Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Portugali

Tässä osassa esitellään lyhyesti Portugalin maksukyvyttömyysrekisteri.

Sisällön tuottaja:
Portugali
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Mitä tietoja maksukyvyttömyysrekisteri sisältää?

Portugalin sähköinen maksukyvyttömyysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • maksukyvyttömyysmenettelylle annettu käsittelynumero
  • maksukyvyttömyysmenettelyä käsittelevää tuomioistuinta koskevat tunnistetiedot
  • maksukyvytöntä koskevat tunnistetiedot
  • selvittäjää koskevat tunnistetiedot
  • määräaika maksuvaatimusten esittämiselle
  • maksukyvyttömäksi toteamisen päivämäärä.

Sähköisessä maksukyvyttömyysrekisterissä on yksityiskohtaisia tietoja maksukyvyttömyystapauksista (ks. jäljempänä).

Onko maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisterin käyttö on maksutonta.

Maksukyvyttömyysrekisteriä koskevaa lainsäädäntöä

Portugalin maksukyvyttömyysrekisteristä säädetään Portugalin konkurssi- ja yrityssaneeraussäännöstön (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) 38 §:ssä, (hyväksytty asetuksella (Decreto-Lei) nro 53/2004, annettu 18.3.2004, ja muutettu lailla (Lei) nro 16/2012, annettu 20.4.2012).

Päivitetty viimeksi: 30/01/2014

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme