Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Insolvensregistre

Letland

Dette afsnit giver en introduktion til det lettiske insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Letland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

– Hvad indeholder det lettiske insolvensregister?

Det lettiske insolvensregister indeholder oplysninger om:

 • administratorer
 • insolvenssager, der vedrører fysiske og juridiske personer
 • sager, der vedrører retlig beskyttelse
 • udenretslige sager, der vedrører retlig beskyttelse
 • statistiske data.

Insolvensregistret er tilgængeligt for alle, og oplysningerne heri er pålidelige. Det ejes af virksomhedsregistret i Letland.

Er der gratis adgang til det lettiske insolvensregister?

Ja, der er gratis adgang til oplysningerne i det lettiske insolvensregister, men der skal betales et gebyr, hvis en borger ønsker at få tilsendt oplysninger.

Der kan rekvireres en udskrift eller andre dokumenter med en debitors (fysisk person) eller administrators personnummer fra virksomhedsregistret ved henvendelse til virksomhedsregistret eller ved elektronisk anmodning via portalen Latvija.lv.

Hvordan søger jeg i det lettiske insolvensregister?

Administratorer

Afsnittet Administratori indeholder oplysninger om administratorer, herunder:

 • fornavn
 • efternavn
 • kontoradresse og kontaktoplysninger
 • certifikatnummer
 • dato for certifikatets udløb.

Oplysninger om administratorer, hvis certifikat er udløbet, kan findes i de historiske arkiver under Vēsturiskie dati. Linket "Izziņa" giver adgang til alle de oplysninger, der er registreret i det lettiske insolvensregister på hver enkelt administrator.

Søgning

Søg i afsnittet Meklēt efter oplysninger om en bestemt fysisk eller juridisk person. Oplysningerne kan filtreres efter følgende kriterier:

 • registreringsnummer (for juridiske personer) eller personnummer (for fysiske personer)
 • navn eller titel
 • retskreds
 • periode, hvor sagen er anlagt
 • sagstype (insolvensbehandling, sag, der vedrører retlig beskyttelse eller udenretslig sag, der vedrører retlige beskyttelse)
 • sagens karakter (lokal, regional eller tværnational).

Søgeresultater vises med linket "Uzņēmumu reģistra izziņa", hvor alle oplysninger om en bestemt fysisk eller juridisk person er tilgængelige, herunder indscannede dokumenter med meddelelser fra administratorer om kreditormøder og deres dagsordener.

Journal

Afsnittet Žurnāls kan bruges til at få vist de dokumenter, der er optaget i insolvensregistret på en bestemt dato. Dagens dokumenter vises som standard. Kalenderen bruges til at få vist dokumenter, der er registreret på andre datoer, og underafsnittet Mēneša žurnāls bruges til at filtrere dokumenterne efter måned. Hvert dokument indeholder et link ("Izzina") til detaljerede oplysninger om bestemte insolvenssager.

Statistikker

Afsnittet Statistika indeholder forskellige statistiske oplysninger om sager om insolvens og retlig beskyttelse. Linket "Uzņēmumu reģistra izziņa" indeholder alle oplysninger om en bestemt juridisk eller fysisk person, der findes i insolvensregistret.

Det lettiske insolvensregisters historie

Oplysningerne i registret går tilbage til den 1. januar 2008.

Links

Yderligere oplysninger om Letlands insolvensregister

Det statslige insolvensadministrationsagentur

Sidste opdatering: 07/01/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website