Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Šotimaa

Sellelt lehelt leiate teavet Šotimaa maksejõuetuse registri kohta.

Sisu koostaja:
Šotimaa

Millist teavet maksejõuetuse register Šotimaal pakub?

Pankrotiameti (Accountant in Bankruptcy) veebisaidil on juhised ja materjalid maksejõuetuse kohta Šotimaal. Sealt leiate

  • juurdepääsu õigusaktidele,
  • viida maksejõuetuse registrile, kust saab üksikasjalikku teavet:
    • pankrottide;
    • pankrotipiirangute;
    • kaitstud usaldustehingute (protected trust deeds);
    • ettevõtete likvideerimise ja pankrotivara haldamise kohta Šotimaal (sh maksejõuliste äriühingute likvideerimised).

Šotimaa maksejõuetuse registris ei ole andmeid äriühingute juhtkonna kohta.

Veebisait Money Scotland pakub nõuandeid raha- ja võlaküsimustes, materjale kinnitatud rahandusnõustajatele ning teavet võlatagastusskeemide kohta (mõistliku aja jooksul tehtavate tagasimaksete kohustuslik skeem, mille jooksul on tagatud kaitse võlausaldajate võimaliku hagi eest).

Šotimaa maksejõuetuse registri omanik ja haldaja on pankrotiamet (Accountant in Bankruptcy).

Šotimaa võlatagastusskeemide register (DAS-register, Debt Arrangement Scheme Register)

Šotimaa DAS-register pakub teavet heaks kiidetud ja heakskiitu ootavate võlatagastusprogrammide kohta. DAS-registri omanik ja haldaja on Money Scotlandi haldaja Civic.

Kas juurdepääs maksejõuetuse registrile on Šotimaal tasuta?

Juurdepääs maksejõuetuse registrile on Šotimaal tasuta. Alla saab laadida ka igapäevast äriliste andmete kokkuvõtet. Täpsema teabe saamiseks kirjutage järgmisel aadressil: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Kas DAS-registrile juurdepääs on Šotimaal tasuta?

Juurdepääs DAS-registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Šotimaa maksejõuetuse registris?

Šotimaa maksejõuetuse register on Internetis kättesaadav. Selle kasutamiseks tuleb kasutajaks registreeruda.

Kuidas teha päringuid DAS-registris?

DAS-register on Internetis kättesaadav. Selle kasutamiseks tuleb kasutajaks registreeruda.

Šotimaa maksejõuetuse registri ajalugu

Maksejõuetuse registris tehtud päringud annavad teavet kõikide käimasolevate pankrotimenetluste ning viimase kahe aasta jooksul lõpetatud pankrotimenetluste kohta. Kaitstud usaldustehingute puhul annab register teavet käimasolevate menetluste ning viimase aasta jooksul lõpetatud menetluste kohta. Ka äriühingute likvideerimise ja pankrotivara haldamise kohta tehtud päringud annavad teavet nii käimasolevate kui ka viimase aasta jooksul lõpetatud menetluste kohta.

DAS-registri ajalugu

DAS-registri veebisaidil on kättesaadav teave heaks kiidetud ja heakskiitu ootavate võlatagastusprogrammide kohta.

Lingid

Pankrotiamet, Maksejõuetuse register, Money Scotland DAS (võlatagastusskeem)

Viimati uuendatud: 15/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta