Den originale sprogudgave af denne side ungarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Insolvensregistre

Ungarn

Dette afsnit giver et overblik over Ungarns insolvensakter.

Indholdet er leveret af
Ungarn
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder de ungarske insolvensakter?

I Ungarn er det amtsdomstolene (megyei bíróság) og justitsministeriet (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) , der er ansvarlige for vedligeholdelsen af insolvensdata.

Virksomhedsregister (cégnyilvántartás)

Oplysninger om indledning og afslutning af insolvenssager – dvs. om likvidation eller konkurs eller om kurator – kan findes i virksomhedsregistret (Cégnyilvántartás).

Den elektroniske udgave af dette register vedligeholdes af justitsministeriets virksomhedstjeneste (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Virksomhedstidende (Cégközlöny)

Siden den 1. januar 2008 er meddelelser om likvidation (felszámolási hirdetmény) også blevet offentliggjort regelmæssigt på webstedet for det ungarske virksomhedstidende (Cégközlöny) (der undertiden opdateres flere gange om dagen).

Kendelser (végzés), der afsiges i forbindelse med konkurssager, findes også på webstedet.

Oplysningerne på webstedet er ikke juridisk bindende.

Er der gratis adgang til de ungarske insolvensakter?

Ja. For hver virksomhed er der angivet følgende:

 • oplysninger om, at en insolvenssag er indledt
 • registreringsnummer (cégjegyzékszám)
 • virksomhedens navn
 • hjemsted (székhely)
 • adresse (telephely)
 • afdelinger (fióktelep)
 • primær aktivitet
 • tegnet aktiekapital
 • skattenummer.

Hvordan søger jeg i de ungarske insolvensakter?

Du kan søge i virksomhedsregistret på grundlag af:

 • registreringsnummer
 • virksomhedens navn
 • skattenummer.

Siden begyndelsen af 2008 har det også været muligt at søge på webstedet for det ungarske virksomhedstidende ud fra en virksomheds navn eller registreringsnummer. Her kan man finde alle tilgængelige oplysninger om en virksomhed, herunder dens insolvensstatus.

Det ungarske insolvensregisters historie

Siden den 1. januar 2008 er meddelelser om likvidation også blevet offentliggjort regelmæssigt på webstedet for den ungarske virksomhedstidende (der undertiden opdateres flere gange om dagen).

Siden juli 1993, hvor det nationale system for virksomhedsoplysninger og –registrering (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer)  blev iværksat, har domstolene lagret dataene i virksomhedsregistret elektronisk.

Der kan søges i alle virksomhedsdata hos alle domstole, uansat hvor oplysningerne fysisk er lagret.

Sidste opdatering: 04/07/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website