Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Insolvensregistre

Belgien

Dette afsnit indeholder oplysninger om insolvensregistre i Belgien.

Indholdet er leveret af
Belgien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder belgiske insolvensregistre?

Der findes ikke offentlige insolvensregistre i Belgien.

Er der gratis adgang til insolvensregistrene i Belgien?

Ja, der er gratis adgang til databasen.

Hvordan søger jeg i insolvensregistret?

Der kan søges på afgørelser om konkurser og tvangsakkorder i den belgiske statstidende, le Moniteur belge.

Insolvensregistrets historie

Der findes oplysninger om virksomheder fra den 1. januar 1983 med et link til publikationer efter den 1. juni 1997.

Der findes ligeledes oplysninger om partnerskaber fra før den 1. juli 2003.

Relevante links

http://www.just.fgov.be/

Sidste opdatering: 18/01/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website