Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Insolvensregistre

Finland

Finland har to offentlige insolvensregistre. Registret for konkurser og virksomhedssaneringer og registret for gældssaneringer for fysiske personer med et tilhørende register over forbud mod virksomhedsdrift. Det er offentlige registre, hvorfra enhver kan bestille en udskrift mod at betale en afgift. Ved at anvende oplysningerne i registrene kan du beskytte dine interesser i forbindelse med opkrævning af betalinger eller indgåelse af aftaler.

Indholdet er leveret af
Finland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder de finske insolvensregistre?

Registret for konkurser og virksomhedssaneringer indeholder oplysninger om ansøgninger om og afgørelser vedrørende konkurser og rekonstruktion af virksomheder.

Registret for gældssaneringer for fysiske personer indeholder oplysninger om ansøgninger om og afgørelser vedrørende gældssaneringer for fysiske personer (herunder afdragsordninger).

Er der gratis adgang til de finske insolvensregistre?

Nej. Du skal anmode om at få oplysningerne fra centret for de finske juridiske registre. En udskrift koster 10,00 EUR.

Hvordan søger jeg i de finske insolvensregistre?

Anmodningen om oplysninger skal indeholde følgende oplysninger:

Registret for konkurser og virksomhedssaneringer

Nødvendige oplysninger i en anmodning:

  • virksomhedens navn
  • virksomhedens CVR-nummer
  • ansøgerens navn og adresse.

Registret for gældssaneringer for fysiske personer

Nødvendige oplysninger i en anmodning:

  • personens navn
  • personens personlige identifikationsnummer
  • ansøgerens navn og adresse.

De finske insolvensregistres historie

Registrene indeholder oplysninger tilbage fra 1995.

Sidste opdatering: 30/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website