Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Insolvensregistre

Bulgarien

På denne side findes en kort oversigt over det bulgarske insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Bulgarien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad kan det bulgarske insolvensregister tilbyde?

Det bulgarske insolvensregister består af tre dele:

  1. Der er adgang til en del af kuratorregistret via justitsministeriets websted. Den del, der er offentligt tilgængelig, giver dog ikke adgang til persondata eller data, der endnu ikke er bekræftet af en kurator
  2. Der er adgang til hele salgs- og auktionsregistret via webstedet for det bulgarske ministerium for økonomi, energi og turisme
  3. Registret over insolvensbehandling administreres ikke på nuværende tidspunkt som en centraliseret database på grund af den manglende sammenkobling mellem domstolene.

Er der gratis adgang til det bulgarske insolvensregister?

Der er gratis adgang til det bulgarske insolvensregister.

Hvordan søger jeg i det bulgarske insolvensregister?

På webstedet kan du finde en kurator ved at søge på:

  • Navn
  • Ensartet identifikationsnummer
  • Adresse
  • Speciale
  • Ord inden for fagområdet
  • En del af nummeret for den ministerielle bekendtgørelse vedrørende udpegelsen
  • Status - aktiv eller ikke-aktiv

Hvordan søger jeg efter salg?

Der findes en officiel meddelelse vedrørende salg på webstedet for ministeriet for økonomi, energi og turisme.

Det bulgarske insolvensregisters historie

Registret blev oprettet i 2003 efter gennemførelsen af Phare-projektet BG 0103.04 "Styrkelse af insolvenssystemet". Målet var at etablere et informationssystem vedrørende insolvens og at samle alle oplysninger herom i én database. Registret virker hos nogle domstole: distriksdomstolene, appeldomstolene og den øverste kassationsret.

Sidste opdatering: 25/08/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.