Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Φινλανδία

Η Φινλανδία διαθέτει δύο δημόσια μητρώα αφερεγγυότητας. Το Μητρώο Πτωχεύσεων και Αναδιοργάνωσης, το Μητρώο Αναδιάρθρωσης Οφειλών Ιδιωτών και το Μητρώο Περιορισμών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας είναι δημόσια μητρώα από οποία μπορεί ο καθένας να ζητήσει αποσπάσματα επ’αμοιβή. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα μητρώα αυτά, μπορείτε να διασφαλίσετε τα συμφέροντά σας όταν ζητάτε εξόφληση οφειλών ή συνάπτετε συμφωνίες.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το φινλανδικό μητρώο αφερεγγυότητας

Το Μητρώο Πτωχεύσεων και Αναδιοργάνωσης περιέχει δεδομένα σχετικά με αιτήσεις και αποφάσεις περί πτωχεύσεων και αναδιοργάνωσης.

Το Μητρώο Αναδιάρθρωσης Οφειλών Ιδιωτών περιέχει δεδομένα σχετικά με αιτήσεις και αποφάσεις περί αναδιάρθρωσης οφειλών ιδιωτών (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εξόφλησης).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας;

Όχι. Πρέπει να ζητήσετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν από το Φινλανδικό Κέντρο Νομικών Μητρώων. Το κόστος ενός αποσπάσματος μητρώου είναι 10,00 ευρώ.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας

Η αίτηση για πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Μητρώο Πτωχεύσεων και Αναδιοργάνωσης

Στοιχεία που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης:

  • Επωνυμία εταιρίας
  • Αριθμός ταυτοποίησης επιχείρησης
  • Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αιτούντος

Μητρώο Αναδιάρθρωσης Οφειλών Ιδιωτών

Στοιχεία που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης:

  • Ονοματεπώνυμο ιδιώτη
  • Αριθμός ταυτότητας
  • Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αιτούντος

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας

Τα μητρώα περιέχουν πληροφορίες που ανάγονται μέχρι το 1995.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο