunnan sääntely
 • konkurssitilien käyttäminen
 • Pohjois-Irlantia koskevan maksukyvyttömyyslainsäädännön ja ‑politiikan laatiminen.

Maksukyvyttömyystiedot sisältävän Online DETI ‑sivuston omistaa ja sitä ylläpitää yritys-, kauppa- ja sijoitusasioiden ministeriö.

Onko maksukyvyttömyyspalvelun käyttö ilmaista?

Kyllä, palvelua voi käyttää maksutta.

Hakujen tekeminen maksukyvyttömyyspalvelussa

Maksukyvyttömyyspalvelu säilyttää ajantasaisia rekisterejä, jotka sisältävät tietoja henkilökohtaisista vapaaehtoisista velkajärjestelyistä ja nopeutetuista velkajärjestelyistä (IVA/FTVA), konkurssiin liittyvistä liiketoimintarajoituksista ja ‑sitoumuksista (BRO/BRU), velkasaneerausmääräyksistä sekä niihin liittyvistä liiketoimintarajoituksista (DRRO/DRRU).

Näitä koskevissa Linkki avautuu uuteen ikkunaanrekistereissä voi tehdä henkilöhakuja.

Lisätietoja Linkki avautuu uuteen ikkunaanmaksukyvyttömyysrekistereistä

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPohjois-Irlannin yritys-, kauppa- ja sijoitusasioiden ministeriön verkkosivut

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPohjois-Irlannin oikeusvirasto

Päivitetty viimeksi: 14/08/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Maksukyvyttömyysrekisterit - Skotlanti

Tällä sivulla on tietoa Skotlannin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Millaisia tietoja maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Maksukyvyttömyysmenettelyyn liittyviä ohjeita ja aineistoa on saatavilla konkurssiasiamiehen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanAccountant in Bankruptcy) sivustolla. Sivustolla on

 • lainsäädäntöä
 • linkki maksukyvyttömyysrekisteriin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanRegister of Insolvencies), jossa on lisätietoja
  • konkursseista
  • konkurssiin liittyvistä rajoituksista
  • huolto-omaisuuden muodossa toteutetuista velkajärjestelyistä (protected trust deed)
  • yritysten selvitystiloista ja pesänhoidoista (myös selvitetyistä konkurssipesistä) Skotlannissa
  • moratorioista.

Maksukyvyttömyysrekisteriin ei talleteta tietoja yhtiöiden hallinnosta.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanDAS Scotlandin sivustolla on saatavilla raha- ja velka-asioita koskevia neuvoja, valtuutetuille talousneuvojille tarkoitettua materiaalia sekä tietoja velkajärjestelyohjelmasta (Debt Arrangement Scheme, DAS). DAS on lakisääteinen ohjelma, jolla helpotetaan velan takaisinmaksua kohtuullisessa ajassa ja suojataan velallista perintätoimilta.

Maksukyvyttömyysrekisterin omistaa ja sitä ylläpitää konkurssiasiamies.

Skotlannin DAS-rekisteri (Debt Arrangement Scheme Register)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSkotlannin DAS-rekisterissä on tietoja hyväksytyistä ja vireillä olevista velanmaksuohjelmista. Siellä on myös tietoja meneillään olevista moratorioista. DAS-rekisterin omistaa ja sitä ylläpitää konkurssiasiamies osana DAS-hallinnoijan tehtäväänsä.

Onko Skotlannin maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Maksukyvyttömyysrekisterin käyttö on ilmaista. Rekisteristä voi myös ladata päivittäisiä tietoja maksua vastaan. Lisätietoja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Onko Skotlannin DAS-rekisterin käyttö ilmaista?

DAS-rekisterin käyttö on ilmaista.

Hakujen tekeminen Skotlannin maksukyvyttömyysrekisterissä

Maksukyvyttömyysrekisteri on saatavilla internetissä.

Hakujen tekeminen DAS-rekisterissä

DAS-rekisteri on saatavilla internetissä.

Maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Maksukyvyttömyysrekisteristä voi hakea tietoja kaikista vireillä olevista ja viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana päättyneistä konkursseista. Lisäksi rekisteriin on talletettu tiedot kaikista vireillä olevista ja viimeksi kuluneen vuoden aikana päättyneistä huolto-omaisuuden muodossa toteutetuista velkajärjestelyistä (protected trust deed). Rekisteristä saa tiedot myös kaikista vireillä olevista ja viimeksi kuluneen vuoden aikana loppuun saatetuista selvitystiloista ja pesänhoidoista.

Sieltä voi hakea tietoja myös kaikista meneillään olevista moratorioista. Moratorio poistetaan joko 6 viikon kuluttua tai kun on myönnetty konkurssi, sovittu huolto-omaisuuden muodossa toteutettavasta velkajärjestelystä tai hyväksytty DAS-ohjelmaan kuuluva velanmaksuohjelma.

DAS-rekisterin historia

DAS-rekisterin verkkosivustolla on tietoa hyväksytyistä ja vireillä olevista takaisinmaksuohjelmista. Siellä on myös tietoja meneillään olevista moratorioista.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKonkurssiasiamies

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksukyvyttömyysrekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanDAS-rekisteri

Päivitetty viimeksi: 14/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.