Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Portugal

Sellel lehel esitatakse lühike teave Portugali maksejõuetuse registrite kohta.

Sisu koostaja:
Portugal
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet sisaldab maksejõuetuse register?

Elektrooniline maksejõuetuse register sisaldab järgmist teavet:

  • Pankrotiasja number
  • Pankrotiasja menetlenud kohtu andmed
  • Maksejõuetu isiku andmed
  • Pankrotihalduri andmed
  • Kaebuste esitamise tähtajad
  • Pankroti väljakuulutamise päev

Elektrooniline register annab üksikasjalikku teavet pankrotiasjade kohta (vt allpool).

Kas Portugali maksejõuetuse registriga tutvumise eest võetakse tasu?

Ei, maksejõuetuse registriga saab tutvuda tasuta.

Maksejõuetuse registrit käsitlev õigusakt

Portugali maksejõuetuse registri tegevus on reguleeritud pankroti ja äriühingute saneerimise seadustiku (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) artikliga 38. Seadustik võeti vastu 18. märtsi 2004. aasta dekreetseadusega nr 53/2004, mida muudeti 20. aprilli 2012. aasta seadusega nr 16/2012.

Viimati uuendatud: 15/11/2013

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta