Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Βουλγαρία

Η παρούσα σελίδα περιέχει σύντομη επισκόπηση του βουλγαρικού μητρώου αφερεγγυότητας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Τι δυνατότητες προσφέρει το βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Το βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας αποτελείται από τρία τμήματα :

  1. Ένα τμήμα του μητρώου συνδίκων είναι προσιτό μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ωστόσο, το τμήμα που είναι προσιτό στο κοινό δεν παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ούτε στα δεδομένα που δεν έχουν επαληθευθεί ακόμη από τους συνδίκους.
  2. Το μητρώο πωλήσεων και πλειστηριασμών είναι πλήρως προσιτό μέσω του ιστοτόπου του βουλγαρικού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού.
  3. Το μητρώο διαδικασιών αφερεγγυότητας δεν τηρείται προς το παρόν σε κεντρικό επίπεδο, λόγω ελλείψεως διασύνδεσης μεταξύ των δικαστηρίων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Η πρόσβαση στο βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας

Στον ιστότοπο μπορείτε να αναζητήσετε σύνδικο πτώχευσης με βάση τα εξής :

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ενιαίο αριθμό ταυτότητας
  • Διεύθυνση
  • Ειδικότητα
  • Λέξη-κλειδί στον τομέα της επαγγελματικής πείρας
  • Τμήμα του αριθμού της υπουργικής απόφασης διορισμού του
  • Καθεστώς - ενεργό ή μη ενεργό

Μέθοδος αναζήτησης πωλήσεων

Ένα δελτίο πωλήσεων περιέχεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού.

Ιστορικό του βουλγαρικού μητρώου αφερεγγυότητας

Το σύστημα καθιερώθηκε το 2003 μετά την υλοποίηση του σχεδίου Phare BG 0103.04 «Ενίσχυση του συστήματος αφερεγγυότητας». Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα σύστημα πληροφοριών σχετικά με την αφερεγγυότητα και να περιληφθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες σε ενιαία βάση δεδομένων. Το σύστημα λειτουργεί σε ορισμένα δικαστήρια : περιφερειακά δικαστήρια, εφετεία, Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/08/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο