Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Λεττονία

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το μητρώο αφερεγγυότητας της Λεττονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας;

Tο μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

 • διαχειριστές
 • διαδικασίες αφερεγγυότητας που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • διαδικασίες νομικής προστασίας
 • εξωδικαστικές διαδικασίες νομικής προστασίας
 • στατιστικά στοιχεία.

Το μητρώο αφερεγγυότητας είναι προσπελάσιμο από τον καθένα και τα αρχεία του θεωρούνται αξιόπιστα έγγραφα. Υπάγεται στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας;

Ναι, η πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου αφερεγγυότητας της Λετονίας παρέχεται δωρεάν, αλλά καταβάλλεται τέλος εάν κάποιος επιθυμεί να λάβει πληροφορίες με τη μορφή εγγράφου.

Για να λάβετε από το μητρώο επιχειρήσεων δήλωση ή άλλο έγγραφο που περιλαμβάνει προσωπικό κωδικό ταυτότητας οφειλέτη (φυσικού προσώπου) ή διαχειριστή, απευθυνθείτε στο μητρώο επιχειρήσεων, στο οποίο μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για πληροφορίες. Μπορείτε να το κάνετε και ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης Latvija.lv.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας

Διαχειριστές

Η ενότητα Administratori περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους διαχειριστές και ειδικότερα:

 • όνομα
 • επώνυμο
 • διεύθυνση γραφείου και στοιχεία επικοινωνίας
 • αριθμό του πιστοποιητικού
 • ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού.

Πληροφορίες για διαχειριστές των οποίων τα πιστοποιητικά έχουν λήξει είναι διαθέσιμες από τα ιστορικά αρχεία στον σύνδεσμο Vēsturiskie dati. Ο σύνδεσμος «Izziņa» παρέχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας για κάθε ένα διαχειριστή.

Αναζήτηση

Για να αναζητήσετε πληροφορίες στο μητρώο αφερεγγυότητας σχετικά με ένα συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χρησιμοποιήστε την ενότητα Meklēt. Πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • αριθμός καταχώρησης (για νομικά πρόσωπα) ή αριθμός ταυτότητας (για φυσικά πρόσωπα)
 • όνομα ή τίτλος
 • δικαστική περιφέρεια
 • περίοδος έναρξης της διαδικασίας
 • είδος διαδικασίας (διαδικασία αφερεγγυότητας, διαδικασία νομικής προστασίας, εξωδικαστική διαδικασία νομικής προστασίας)
 • τύπος διαδικασίας (τοπική, διασυνοριακή πρωτογενής, διασυνοριακή δευτερογενής).

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης απεικονίζονται δίπλα στον σύνδεσμο «Uzņēmumu reģistra izziņa», όπου είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες του μητρώου αφερεγγυότητας ενός συγκεκριμένου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων σαρωμένων εγγράφων που περιέχουν ειδοποιήσεις διαχειριστών σχετικά με τις συνεδριάσεις των πιστωτών και την ημερήσια διάταξη αυτών.

Ημερολόγιο

Για να προβάλετε τα αρχεία που είναι καταχωρημένα στο μητρώο αφερεγγυότητας σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, χρησιμοποιήστε την ενότητα Žurnāls. Εξ ορισμού, προβάλλονται τα αρχεία της τρέχουσας ημερομηνίας. Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο για να προβάλετε αρχεία καταχωρημένα σε άλλες ημερομηνίες ή χρησιμοποιήστε την υποενότητα Mēneša žurnāls για να επιλέξετε αρχεία κατά μήνα. Κάθε αρχείο περιέχει έναν σύνδεσμο («Izziņa») όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Στατιστικά στοιχεία

Η ενότητα Statistika περιέχει διάφορες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και νομικής προστασίας. Ο σύνδεσμος «Uzņēmumu reģistra izziņa» παρέχει όλες τις πληροφορίες του μητρώου αφερεγγυότητας για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Λετονίας

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο χρονολογούνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά.

Σύνδεσμοι

Συμπληρωματικές πληροφορίες για το μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας

Κρατικός οργανισμός διαχείρισης υποθέσεων αφερεγγυότητας

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/01/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο