Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Latvia

Tässä osassa annetaan tietoa Latvian maksukyvyttömyysrekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Latvia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Latvian maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Latvian maksukyvyttömyysrekisteristä saa tietoa seuraavista seikoista:

 • pesänhoitajat ja selvittäjät
 • luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä koskevat maksukyvyttömyysmenettelyt
 • tilapäisiin maksuvaikeuksiin joutuneen velallisen elinkeinotoiminnan jatkamista suojaavat oikeudelliset menettelyt
 • tilapäisiin maksuvaikeuksiin joutuneen velallisen elinkeinotoiminnan jatkamista suojaavat muut kuin oikeudelliset menettelyt
 • tilastotiedot.

Maksukyvyttömyysrekisteri on kaikkien käytettävissä ja rekisteritiedot ovat luotettavia. Rekisterin omistaa Latvian tasavallan yritysrekisteri.

Onko Latvian maksukyvyttömyysrekisteritietojen käyttö ilmaista?

Maksukyvyttömyysrekisteritietoihin voi tutustua maksutta, mutta asiakirjojen tulostamisesta veloitetaan asiakkaalta maksu.

Yritysrekisteristä voi hankkia todistuksen tai muun asiakirjan, joka sisältää velallisen (luonnollisen henkilön) tai pesänhoitajan henkilötunnuksen, jättämällä rekisteriin tietopyynnön tai tekemällä sähköisen hakemuksen verkkosivustolla Latvija.lv.

Hakujen tekeminen Latvian maksukyvyttömyysrekisterissä

Pesänhoitajat ja selvittäjät

Pesänhoitajia ja selvittäjiä koskevassa osassa (Administratori) annetaan seuraavat tiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • toimiston osoite ja yhteystiedot
 • todistuksen numero
 • todistuksen viimeinen voimassaolopäivä.

Tietoja pesänhoitajista ja selvittäjistä, joiden todistus on vanhentunut, on saatavilla arkistosta kohdasta Vēsturiskie dati. Linkin ”Izziņa” kautta saa esille kaikki yksittäisiä pesänhoitajia tai selvittäjiä koskevat tiedot, jotka on kirjattu Latvian maksukyvyttömyysrekisteriin.

Haku

Maksukyvyttömyysrekisteristä voidaan hakea tietoa tietystä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä kohdasta Meklēt. Tiedonhaussa voidaan käyttää seuraavia hakuperusteita:

 • oikeushenkilön rekisterinumero (yritystunnus) tai luonnollisen henkilön henkilötunnus
 • velallisen toiminimi tai etunimi ja sukunimi
 • tuomiopiiri
 • ajankohta, jona menettely on aloitettu
 • menettelyn laji (maksukyvyttömyysmenettely tai oikeudellinen tai tuomioistuimen ulkopuolinen suojaava oikeudellinen menettely)
 • menettelyn luonne (paikallinen, rajat ylittävä primaarinen menettely, rajat ylittävä sekundaarinen menettely).

Hakutulosten yhteydessä olevasta linkistä ”Uzņēmumu reģistra izziņa” (Yritysrekisteriviite) saa esiin kaikki maksukyvyttömyysrekisterissä olevat, tiettyä oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä koskevat tiedot, myös skannatut asiakirjat, jotka sisältävät pesänhoitajan tai selvittäjän ilmoitukset velkojien kokouksesta ja toimintasuunnitelmasta.

Päiväkohtainen tiedosto (Žurnāls)

Maksukyvyttömyysrekisterin tietoihin tietyltä päivältä voi tutustua kohdassa Žurnāls. Ohjelma esittää oletusarvoisesti hakupäivän tiedot. Muina päivinä rekisteröityjä tietoja voi selata kuukauden mukaan käyttämällä kalenteria tai alaotsikkoa Mēneša žurnāls. Kukin tietue sisältää linkin (”Izziņa”) tiettyä maksukyvyttömyysmenettelyä koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin.

Tilastot

Osassa Statistika annetaan erilaisia tilastotietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä ja velkajärjestelyistä. Linkistä ”Uzņēmumu reģistra izziņa” (Yritysrekisteriviite) saa esiin kaikki maksukyvyttömyysrekisterissä olevat, tiettyä oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä koskevat tiedot.

Latvian maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Rekisterissä on tietoja 1.1.2008 alkaen.

Linkkejä

Lisätietoja Latvian maksukyvyttömyysrekisteristä

Valtion maksukyvyttömyysvirasto

Päivitetty viimeksi: 07/01/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme