Tämä maa on siirtymävaiheessa EU:sta eroamisen vuoksi.
Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Skotlanti

Tällä sivulla on tietoa Skotlannin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Millaisia tietoja maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Konkurssiasiamiehen (Accountant in Bankruptcy) sivustolla on saatavilla maksukyvyttömyysmenettelyyn liittyviä ohjeita ja aineistoa. Sivustolla on

  • Lainsäädäntöä
  • Linkki maksukyvyttömyysrekisteriin, jossa on lisätietoja
    • konkursseista
    • konkurssiin liittyvistä rajoituksista
    • huolto-omaisuuden muodossa toteutetuista velkajärjestelyistä (protected trust deed)
    • yritysten selvitystiloista ja pesänhoidoista (myös selvitetyistä konkurssipesistä) Skotlannissa.

Maksukyvyttömyysrekisteriin ei talleteta tietoja yhtiöiden hallinnosta.

Money Scotlandin sivustolla on saatavilla rahaa ja velkaa koskevia neuvoja, valtuutetuille talousneuvojille tarkoitettua materiaalia sekä tietoja velkajärjestelyohjelmasta (debt arrangement scheme, DAS). DAS on lakisääteinen ohjelma, joka helpottaa velan takaisinmaksua kohtuullisessa ajassa ja suojaa velallista perintätoimilta.

Maksukyvyttömyysrekisterin omistaa ja sitä ylläpitää konkurssiasiamies.

DAS-rekisteri (Debt Arrangement Scheme Register) Skotlannissa

DAS-rekisterissä (velkajärjestelyrekisteri) on tietoja hyväksytyistä ja vireillä olevista velanmaksuohjelmista. DAS-rekisterin omistaa ja sitä ylläpitää Money Scotlandin puolesta Civic.

Onko Skotlannin maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Maksukyvyttömyysrekisterin käyttö on ilmaista. Tietojen maksullinen päivittäinen lataaminen on myös mahdollista. Lisätietoja: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Onko Skotlannin DAS-rekisterin käyttö ilmaista?

DAS-rekisterin käyttö on ilmaista.

Hakujen tekeminen Skotlannin maksukyvyttömyysrekisterissä

Maksukyvyttömyysrekisteriin pääsee internetissä. Palveluun täytyy ensin rekisteröityä käyttäjäksi.

Hakujen tekeminen DAS-rekisterissä

DAS-rekisteriin pääsee internetin kautta. Palveluun täytyy ensin rekisteröityä käyttäjäksi.

Maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Maksukyvyttömyysrekisteristä voi hakea tietoja kaikista vireillä olevista ja viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana päättyneistä konkursseista. Lisäksi rekisteriin on talletettu tiedot kaikista vireillä olevista ja viimeksi kuluneen vuoden aikana päättyneistä huolto-omaisuuden muodossa toteutetuista velkajärjestelyistä (protected trust deed). Rekisteristä saa tiedot myös kaikista vireillä olevista ja viimeksi kuluneen vuoden aikana loppuun saatetuista selvitystiloista ja pesänhoidoista.

DAS-rekisterin historiaa

DAS-rekisterin verkkosivustolla on tietoa hyväksytyistä ja vireillä olevista takaisinmaksuohjelmista.

Linkkejä

Accountant in Bankruptcy, Maksukyvyttömyysrekisteri, Money Scotland DAS (velkajärjestelyrekisteri), Register of Scotland, DAS-rekisteri (rekisteröidy käyttäjäksi)

Päivitetty viimeksi: 15/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme