Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje ungari keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Ungari

Sellel lehel antakse lühiülevaade Ungari maksejõuetuse registrist.

Sisu koostaja:
Ungari
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Ungari maksejõuetuse register pakub?

Ungaris peavad maksejõuetuse registrit maakohtud (megyei bíróság) ning justiits- ja korrakaitseministeerium (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Äriregister (cégnyilvántartás)

Teavet maksejõuetusmenetluse algatamise ja lõpetamise, täpsemalt likvideerimise või pankroti ja likvideerija kohta, on võimalik leida äriregistrist (Cégnyilvántartás).

Registri elektroonilist varianti haldab justiits- ja korrakaitseministeeriumi ettevõtlusosakond (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Äriühingute Teataja (Cégközlöny)

1. jaanuarist 2008 avaldatakse likvideerimisteateid (felszámolási hirdetmény) regulaarselt Äriühingute Teataja Cégközlöny) veebisaidil (mida vahel ajakohastatakse mitu korda päevas).

Veebisaidil on kättesadavad ka pankrotimenetluste osas tehtud otsused (végzés) .

Teave, millele veebis juurde pääseb, pole õiguslikult siduv.

Kas juurdepääs Ungari maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah. Andmed hõlmavad järgmist:

 • maksejõuetusmenetluse algatamine;
 • äriregistri number (cégjegyzékszám);
 • äriühingu nimi;
 • registreeritud asukoht (székhely);
 • äritegevuse koht (telephely);
 • harukontorid (fióktelep);
 • peamine tegevusala;
 • märgitud kapital;
 • maksukohustuslasena registreerimise number.

Kuidas teha päringuid Ungari maksejõuetuse registris?

Äriregistrist on võimalik otsida järgmiste andmete järgi:

 • äriregistri number;
 • äriühingu nimi; või
 • maksukohustuslasena registreerimise number.

2008. aasta algusest on olnud võimalik otsida Äriühingute Teataja veebisaidilt äriühingu nime või äriregistri numbri järgi. Sealt leiab ettevõtte kohta kogu olemasoleva finantsteabe, sealhulgas teabe maksejõuetuse kohta.

Ungari maksejõuetuse registri ajalugu

1. jaanuarist 2008 avaldatakse likvideerimisteateid regulaarselt ka Äriühingute Teataja veebisaidil (mida ajakohastatakse vahel mitu korda päevas).

Alates 1993. aasta juulist, mil ettevõtete teabe ja elektroonilise registreerimise riiklik süsteem (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) tööle hakkas, säilitavad kohtud äriregistri andmeid elektrooniliselt.

Andmeid kõikide ettevõtete kohta on võimalik otsida mis tahes kohtu andmebaasist, sõltumata sellest, kus andmed talletati.

Viimati uuendatud: 04/07/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta