Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Insolvensregistre

Estland

Denne side giver et overblik over den insolvenstjeneste, som det estiske virksomhedsregister tilbyder.

Indholdet er leveret af
Estland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken information findes der i Estland om insolvens?

Estland har ikke et særskilt insolvensregister,men det estiske virksomhedsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde indeholder informationer om juridiske personers og selvstændige erhvervsdrivendes konkurs. Oplysninger om juridiske og fysiske personers konkurserklæringer kan også findes i den officielle elektroniske publikation Ametlikud Teadaanded (officielle meddelelser). Denne publikation indeholder ligeledes meddelelser om konkurser og konkursbehandlinger.

Følgende registreres i det estiske virksomhedsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde på grundlag af en retsafgørelse:

 • afvisning af konkursbegæringen uden konkursdedret
 • konkursdekreter sammen med navn og personligt id for kuratoren samt anmærkning om, at vedkommende repræsenterer selskabet
 • ophævelse af konkursdekret sammen med registrering, der viser selskabets fortsatte aktivitet
 • ophævelse af konkursdekret og sletning af selskabet fra registret
 • afslutning af konkursbehandling og sletning af selskabet fra registret eller fortsættelse af selskabets aktiviteter
 • et forlig og vilkårene herfor med registrering af fortsat aktivitet
 • annullering af et forlig og genåbning af konkursbehandlingen med anmærkning om, at selskabet er repræsenteret ved en kurator
 • afslutning af forlig, når det er udløbet, og fritagelse af kuratoren.

De nærmere bestemmelser om forbud mod at drive virksomhed, som er nedlagt over for en skyldner eller en person med bemyndigelse til at repræsentere vedkommende, registreres ikke i registret.

Det estiske virksomhedsregister indeholder følgende oplysninger om juridiske personer, der er gået konkurs:

 • navn på den juridiske person
 • registreringskode
 • adresse
 • navn på kurator
 • navn(e) på bestyrelsesmedlem(mer)
 • dato for konkurserklæringen og erklæringens eller den civile sags nummer.

Er der gratis adgang til information om insolvens?

Registerdata er tilgængelige hos registerafdelinger, på internettet og hos notarer. Adgang til data i virksomhedsregistret og registret for nonprofitorganisationer og -fonde samt indgivelse af dokumenter hos registerafdelinger er gratis.

Der opkræves ingen gebyrer for søgninger på internettet efter juridiske personer, selvstændige erhvervsdrivende og filialer af udenlandske virksomheder, for oplysninger om retssager eller for adgang til oplysninger på registerkortet (herunder historiske data)[1]. Der opkræves dog et gebyr for alle andre søgninger, herunder historiske kortoplysninger i registret samt adgang til årsrapporter, vedtægter og andre dokumenter. Satserne for anvendelse af elektroniske data i virksomhedsregistret er fastlagt i justitsministeriets forordning.

Der opkræves et gebyr for adgang til registerdata og indgivelse af dokumenter hos en notar. Gebyrerne er fastlagt i loven om notargebyrer.

Adgang til den officielle elektroniske publikation Ametlikud Teadaanded (officielle meddelelser) er gratis.

De nærmere bestemmelser om forbud mod at drive virksomhed offentliggøres og er gratis tilgængelige på internettet

Hvordan søger jeg information om insolvens?

Der kan søges efter en juridisk person eller en selvstændig erhvervsdrivende i virksomhedsregistrets informationssystem ud fra virksomhedsnavn, navn eller registreringskode. Under status er det angivet, om den juridiske person eller selvstændige erhvervsdrivende er gået konkurs.

Den estiske insolvenstjenestes historie

Den estiske insolvenstjeneste har eksisteret siden 1. september 1995.

Sidste opdatering: 03/08/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website