Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Βέλγιο

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Βέλγιο.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι ισχύει όσον αφορά τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Βέλγιο;

Στο Βέλγιο δεν υπάρχουν δημόσια μητρώα αφερεγγυότητας.

  • Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η Tράπεζα δεδομένων επιχειρήσεων (Banque-Carrefour des Entreprises - BCE) είναι ένα μητρώο το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης των επιχειρήσεων, καθώς και τη νομική τους κατάσταση (μεταξύ άλλων και την πτώχευση). Οι αποφάσεις για την κήρυξη πτώχευσης και οι δικαστικοί πτωχευτικοί συμβιβασμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη εφημερίδα (Moniteur Belge), που είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά.
  • Όσον αφορά τους ιδιώτες, στο Βέλγιο υπάρχει βάση δεδομένων που καταγράφει συγκεντρωτικά ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τα υπερχρεωμένα πρόσωπα που επέλεξαν να κινήσουν διαδικασία συλλογικής ρύθμισης χρεών. Αυτή η τράπεζα δεδομένων έχει δημιουργηθεί από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, αλλά δεν είναι δημόσια.

Η πρόσβαση στα βελγικά μητρώα αφερεγγυότητας επιτρέπεται επί πληρωμή;

Όχι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων δεν υπόκειται σε τέλος.

Μέθοδος αναζήτησης σε ένα βελγικό μητρώο αφερεγγυότητας

Μπορεί κανείς να αναζητήσει τις αποφάσεις που κηρύσσουν πτώχευση ή που επικυρώνουν δικαστικό συμβιβασμό στο Moniteur Belge.

Περίοδος την οποία καλύπτουν τα βελγικά μητρώα αφερεγγυότητας

Δημοσιεύονται στοιχεία για τις επιχειρήσεις από τη 1η Ιανουαρίου 1983 με σύνδεσμο προς τις δημοσιεύσεις που έγιναν μετά την 1η Ιουνίου 1997.

Διατίθενται επίσης οι δημοσιεύσεις σχετικά με σωματεία που είναι μεταγενέστερες της 1ης Ιουλίου 2003.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο