Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Τι προσφέρει η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας της Μάλτας;

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας της Μάλτας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις υποθέσεις αφερεγγυότητας εταιρειών ή πτώχευσης φυσικών προσώπων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων της Μάλτας, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνει από το μητρώο επιχειρήσεων για τις δηλώσεις αφερεγγυότητας που υποβάλλουν διαχειριστές αφερέγγυων εταιρειών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας;

Η πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας είναι δωρεάν και παρέχεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

Αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας

Αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας μπορεί να γίνει με βάση είτε το όνομα / την επωνυμία είτε τον αριθμό δελτίου ταυτότητας / αριθμό μητρώου εταιρείας του οφειλέτη.

Ιστορικό της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας της Μάλτας

Πριν από τη δημιουργία του εν λόγω μητρώου αφερεγγυότητας, οι πληροφορίες σχετικά με τις αφερέγγυες εταιρείες τηρούνταν από το μητρώο επιχειρήσεων, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις αφερεγγυότητας και πτώχευσης τηρούνταν από το δικαστήριο. Οι πληροφορίες που τηρούνταν από το δικαστήριο δημοσιεύονταν σε ιστότοπο μαζί με τις πληροφορίες για τις γενικές υποθέσεις. Το μητρώο αφερεγγυότητας τέθηκε στη διάθεση του κοινού τον Ιανουάριο του 2018 και περιέχει στοιχεία για τις υποθέσεις αφερεγγυότητας και πτώχευσης που χρονολογούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο