Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Ιρλανδία

Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Ιρλανδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ιρλανδίας;

Η Ιρλανδία δεν έχει χωριστό μητρώο αφερεγγυότητας επιχειρήσεων. Πληροφορίες σχετικά με την αφερεγγυότητα επιχειρήσεων διατίθενται σε αρχεία της Υπηρεσίας Καταχώρισης Επιχειρήσεων.

Το Μητρώο Πτωχεύσεων (Personal Bankruptcy Register ) είναι ένα μη ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στο Γραφείο του Ελεγκτή (Examiners Office) του High Court και περιέχει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις πτωχεύσεις που δηλώνονται από το High Court της Ιρλανδίας.

Το Μητρώο Αφερεγγυότητας (Register of Personal Insolvencies) είναι και αυτό μη ηλεκτρονικό. Υπόκειται στην κανονιστική πράξη S.I. αριθ. 334 του 2002 – Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2002 (αφερεγγυότητα) και περιέχει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας που δηλώνονται από τα δικαστήρια των άλλων κρατών μελών (όπως κοινοποιούνται στον επίσημο σύνδικο πτώχευσης).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ιρλανδικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Όχι. Καταβάλλεται συνδρομή ανά αναζήτηση. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση παρέχονται στην ενότητα Κανόνες & Χρεώσεις του δικτυακού τόπου της δικαστικής υπηρεσίας. Κάθε αναζήτηση χρεώνεται, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν αποτελέσματα που να αντιστοιχούν στα κριτήρια αναζήτησης στο μητρώο.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας

Αναζήτηση στο μητρώο πτωχεύσεων μπορεί να πραγματοποιείται μόνο αυτοπροσώπως στο Γραφείο του Ελεγκτή, Floor Phoenix House, 2ος όροφος, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας

Το μητρώο αφερεγγυότητας περιέχει στοιχεία από το 1922.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/05/2010

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο