Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Slovakkia

Sellel lehel antakse lühiülevaade Slovakkia maksejõuetusregistri kohta.

Sisu koostaja:
Slovakkia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Slovakkia maksejõuetusregister pakub?

Slovakkia maksejõuetusregister (Register úpadcov Slovenskej republiky) sisaldab teavet pankrotiotsuste ja pankrotivara haldamise otsuste kohta ning registrit haldab Slovakkia justiitsministeerium. Registris sisalduvaid andmeid ei ole siiski veel avalikustatud, sest register on praegu katsestaadiumis.

Kas juurdepääs Slovakkia maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs registrile ja sellest andmete otsimine on tulevikus tasuta.

Kuidas teha päringuid Slovakkia maksejõuetusregistris?

Slovakkia maksejõuetusegister on alles väljatöötamisel.

Slovaki Vabariigi maksejõuetusregistri ajalugu

Register sisaldab teavet alates 31. juulist 2009.

Lingid

Slovakkia maksejõuetusegister

Viimati uuendatud: 26/07/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta