Dette land er i færd med at træde ud af EU.
Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Insolvensregistre

Skotland

Denne side indeholder oplysninger om insolvensregistret i Skotland.

Indholdet er leveret af
Skotland

Hvad indeholder insolvensregistret for Skotland?

Webstedet for Accountant in Bankruptcy(den skotske konkursmyndighed) indeholder vejledning og materiale om insolvens i Skotland. Man kan her:

  • få adgang til lovgivning
  • Et link til Register of Insolvencies (insolvensregistret), der indeholder oplysninger om:
    • konkurser
    • begrænsninger vedrørende konkurser
    • beskyttede båndlæggelsesdokumenter
    • likvidationer og bobehandling vedrørende virksomheder i Skotland (herunder solvente likvidationer).

Det skotske insolvensregister indeholder ikke oplysninger om virksomhedsledelser.

På webstedet for Money Scotland kan man få rådgivning om økonomi og gæld, materiale til godkendte økonomiske rådgivere og oplysninger om gældsafdragsordningen (en lovbestemt ordning om forvaltning af tilbagebetaling over en rimelig periode med beskyttelse mod kreditorindgreb).

Skotlands insolvensregister ejes og ajourføres af Accountant in Bankruptcy.

DAS Register (Debt Arrangement Scheme Register) of Scotland (det skotske register for gældsafdragsordningen)

DAS Register of Scotland indeholder oplysninger om gældsbetalingsplaner, der er godkendt eller under behandling. DAS Register ejes og ajourføres af Civic for Money Scotland.

Er der gratis adgang til det skotske insolvensregister?

Der er gratis adgang til det skotske insolvensregister. Der er også mulighed for, at kommercielle organisationer kan hente oplysninger. Yderligere oplysninger kan fås hos: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Er der gratis adgang til det skotske DAS Register?

Ja, adgang til DAS Register er gratis.

Hvordan søger jeg i insolvensregistret for Skotland?

Man kan få onlineadgang til det skotske insolvensregister. Det forudsætter dog, at man registrerer sig som bruger.

Hvordan søger jeg i DAS Register

Der er onlineadgang til DAS Register. Det forudsætter dog, at man registrerer sig som bruger.

Det skotske insolvensregisters historie

Søgeresultaterne i insolvensregistret omfatter oplysninger om alle igangværende konkurssager samt konkurssager, der er afsluttet inden for de seneste to år. Med hensyn til beskyttede båndlæggelsesdokumenter omfatter søgeresultaterne fra registret oplysninger om "igangværende" sager og om sager, der er afsluttet inden for det seneste år. På samme måde vil søgeresultater vedrørende bobehandlinger eller likvidationer omfatte oplysninger om "igangværende" sager og sager, der er afsluttet inden for det seneste år.

DAS Registers historie

Webstedet for DAS Register indeholder oplysninger om godkendte og verserende gældsbetalingsplaner.

Relevante links

Accountant in Bankruptcy, Register of Insolvencies, Money Scotland DAS (Debt Arrangement Scheme), Register of Scotland, DAS Register (brugerregistrering)

Sidste opdatering: 15/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website