Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Γερµανία

Η παρούσα σελίδα παρέχει σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας της Γερμανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Μητρώο αφερεγγυότητας της Γερμανίας

Οι αναγγελίες κήρυξης πτώχευσης των γερμανικών πτωχευτικών δικαστηρίων δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πτωχευτικού κώδικα, στον διαδικτυακό τόπο Insolvenzbekanntmachungen (Μητρώο αφερεγγυότητας). Οι δημοσιεύσεις είναι νομικά δεσμευτικές και προσιτές στο κοινό.

Το μητρώο ανήκει στην κοινή επιτροπή της Ομοσπονδίας και των ομόσπονδων κρατιδίων για την επεξεργασία των δεδομένων και τον εξορθολογισμό του τομέα της δικαιοσύνης, η οποία το διαχειρίζεται και την οποία εκπροσωπεί το υπουργείο Δικαιοσύνης του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Γερμανίας;

Ναι

Αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας

Η αναζήτηση είναι εφικτή μόνον μέσω του διαδικτυακού τόπου Insolvenzbekanntmachungen (μητρώο αφερεγγυότητας). Η μέθοδος αναζήτησης διευκρινίζεται, κατά περίπτωση, στον διαδικτυακό τόπο. Οι πληροφορίες διατίθενται μόνον στα γερμανικά.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η απεριόριστη έρευνα των δεδομένων όλων των γερμανικών πτωχευτικών δικαστηρίων είναι εφικτή μόνο για διάστημα δύο εβδομάδων μετά την ημερομηνία δημοσίευσης. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας είναι απαραίτητο, κατά την έρευνα, να προσδιορίζεται η έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου και τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες πληροφορίες: Επώνυμο, επωνυμία, έδρα ή κατοικία του οφειλέτη, στοιχεία του πτωχευτικού δικαστηρίου ή δικαστήριο του τόπου τήρησης του μητρώου, τύπος μητρώου και αριθμός μητρώου.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας

Ο διαδικτυακός τόπος του μητρώου αφερεγγυότητας δημοσιεύει από την 1η Απριλίου 2002 πληροφορίες περί αφερεγγυότητας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία αυτά, το χρόνο διατήρησής τους και τη διαδικασία πρόσβασης σε αυτά μπορούν να αναζητηθούν στον διαδικτυακό τόπο.

Οι δημοσιευόμενες πληροφορίες αφορούν υποθέσεις στις οποίες η διαδικασία πτώχευσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τα δεδομένα διαγράφονται το αργότερο έξι μήνες μετά την αποπεράτωση της διαδικασίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Γερμανικό μητρώο αφερεγγυότητας

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/04/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο