Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Insolvenční rejstříky - Belgie

Zde najdete informace o insolvenčních rejstřících v Belgii.

Jaké insolvenční rejstříky existují v Belgii?

V Belgii neexistují veřejné insolvenční rejstříky.

 • Co se týče podniků, je rejstříkem, který eviduje všechny identifikační údaje o podnicích a jejich právní situaci (zejména informace o úpadku) Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Soudní rozhodnutí o úpadku a vyrovnání se zveřejňují ve věstníku Odkaz se otevře v novém okně.Moniteur Belge, který je dostupný on-line.
 • Co se týče fyzických osob, v Belgii existuje databáze, která shromažďuje informace o zadlužených osobách, jež se rozhodly zahájit úpadkové řízení. Tato databáze byla zřízena při Belgické národní bance, není však veřejná.

Je nahlížení do insolvenčního rejstříku v Belgii placenou službou?

Nikoli, přístup do databáze je zdarma.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku v Belgii?

Můžete vyhledávat soudní rozhodnutí o úpadku nebo o vyrovnání ve věstníku Moniteur Belge.

Období, které zahrnují insolvenční rejstříky v Belgii

Informace o podnicích jsou k dispozici od 1. ledna 1983 s odkazem na zveřejněné údaje po 1. červnu 1997.

K dispozici jsou rovněž zveřejněné údaje o sdruženích po 1. červenci 2003.

Související odkazy

Federální veřejná služba Soudnictví

Poslední aktualizace: 18/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Bulharsko

Na této stránce naleznete stručný přehled bulharského insolvenčního rejstříku.

Co bulharský insolvenční rejstřík nabízí?

Bulharský insolvenční rejstřík sestává ze tří částí:

 1. Část Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku insolvenčních správců je přístupná přes webové stránky Ministerstva spravedlnosti. Veřejně přístupná část nicméně neumožňuje přístup k osobním údajům ani k údajům, u nichž se čeká na ověření insolvenčními správci.
 2. Rejstřík odprodejů a veřejných dražeb je plně přístupný přes webové stránky bulharského ministerstva hospodářství, energetiky a turismu.
 3. Rejstřík insolvenčních řízení v současné době není vzhledem k nedostatku vzájemného propojení mezi soudy provozován coby centralizovaná databáze.

Je přístup do bulharského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Přístup do bulharského insolvenčního rejstříku je bezplatný.

Jak vyhledávat v bulharském insolvenčním rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenčního správce můžete na webových stránkách nalézt podle:

 • jména
 • jednotného identifikačního čísla
 • adresy
 • specializace
 • klíčového slova v poli pro profesní zkušenosti
 • části čísla ministerského jmenovacího dekretu
 • statutu – aktivní či neaktivní

Jak zjišťovat konání veřejných dražeb

Na webových stránkách Ministerstva hospodářství, energetiky a cestovního ruchu je dostupný věstník veřejných dražeb.

Historie bulharského insolvenčního rejstříku

Systém byl zaveden v roce 2003 po uskutečnění projektu Phare BG 0103.04 – „posílení insolvenčního systému.“ Cílem bylo vytvořit informační systém pro otázky insolvence a zahrnout veškeré informace do jednotné databáze. Systému funguje u některých typů soudů: okresních, odvolacích a u Nejvyššího kasačního soudu.

Poslední aktualizace: 25/08/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Česká republika

V tomto oddílu naleznete stručný úvod do problematiky insolvenčního rejstříku České republiky.

Jaké informace nabízí český insolvenční rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík České republiky je ve vlastnictví a správě Ministerstva spravedlnosti ČR (Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti ČR).

Je přístup do českého insolvenčního rejstříku zdarma?

Přístup do rejstříku je zdarma.

Vyhledávání v českém insolvenčním rejstříku

Použitím pokročilé vyhledávací aplikace získáte přístup k úplnému znění listin v rejstříku, a to ve formátu PDF.

Historie českého insolvenčního rejstříku

V rejstříku jsou vedeny informace od 1. ledna 2008.

Poslední aktualizace: 13/05/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Dánsko

Dánsko nevede žádný insolvenční rejstřík.

Poslední aktualizace: 10/09/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Německo

Tato stránka poskytuje základní informace o insolvenčním rejstříku v Německu.

Německý insolvenční rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Německý insolvenční rejstřík poskytuje přístup ke všem vyhlášením německých insolvenčních soudů, v souladu s § 9 insolvenčního zákona. Tyto informace jsou právně závazné a veřejně přístupné.

Rejstřík spravuje Bund-Länder-Kommission für Datenverarbaitung und Rationalisierung in der Justiz, zastoupená ministerstvem spravedlnosti spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.

Je přístup do německého insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano.

Jak vyhledávat v německém insolvenčním rejstříku

Insolvenční rejstřík je přístupný pouze na této internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Německý insolvenční rejstřík . Příslušné instrukce jak vyhledávat jsou uvedeny na dané internetové stránce. Informace jsou k dispozici pouze v němčině.

Upozorňujeme, že ve zveřejněných oznámení všech německých insolvenčních soudů je možné vyhledávat pouze během prvních dvou týdnů po dni jejich zveřejnění. Po uplynutí této lhůty je nutné hledat podle soudního obvodu insolvenčního soudu a jednoho z následujících údajů: příjmení, firmy, sídla nebo bydliště dlužníka, jednacího čísla insolvenčního soudu nebo rejstříkového soudu, druhu zápisu, a identifikačního čísla.

Historie německého insolvenčního rejstříku

Internetová stránka německého insolvenčního rejstříku poskytuje informace o insolvenčních řízeních od 1. dubna 2002. Obsahuje podrobné informace o tom, pro jaké období řízení jsou k dispozici informace.

Informace se vztahují k řízením, která nebyla ještě ukončena. Údaje jsou vymazány nejpozději šest měsíců po ukončení řízení.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Německý insolvenční rejstřík

Poslední aktualizace: 16/04/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Estonsko

Tento oddíl podává stručný přehled o insolvenčních službách poskytovaných estonským obchodním rejstříkem.

Jaké informace o insolvenčním řízení jsou k dispozici v Estonsku?

Estonsko nemá oddělený insolvenční rejstřík. Odkaz se otevře v novém okně.Estonský obchodní rejstřík a rejstřík neziskových sdružení a nadací však obsahují informace o úpadku právnických osob a osob samostatně výdělečně činných. Informace o vyhlášení úpadku právnických osob a fyzických osob jsou rovněž k dispozici v úřední elektronické publikaci Ametlikud Teadaanded (úřední vyhlášky), ve které se rovněž zveřejňují oznámení o vyhlášení úpadku a zahájení insolvenčního řízení.

Následující skutečnosti se zapisují do Estonského obchodního rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací na základě soudního rozhodnutí:

 • zrušení insolvenčního řízení bez prohlášení konkursu,
 • prohlášení konkursu s uvedením jména a osobního identifikačního kódu insolvenčního správce a uvedení, zda insolvenční správce jedná za společnost,
 • zrušení prohlášení konkursu spolu se záznamem dokládajícím pokračování činnosti společnosti,
 • zrušení konkursu a výmaz společnosti z rejstříku,
 • ukončení insolvenčního řízení a výmaz společnosti z rejstříku nebo pokračování činnosti společnosti,
 • vyrovnání a jeho podmínky se záznamem dokládajícím pokračování činnosti,
 • zrušení vyrovnání a opětovné zahájení řízení o prohlášení konkursu se záznamem, že za společnost jedná insolvenční správce,
 • konec vyrovnání při jeho vypršení a zproštění funkce insolvenčního správce.

Podrobnosti o zákazech podnikání uložených dlužníkovi nebo osobám s oprávněným jednat jeho jménem nebo o zákazech výkonu podnikatelské činnosti uloženým těmto osobám se nezapisují do rejstříku.

Estonský obchodní rejstřík obsahuje tyto informace o právnických osobách v úpadku:

 • název právnické osoby,
 • registrační kód,
 • sídlo,
 • jméno insolvenčního správce,
 • jméno člena statutárního orgánu,
 • datum usnesení/rozhodnutí o úpadku a číslo jednací usnesení nebo občanskoprávní věci.

Je přístup k informacím o insolvenčním řízení zdarma?

Přístup k údajům obchodního rejstříku je možný v Odkaz se otevře v novém okně.rejstříkových odděleních, Odkaz se otevře v novém okně.online a u Odkaz se otevře v novém okně.notářů. Přístup k údajům uchovávaným v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací, jakož i k dokumentům v rejstříku je v rejstříkových odděleních poskytován zdarma.

Žádný poplatek online se nevybírá za vyhledávání informací o právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností, za informace o soudních řízeních nebo za nahlížení do údajů výpisu z obchodního rejstříku (včetně historických údajů). Veškeré ostatní vyhledávání je však zpoplatněno, včetně nahlížení do historických údajů výpisu z obchodního rejstříku, do výročních zpráv, společenských smluv a jiných dokumentů. Poplatky za použití počítačových dat v obchodním rejstříku jsou stanoveny Odkaz se otevře v novém okně.nařízením ministra spravedlnosti.

Za nahlížení do údajů rejstříku a do dokumentů v rejstříku u notáře je účtován poplatek. Výše těchto poplatků je stanovena Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o notářských poplatcích.

Přístup k úřední elektronické publikaci Odkaz se otevře v novém okně.Ametlikud Teadaanded (úřední vyhlášky) je zdarma.

Zveřejňují se podrobnosti o zákazech vykonávat obchodní činnost a tyto údaje lze konzultovat zdarma Odkaz se otevře v novém okně.online.

Jak vyhledávat informace o insolvenčních řízeních

Právnickou osobu nebo osobu samostatně výdělečně činnou lze v informačním systému Obchodního rejstříku vyhledávat podle: firmy, jména nebo registračního kódu. Status právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné indikuje, zda je právnická či fyzická osoba v úpadku, či nikoliv.

Historie služby informací o insolvenčních řízeních

Estonská insolvenční služba je k dispozici od 1. září 1995.

Poslední aktualizace: 03/08/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Irsko

V této části naleznete informace o irském insolvenčním rejstříku.

Jaké informace nabízí insolvenční rejstřík v Irsku?

Irsko nemá samostatný insolvenční rejstřík. Informace o společnosti v konkurzu jsou k dispozici v evidenci Odkaz se otevře v novém okně.živnostenského úřadu (Company Registration Office).

Registr osobních bankrotů (Personal Bankruptcy Register) je ručně vedený rejstřík v evidenci Úřadu examinátora Vrchního soudu (Examiner’s Office of the High Court). Obsahuje údaje o konkurzech vyhlášených Vrchním soudem Irska.

Rejstřík osobních insolvencí (Register of Personal Insolvencies) je také ručně vedený rejstřík. Podléhá zákonnému předpisu S.I. č. 334  z roku 2002 – nařízení Evropských společenství (osobní bankrot) z roku 2002 (instrument S.I. No. 334 of 2002 – European Communities (Personal Insolvency) Regulations 2002), a obsahuje údaje o osobních bankrotech vyhlášených soudy jiných členských států Evropské unie (které byly poskytnuty příslušnému úřednímu konkurznímu správci).

Je přístup do irského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ne. Každé vyhledávání podléhá zaplacení poplatku. Informace o poplatcích jsou k dispozici v části Webových stránek Soudní služby: Řád a poplatky (Rules & Fees) . Poplatek musí být uhrazen i tehdy, je-li výsledek hledání negativní  - tzn. neexistuje-li žádný záznam v rejstřících odpovídající vyhledávacím kritériím.

Jak vyhledávat v irském insolvenčním rejstříku

Vyhledávání v rejstříku osobních bankrotů lze provést pouze osobní návštěvou Úřadu examinátora, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Historie irského insolvenčního rejstříku

Rejstřík osobních bankrotů obsahuje informace od roku 1922.

Poslední aktualizace: 01/05/2010

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Řecko

Řecko nemá žádný internetový portál insolvenčních rejstříků. Připravujeme návrh digitalizace našich databází a jejich elektronického rozhraní.

Jaké informace nabízí řecký insolvenční rejstřík?

Podle řecké legislativy patří mezi insolvenční řízení:

 • konkurz (články 1–61 zákona 3588/2007, čl. 13 odst. 1–4 zákona 4013/2011, čl. 22 odst. 1 zákona 4055/2012),
 • zvláštní konkurz při zachování provozu (článek 106k zákona 3588/2007, článek 12 zákona 4013/2011),
 • předkonkurzní řešení (články 70–101 zákona 3588/2007, čl. 22 odst. 2 zákona 4055/2012, čl. 116 odst. 3, čl. 234 odst. 1–3 zákona 4072/2012),
 • restrukturalizační plány (články 109–123 zákona 3588/2007, čl. 34 odst. 1 zákona 3858/2010),
 • zjednodušený postup pro menší konkurzy (články 162–163 zákona 3588/2007),

Místní obvodní občanskoprávní soudy jsou odpovědné za řešení případů a vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se konkurzu fyzických osob.

Místní obvodní soudy první instance jsou odpovědné za řešení případů a vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se konkurzu osobních společností, komanditních společností, veřejných obchodních společností, soukromých kapitálových společností, společností s ručením omezeným, akciových společností, evropských společností a evropských družstevních společností.

Obecný obchodní rejstřík u místních obchodních komor je odpovědný za vydávání nezbytných osvědčení pro konkurzní řízení.

Je přístup do řeckého insolvenčního rejstříku zdarma?

Tato možnost neexistuje.

Jak mohu v řeckém insolvenčním rejstříku vyhledávat?

-

Historie řeckého insolvenčního rejstříku

Poslední aktualizace: 03/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Španělsko

Ve Španělsku vznikl Veřejný insolvenční rejstřík (Registro Público Concursal) na základě královského dekretu s platností zákona 3/2009, který nahradí doposud platný Rejstřík rozhodnutí o úpadku (Registro Público de Resoluciones Concursales). Veřejný insolvenční rejstřík bude zveřejňovat rozhodnutí týkající se jakéhokoliv řízení, které projednává úpadek.

.
Poslední aktualizace: 19/09/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Francie

Francie nemá rejstříky týkající se případů insolvence.

Poslední aktualizace: 02/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Itálie

Italské ministerstvo spravedlnosti zavádí nový elektronický systém pro správu dat týkajících se úpadků.

Poslední aktualizace: 02/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Kypr

Tento oddíl webových stran obsahuje základní informace o kyperském rejstříku konkurzů a likvidací (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Odkaz se otevře v novém okně.Úsek konkurzů (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) je odpovědný za přijímání a správu aktiv fyzických a právnických osob v insolvenci a podává zprávy Odkaz se otevře v novém okně.odboru rejstříku společností a konkurzního komisaře (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) Odkaz se otevře v novém okně.ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Tento úsek rovněž vede záznamy o fyzických osobách v úpadku. V případě likvidace společnosti se podává zpráva obchodnímu rejstříku. Více informací naleznete na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.odboru rejstříku společností a konkurzního komisaře.

Jaké informace nabízí insolvenční rejstřík?

Neuvedeno.

Je přístup do insolvenčního rejstříku zdarma?

Neuvedeno.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku

Neuvedeno.

Historie insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík obsahuje informace o platebních neschopnostech od roku 1931 k dnešnímu dni.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.odbor rejstříku společností a konkursního komisaře (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Poslední aktualizace: 04/09/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Lotyšsko

V tomto oddílu naleznete stručný informace o insolvenčním rejstříku Lotyšské republiky.

Jaké informace nabízí lotyšský insolvenční rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšský insolvenční rejstřík poskytuje informace o:

 • insolvenčních správcích,
 • insolvenčních řízeních s fyzickými a právnickými osobami,
 • řízeních o ochraně před věřiteli,
 • mimosoudních řízeních o ochraně před věřiteli,
 • statistických údajích.

Insolvenční rejstřík je veřejný rejstřík a záznamy v něm vedené jsou považovány za spolehlivé. Spadá do pravomoci Odkaz se otevře v novém okně.Rejstříku obchodních společností Lotyšské republiky.

Je možné nahlížet do lotyšského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, informace v lotyšském insolvenčním rejstříku lze konzultovat zdarma, chcete-li však získat informace ve formě dokumentu, je nutné zaplatit poplatek.

Chcete-li získat výpis nebo jiný dokument s identifikačním kódem dlužníka (fyzické osoby) nebo insolvenčního správce, podejte žádost na rejstřík obchodních společností nebo požádejte elektronicky prostřednictví portálu Odkaz se otevře v novém okně.Latvija.lv.

Jak vyhledávat v lotyšském insolvenčním rejstříku

Insolvenční správci

Oddíl „Administratori“ obsahuje informace o insolvenčních správcích, konkrétně jejich:

 • jméno,
 • příjmení,
 • adresu sídla a kontaktní údaje,
 • číslo osvědčení a
 • informace o tom, kdy vyprší platnost osvědčení.

Informace o insolvenčních správcích, jejichž osvědčení již pozbylo platnosti, jsou dostupné v historických záznamech na Odkaz se otevře v novém okně.Vēsturiskie dati. Odkaz „Izziņa“ vede k záznamům v lotyšském insolvenčním rejstříku o každém jednotlivém insolvenčním správci.

Vyhledávání

Chcete-li v insolvenčním rejstříku vyhledat informace o konkrétním subjektu (fyzické nebo právnické osobě), použijte oddíl „Meklēt“. Informace lze vyhledávat podle následujících kritérií:

 • registrační číslo (u právnických osob) nebo rodné číslo (u fyzických osob),
 • jméno nebo název,
 • soudní obvod,
 • období, ve kterém bylo řízení zahájeno,
 • druh řízení (konkurs, řízení o ochraně před věřiteli, mimosoudní řízení o ochraně před věřiteli),
 • povaha řízení (vnitrostátní, přeshraniční hlavní, přeshraniční vedlejší).

Výsledky vyhledávání se zobrazují spolu s odkazem na Rejstřík obchodních společností („Uzņēmumu reģistra izziņa“), kde jsou k dispozici všechny informace z insolvenčního rejstříku o určitém subjektu, včetně naskenovaných dokumentů obsahujících oznámení insolvenčních správců o schůzích věřitelů a programu schůze.

Věstník

Pro prohlížení záznamů vedených v insolvenčním rejstříku u konkrétního data využijte oddíl „Žurnāls“. Jako základní nastavení se zobrazí záznamy z daného dne. Pro prohlížení záznamů zapsaných k jiným datům využijte kalendář nebo použijte pododdíl „Mēneša žurnāls“, který umožňuje vyhledávat záznamy podle měsíce. Každý záznam obsahuje odkaz na Rejstřík obchodních společností („Izziņa“), kde lze nalézt podrobné informace o konkrétním insolvenčním řízení.

Statistické údaje

Tento oddíl obsahuje různé statistické informace týkající se insolvenčního řízení a řízení o ochraně před věřiteli. Odkaz „Uzņēmumu reģistra izziņa“ vede k veškerým informacím v insolvenčním rejstříku o konkrétním subjektu.

Historie lotyšského insolvenčního rejstříku

Informace vedené v rejstříku se datují k 1. lednu 2008.

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Více informací o lotyšském insolvenčním rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Státní správní agentura pro insolvenční řízení

Poslední aktualizace: 07/01/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Litva

V Litvě neexistuje žádný samostatný insolvenční rejstřík. Stav společností v tomto ohledu si můžete ověřit na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Rejstříku právnických osob (Juridinių asmenų registras). Stav společnosti v Rejstříku právnických osob lze zobrazit zdarma.

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Lucembursko

Insolvenční rejstříky v Lucembursku neexistují.

Jak je to v Lucembursku s insolvenčními rejstříky?

Insolvenční rejstříky v Lucembursku neexistují. Pokud soud vyhlásí úpadek, sdělí to obchodnímu a podnikovému rejstříku (RCS), který tyto informace zaznamená do své databáze.

Platí se v Lucembursku za nahlížení do seznamu úpadců?

Seznam úpadců je každý měsíc zveřejňován v Mémorial B – Recueil administratif et économique (Sbírka správních a hospodářských údajů) a lze do něj zdarma nahlížet na Odkaz se otevře v novém okně.Legilux, lucemburském právním portále.

Kromě toho RCS dává zdarma k dispozici veřejnosti na Odkaz se otevře v novém okně.svých internetových stránkách, v oddíle Consultations - statistiques de dépôt, statistický modul, který podává informace o rozhodnutích, jimiž byl vyhlášen úpadek a které byly předány RCS za určité měsíční období. Tyto informace jsou rovněž dostupné v podobě seznamů podniků, které vyhlásily úpadek.Tyto informace lze také exportovat v podobě textového souboru.

Jak probíhá vyhledávání informací o úpadku v Lucembursku?

1. způsob:vyhledávání lze provést prostřednictvím internetových stránek obchodního a podnikového rejstříku (Odkaz se otevře v novém okně.RCS) na základě názvu (nebo části názvu) či registračního čísla zapsané osoby. Vyhledávač internetových stránek zobrazí seznam jmen odpovídajících zadanému vyhledávání.

Kliknutím na název některé ze zobrazených osob se zdarma zobrazí následující základní informace:

 • číslo RCS,
 • datum registrace,
 • název,
 • právní forma,
 • adresa sídla společnosti,
 • seznam dokladů předložených od roku 2003,
 • jakož i informace o tom, zda je daná osoba v úpadku.

2. způsob: vyhledávání je možné provést prostřednictvím internetových stránek obchodního a podnikového rejstříku (Odkaz se otevře v novém okně.RCS) v oddíle Consultations - statistiques de dépôt, pomocí statistického modulu, který podává informace o rozhodnutích, jimiž byl vyhlášen úpadek a které byly předány RCS za určité měsíční období.

3. způsob: vyhledávání je možné provést prostřednictvím internetových stránek Odkaz se otevře v novém okně.lucemburské advokátní komory pod kategorií „Faillites“ na základě názvu společnosti, data rozhodnutí o úpadku a na základě jména správce konkurzní podstaty.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní a podnikový rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburská advokátní komora

Poslední aktualizace: 29/07/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Maďarsko

Tato část poskytuje stručný přehled informací o insolvenční evidenci v Maďarsku.

Jaké informace nabízí maďarská insolvenční evidence?

V Maďarsku odpovídají za udržování údajů o insolvenčních řízeních župní soudy (megyei bíróság) a Ministerstvo spravedlnosti a prosazování práva (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Obchodní rejstřík (cégnyilvántartás)

Informace o zahájení a ukončení insolvenčního řízení – konkrétně o likvidaci nebo konkursním řízení a o likvidátorovi – jsou uvedeny v Odkaz se otevře v novém okně.obchodním rejstříku (Cégnyilvántartás).

Elektronickou podobu tohoto rejstříku spravuje oddělení obchodních společností Ministerstva spravedlnosti a prosazování práva (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Věstník obchodních společností (Cégközlöny)

Od 1. ledna 2008 jsou oznámení o likvidaci (felszámolási hirdetmény) pravidelně zveřejňována také na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Věstníku obchodních společností (Cégközlöny) (který je někdy aktualizován více než jednou denně).

Na této internetové stránce jsou dostupné také příkazy (végzés) vydané v souvislosti s konkursním řízením.

Informace přístupné on-line nejsou právně závazné.

Je přístup do maďarské insolvenční evidence zdarma?

Ano. Záznamy zahrnují:

 • zahájení insolvenčních řízení
 • registrační číslo (cégjegyzékszám)
 • název společnosti
 • sídlo (székhely)
 • místo podnikání (telephely)
 • pobočky (fióktelep)
 • hlavní činnost
 • upsaný kapitál
 • daňové identifikační číslo

Jak vyhledávat v maďarské insolvenční evidenci

V obchodním rejstříku lze vyhledávat podle:

 • registračního čísla nebo
 • názvu společnosti nebo
 • daňového identifikačního čísla

Od začátku roku 2008 lze také vyhledávat na internetové stránce Věstníku obchodních společností, a to podle názvu společnosti nebo registračního čísla. Věstník poskytuje veškeré dostupné finanční informace o společnostech, včetně jejich insolvence.

Historie maďarského insolvenčního rejstříku

Od 1. ledna 2008 jsou oznámení o likvidaci pravidelně zveřejňována také na internetové stránce Věstníku obchodních společností (který je někdy aktualizován více než jednou denně).

Od července 1993, kdy byl plně zprovozněn Národní systém informací o společnostech a registrace společností (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer), ukládají soudy údaje obchodního rejstříku elektronicky.

Údaje o všech společnostech lze vyhledávat u kteréhokoli soudu bez ohledu na místo jejich uložení.

Poslední aktualizace: 04/07/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Malta

Na Maltě dosud neexistuje žádný insolvenční rejstřík

Poslední aktualizace: 21/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Nizozemí

V tomto oddílu naleznete stručný úvod do problematiky nizozemského insolvenčního rejstříku.

Jaké informace nabízí nizozemský insolvenční rejstřík?

V Nizozemsku rozlišujeme tři způsoby řešení insolvence:

 • konkurs,
 • moratorium,
 • restrukturalizaci dluhů.

Okresní soudy vydávají rozhodnutí ohledně všech těchto typů insolvence a vedou ve svých vlastních rejstřících příslušné informace. Jsou taktéž pověřeny (automatickým) předáváním oznámení o insolvenci Radě pro soudnictví, která tato oznámení používá pro účely Odkaz se otevře v novém okně.Centrálního insolvenčního rejstříku (CIR) o konkursech a moratoriích.

CIR obsahuje veškeré informace ze zveřejněných oznámení o insolvenci, včetně:

 • osobních údajů,
 • obchodních firem a názvů,
 • identifikačních čísel subjektů,
 • údajů o opatrovníkovi a správci,
 • veškerých předcházejících oznámení.

CIR byl zřízen na základě zákona, takže informace v něm obsažené lze považovat za právně závazné.

Vedle CIR existuje i Centrální rejstřík pro restrukturalizaci dluhů (CRRD), který provozuje jeden z Výborů právní pomoci. Jako doplňkovou službu (ze zákona nepovinnou) obsahuje CIR také údaje z CRRD. Přístup do CIR i do CRRD je možný online.

Právní výhrada nizozemského insolvenčního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Centrální insolvenční rejstřík obsahuje informace týkající se konkursu, odložení plateb a oddlužení pro fyzické osoby (jednotlivce), které jsou vedeny v místních rejstřících u různých soudů.

Je přístup do nizozemského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Přístup do CIR online není nikterak omezen.

Pro profesionální uživatele je k dispozici internetová služba, která umožňuje opakované využívání informací.

Jak vyhledávat v nizozemském insolvenčním rejstříku

Fyzické osoby lze vyhledávat pouze podle:

 • jména a data narození,
 • jména, poštovního směrovacího čísla a čísla domu,
 • data narození, poštovního směrovacího čísla a čísla domu.

Oznámení o insolvenci nelze vyhledávat podle data po uplynutí doby jednoho roku ode dne jejich zveřejnění. Společnosti a právnické osoby lze vyhledávat podle:

 • obchodní firmy či názvu,
 • identifikačního čísla společnosti,
 • adresy.

Historie nizozemského insolvenčního rejstříku

CIR vznikl dne 1. ledna 2005. V CIR lze proto nalézt všechny případy zahájené nebo oznámené po uvedeném dni.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Centrální insolvenční rejstřík v Nizozemsku

Poslední aktualizace: 06/02/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Rakousko

Tento oddíl portálu nabízí stručný úvod do rakouského insolvenčního rejstříku.

Jaké informace nabízí rakouský insolvenční rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Rakouský insolvenční rejstřík Rakouský insolvenční rejstřík je součástí Spolkového ministerstva spravedlnosti Republiky Rakousko, které jej vede. Obsahuje informace o úpadku a jiná oznámení požadovaná v insolvenčním řízení.

Rakouský insolvenční rejstřík je k dispozici v rubrice označené Ediktsdatei.

Lze nahlížet do insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano.

Vyhledávání v rakouském insolvenčním rejstříku

Podrobné informace jsou k dispozici pouze v němčině na internetových stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti v rubrice Odkaz se otevře v novém okně.Ediktsdatei.

Historie rakouského insolvenčního rejstříku

Rakouský insolvenční rejstřík je veden od roku 1999.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Organizace soudnictví – Rakousko

Poslední aktualizace: 15/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Polsko

Tato část obsahuje stručný úvod do problematiky polského insolvenčního rejstříku.

Jaké informace nabízí polský insolvenční rejstřík?

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.polského insolvenčního rejstříku (rejestr podmiotów w upadłości) jsou považovány za součást národního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy). Obsahují tentýž druh informací o obchodních společnostech, které jsou běžně uváděny v národním soudním rejstříku, a dále podrobné informace o:

 • obchodních společnostech
 • nadacích
 • sdruženích
 • a jiných subjektech, které vyhlásily úpadek.

V rejstříku jsou rovněž k dispozici informace o datech a zvláštním obsahu vyhlášení úpadku.

Insolvenční rejstřík spravuje a řídí Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Polské republiky, přičemž informace jsou dostupné v polském a částečně i v anglickém jazyce.

Je přístup do polského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat v polském insolvenčním rejstříku

Od 1. dubna 2009 polský insolvenční rejstřík obsahuje novou vyhledávací funkci, která umožňuje vyhledávat podle subjektů v úpadku a dalších údajů.

Poslední aktualizace: 10/02/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Insolvenční rejstříky - Portugalsko

Tato kapitola vám poskytne stručný úvod do systému portugalského insolvenčního rejstříku.

Co je obsahem insolvenčního rejstříku?

Elektronický Odkaz se otevře v novém okně.insolvenční rejstřík obsahuje tyto informace:

 • číslo insolvenčního řízení
 • údaje o soudu, u kterého insolvenční řízení probíhá
 • údaje o účastníkovi v platební neschopnosti
 • údaje o správci konkursní podstaty
 • lhůta pro přihlášení pohledávek
 • datum ohlášení platební neschopnosti.

Elektronický rejstřík obsahuje podrobné informace týkající se insolvenčních řízení (viz níže).

Je přístup k insolvenčnímu rejstříku bezplatný?

Ano, do insolvenčního rejstříku lze nahlížet zdarma.

Právní předpisy týkající se insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík v Portugalsku se řídí článkem 38 zákona o platební neschopnosti a revitalizaci podniků (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), který byl schválen vládním nařízením (Decreto-Lei) č. 53/2004 ze dne 18. března 2004, ve znění zákona č. 16/2012 ze dne 20. dubna 2012.

Poslední aktualizace: 30/01/2014

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Rumunsko

Tato část vám poskytne přehled o rumunském insolvenčním věstníku, což je rumunský insolvenční rejstřík zřízený ministerstvem spravedlnosti - Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku.

Jaké informace nabízí rumunský insolvenční rejstřík?

Insolvenční řízení v Rumunsku

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční věstník vydávaný Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku obsahuje relevantní dokumenty vydané soudy a soudními úředníky / likvidátory v rámci insolvenčního řízení podle zákona č. 85/2006 o insolvenčním řízení.

Obecné insolvenční řízení se týká:

1. podnikatelů:

 • obchodních společností;
 • družstevních společností;
 • hospodářských zájmových sdružení;

2. družstevních organizací;

3. zemědělských organizací;

4. jiných právnických osob soukromého práva, které vykonávají hospodářskou činnost.

Zjednodušené insolvenční řízení se týká:

1. podnikatelů:

 • autorizovaných fyzických osob,
 • živnostníků a rodinných podniků;

2. všech podnikatelů a právnických osob, které splňují konkrétní podmínky, tj:

 • nemají žádný rodinný majetek;
 • nelze najít jejich zakládací či účetní dokumenty;
 • nelze najít jejich osoby ve správních orgánech;
 • jejich sídlo již neexistuje nebo již neodpovídá údajům v obchodním rejstříku;
 • nepředložily dokumenty požadované zákonem;
 • jsou zrušeny ještě před odesláním soudní obsílky; nebo
 • oznámili úmysl zahájit dobrovolnou likvidaci a nemohou využít soudní reorganizace.

Insolvenční věstník

Jaké informace obsahuje?

Insolvenční věstník obsahuje všechny procesní úkony soudu a soudního úředníka / likvidátora po zahájení insolvenčního řízení, konkrétně:

 • předvolání;
 • vyrozumění;
 • oznámení;
 • svolání;
 • soudní rozhodnutí;
 • další procesní akty stanovené zákonem (zprávy soudního úředníka / likvidátora, plány soudní reorganizace, oznámení).

Jak vypadá internetová stránka insolvenčního věstníku?

Odkaz se otevře v novém okně.Internetová stránka Insolvenčního věstníku poskytuje přístup k následujícím informacím:

 • bezplatné informace;
 • informace o struktuře Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku / ředitelství pro insolvenční rejstřík,
 • relevantní právní předpisy, formuláře a procesní akty.

Internetová stránka Insolvenčního věstníku (dále také InV) se skládá z těchto částí:

 • informace o vytvoření InV;
 • právní akty;
 • schéma organizační struktury Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku, kanceláří rejstříku při soudech a InV;
 • právní slovníček k insolvenčnímu řízení;
 • statistické údaje InV;
 • interinstitucionální vztahy;
 • kontaktní informace.

Insolvenční věstník je dostupný na portálu elektronických služeb Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku v části věnované Insolvenčnímu věstníku a je strukturován takto:

1. Služby InV:

 • „Insolvenční věstník online“ ( placené informace);
 • „Shrnutí vydání InV“ (bezplatné informace);
 • „Osoby zveřejněné v InV“ (bezplatné informace)

2. Formuláře pro zveřejňování v InV

 • Online formuláře pro zveřejňování v InV;
 • Offline formuláře pro InV.

3. Formuláře pro zasílání informací InV

 • Online formuláře zasílání informací InV;
 • Offline formuláře pro InV IPB.

4. Statistické údaje.

Je přístup do rumunského insolvenčního rejstříku zpoplatněn?

Insolvenční věstník se zveřejňuje v elektronické podobě. Elektronická verze InV lze je k dispozici na stránkách:

Je několik možností přístupu k poskytovaným službám InV:

 • uživatelé mohou vstoupit na oficiální stránky InV zdarma a bez registrace;
 • přístup k elektronickým službám portálu Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku vyžaduje registraci uživatele;
 • přístup k „Insolvenčnímu věstníku online“ se poskytuje po registraci uživatele a zaplacení předplatného;
 • přístup k „Shrnutí vydání InV“ a k „Osobám zveřejněným v InV“ je zdarma a vyžaduje pouze registraci uživatele.

Jak vyhledávat v rumunském insolvenčním rejstříku

V části „InV online“ lze vyhledávat podle čísla a roku vydání Inv, jména dlužníka, daňového identifikačního čísla, IČ, čísla jednacího soudu nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání InV. Po zaplacení předplatného je možné získat přístup k vydáním InV, která obsahují úplné znění procesních aktů.

V části „Shrnutí vydání InV“ lze vyhledávat podle čísla a data vydání. Zdarma lze získat přístup k těmto informacím:

 • typ procesního dokumentu zveřejněného v InV (tj. předvolání, usnesení o zahájení insolvenčního řízení, oznámení o zahájení insolvenčního řízení, svolání schůze věřitelů, zpráva o činnosti, plán reorganizace, usnesení o zahájení konkurzního řízení, oznámení o zahájení konkurzního řízení, plán rozdělení, závěrečná zpráva, usnesení o skončení insolvenčního řízení atd.);
 • jména osob, kterých se týkají procesní dokumenty;
 • soudní obvod, ve kterém je registrováno sídlo příslušných osob;
 • daňové identifikační číslo;
 • čísla zápisu v registru

V části „Osoby zveřejněné v InV“ lze vyhledávat podle čísla a roku vydání InV, jména dlužníka, daňového identifikačního čísla, IČ, čísla jednacího soudu nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání InV. Zdarma lze získat přístup k těmto informacím:

 • název;
 • daňové identifikační čísla;
 • číslo zápisu osob, kterých se týkají procesní dokumenty;
 • soudní obvod, ve kterém je registrováno sídlo příslušných osob;
 • jednací číslo insolvečního řízení a název soudu, který případ projednává;
 • čísel InV, ve kterých jsou uvedeny dokumenty související s řízením ohledně daných osob;
 • typ řízení;
 • termín prvního soudního rozhodnutí, stanoveného po zahájení řízení, je-li takový termín stanoven.

Historie rumunského insolvenčního rejstříku

Insolvenční věstník byl vytvořen v roce 2006 zákonem č. 86/2006 o insolvenčním řízení.

Hlavním cílem Insolvenčního věstníku je trvale optimalizovat elektronický systém pro předvolání, vyrozumění, svolání a oznámení určitých procesních dokumentů.

Přínos rumunského insolvenčního rejstříku

Vydávání Insolvenčního věstníku má tyto výhody:

 • Urychluje insolvenční řízení tím, že soudům a soudním úředníkům / likvidátorům zjednodušuje povinnosti v souvislosti se zveřejňováním předvolání, pozvánek, výzev či oznámení díky řízení s elektronickou komunikací.
 • Sjednocuje a standardizuje procesní dokumenty vydávané soudy a soudními úředníky / likvidátory.
 • Přispívá k rozvoji národní databáze procesních dokumentů vydávaných soudy a soudními úředníky / likvidátory (tj. předvolání, sdělení, rozsudků, pozvánek, oznámení, výzev, zpráv, plánů soudní reorganizace).
 • Usnadňuje rychlý zápis do obchodního rejstříku / jiných rejstříků v souvislosti s oznámeními požadovanými zákonem č. 86/2006 o insolvenčním řízení.
 • Poskytuje zainteresovaným osobám přístup k procesním dokumentům vydávaným soudy a soudními úředníky / likvidátory.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální stránky rumunského Insolvenčního věstníku;

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální stránky rumunského obchodního rejstříku;

Portál elektronických služeb Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku.

Poslední aktualizace: 16/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Slovinsko

V této části najdete informace o slovinském insolvenčním rejstříku. Informace o slovinských insolvenčních řízeních a dokumentech v nich zveřejňovaných jsou dostupné na internetu.

Jaké informace nabízí slovinský insolvenční rejstřík?

Databáze Odkaz se otevře v novém okně.e-INSOLV obsahuje informace o přehledu insolvenčních řízení. Dále obsahuje následující údaje o insolvenčním řízení:

 • některé identifikační údaje insolventního dlužníka,
 • soud, u něhož bylo řízení zahájeno, a jednací číslo,
 • některé identifikační údaje o insolvenčním správci,
 • zahájení řízení, uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávky a údaje o dalších procesních úkonech v řízení,
 • v případě konkurzního řízení rovněž údaje o hodnotě konkurzní podstaty a podílech připadajících na uspokojení věřitelů.

Databáze Odkaz se otevře v novém okně.e-Objave umožňuje přístup ke:

 • všem soudním usnesením (sklep) vydaným v oblasti insolvence, s výjimkou usnesení o výběru pravidelných odměn za práci, rozhodnutí o zajištění finančního jmění, rozhodnutí o ukončení dalšího výběru pravidelných odměn za práci nebo zajištění finančního jmění,
 • oznámením o zahájení řízení, oznámením o nařízení jednání a jiným oznámením nebo výzvám vydaným soudem v souladu se zákonem,
 • všem zápisům z jednání a schůzí věřitelského výboru,
 • zprávám insolvenčního správce a připojeným dokumentům,
 • v případě řízení o povinném vyrovnání rovněž ke zprávám insolventního dlužníka a připojeným dokumentům,
 • seznamům ověřených pohledávek,
 • podáním účastníků řízení a jiným soudním záznamům, jejichž zveřejnění je stanoveno,
 • v konkurzním řízení rovněž k výzvám k účasti na veřejné dražbě a výzvám k podání návrhů v souvislosti s realizací majetku v konkurzní podstatě.

Kromě toho je v databázi e-Objave k dispozici seznam všech insolvenčních správců a insolvenčních řízení (seznam upraviteljev), jimiž se zabývají. Tyto seznamy jsou denně aktualizovány.

Obě databáze spravuje a vede AJPES, tj. Odkaz se otevře v novém okně.Úřad Republiky Slovinsko pro veřejné právní záznamy a související služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Je přístup do slovinského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup je zdarma. K přístupu do rejstříku je však třeba se zaregistrovat na internetových stránkách AJPES a získat uživatelské jméno a heslo.

Jak vyhledávat ve slovinském insolvenčním rejstříku

Obě databáze, včetně vyhledávače, jsou pouze ve slovinštině. Vyhledávání údajů a listin o insolvenčním řízení v případě právnických osob a podnikatelů je možné podle všech dostupných kritérií vyhledávání, zatímco vyhledávání údajů a listin o spotřebitelích (fyzických osobách, které nejsou podnikateli) je z důvodu ochrany osobních údajů možné pouze podle určité kombinace údajů.

Databáze Odkaz se otevře v novém okně.e-Objave umožňuje vyhledávání listin zveřejněných v souvislosti s insolvenčním řízením. Zveřejněné listiny lze vyhledávat podle:

 • typu dlužníka (právnická osoba, fyzická osoba …),
 • typu řízení (konkurz, povinné vyrovnání …)
 • typu dokumentu,
 • dlužníka (vyhledávání podle názvu společnosti, daňového identifikačního čísla nebo identifikačního čísla),
 • právní formy společnosti (akciová společnost, společnost s ručením omezeným …)
 • čísla jednacího,
 • soudu,
 • data úkonu nebo zveřejnění listiny. Výsledky vyhledávání jsou seřazeny podle data zveřejnění.

V databázi Odkaz se otevře v novém okně.e-INSOLV je možné vyhledávat informace o insolvenčních řízeních podle:

 • čísla jednacího,
 • dlužníka (vyhledávání podle jména a příjmení nebo názvu společnosti, identifikačního čísla, adresy, data narození),

Historie slovinského insolvenčního rejstříku

Údaje v rejstříku jsou k dispozici od 1. října 2008. Dříve byly některé informace, například veřejná oznámení o zahájení insolvenčního řízení, zveřejňovány v Úředním věstníku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík

Poslední aktualizace: 23/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Slovensko

V tomto oddílu naleznete stručný přehled o slovenském konkursním rejstříku.

Jaké informace obsahuje slovenský konkursní rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Registr úpadců Slovenské republiky obsahuje informace o prohlášených konkursech a spravuje ho Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky. Údaje v rejstříku obsažené však ještě nebyly zveřejněny, rejstřík je v současné době v pilotní fázi.

Je přístup do slovenského konkursního rejstříku bezplatný?

Přístup do rejstříku a vyhledávání informací budou bezplatné.

Jak vyhledávat v slovenském registru úpadců?

Na Odkaz se otevře v novém okně.registru úpadců Slovenské republiky se ještě stále pracuje.

Historie konkursního rejstříku Slovenské republiky

V rejstříku se uchovávají informace od 31. července 2009.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Registr úpadců Slovenské republiky

Poslední aktualizace: 26/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Finsko

Finsko má dva veřejné insolvenční rejstříky. Rejstřík úpadků a reorganizace, rejstřík restrukturalizace dluhů soukromých subjektů a rejstřík zákazů obchodních činností představují veřejné rejstříky, ze kterých si každý může za úhradu objednat výpis. Díky údajům uloženým v rejstříku můžete chránit své zájmy, když vymáháte platby, nebo když uzavíráte dohody.

Jaké informace nabízí finský insolvenční rejstřík?

Rejstřík úpadků a reorganizace obsahuje údaje o žádostech a rozhodnutích ve věci úpadku a reorganizace.

Rejstřík restrukturalizace dluhů soukromých subjektů obsahuje údaje o žádostech a rozhodnutích ve věci restrukturalizace dluhů soukromých subjektů (včetně splátkových kalendářů).

Je přístup do finského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ne. O tyto informace musíte požádat finský Ústřední právní rejstřík. Výpis stojí 10,00 €.

Jak vyhledávat ve finském insolvenčním rejstříku

Žádost o informace by měla obsahovat tyto informace:

Rejstřík úpadků a reorganizace

V žádosti musí být uvedené tyto údaje:

 • název společnosti
 • jméno a adresa žadatele

Rejstřík restrukturalizace dluhů soukromých subjektů

V žádosti musí být uvedené tyto údaje:

 • jméno osoby
 • Identifikační číslo
 • jméno a adresa žadatele

Historie finského insolvenčního rejstříku

Rejstříky obsahují informace sahající do roku 1995.

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Insolvenční rejstříky - Švédsko

Tato stránka poskytuje informace o Švédském insolvenčním rejstříku.

Jaké informace nabízí Švédský insolvenční rejstřík?

Švédský úřad pro registraci společností spravuje několik rejstříků, které poskytují informace o zapsaných společnostech. Švédský úřad pro registraci společností nevede jediný, úplný rejstřík fyzických nebo právnických osob, které byly prohlášeny insolventními. Existuje určitý rejstřík fyzických osob a majetku, které byly prohlášeny za insolventní, spravovaný Švédským úřadem pro registraci společností. Údaje o společnostech, jež byly prohlášeny za insolventní, jsou však zaznamenány v různých obchodních rejstřících vedených Švédským úřadem pro registraci společností. Přístup k informacím o fyzických osobách, majetku a společnostech v rejstřících vedených Švédským úřadem pro registraci společností je možný prostřednictvím internetového systému vyhledávání.

Informace o úpadku společností, fyzických osob a o majetku, obsažené v různých rejstřících Švédského úřadu pro registraci společností, budou dále souhrnně označovány jako „Švédský insolvenční rejstřík“ (což zahrnuje jak informace dostupné přes internetový Odkaz se otevře v novém okně.systém vyhledávání, tak přímo od Odkaz se otevře v novém okně.Švédského úřadu pro registraci společností společností).

Rejstřík obsahuje údaje o společnostech, fyzických osobách a majetku v různých stádiích úpadku. Rejstřík obecně obsahuje tyto druhy informací:

 • datum zahájení insolvenčního řízení,
 • název odpovědného soudu,
 • název, adresa a identifikační číslo / osobní kód subjektu,
 • stav insolvenčního řízení,
 • jméno a adresa správce majetku.

Rejstřík je vlastněn a spravován Švédským úřadem pro registraci společností.

Do rejstříku se vkládají pouze údaje poskytnuté soudy. Informace se vkládají v den, kdy je Švédský úřad pro registraci společností obdržel od soudu. Když je fyzická osoba prohlášena za insolventní, informace jsou zaneseny do obchodních rejstříků, ve kterých je daná fyzická osoba zapsána.

Je přístup do Švédského insolvenčního rejstříku zdarma?

Informace obsažené ve Švédském insolvenčním rejstříku jsou dostupné zdarma, pokud telefonicky kontaktujete Švédský úřad pro registraci společností. Za písemné podání informací z rejstříku je ve většině případů účtován poplatek.

Přístup k informacím o situaci společností z hlediska úpadku je prostřednictvím internetového systému vyhledávání zdarma. Další informace jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům, kteří platí poplatky.

Jak vyhledávat ve Švédském insolvenčním rejstříku

Kdokoli si přeje získat informace obsažené v rejstříku, může kontaktovat Švédský úřad pro registraci společností poštou, e-mailem nebo telefonicky. V rejstříku lze vyhledávat prostřednictvím systému vyhledávání podle názvu společnosti, jména osoby, identifikačního čísla nebo osobního kódu.

Historie Švédského insolvenčního rejstříku

Informace obsažené v rejstříku jsou vedeny po dobu pěti let.

Poslední aktualizace: 01/05/2010

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Anglie a Wales

Tento oddíl obsahuje informace o insolvenčním rejstříku osob pro Anglii a Wales.

Jaké informace nabízí insolvenční služba (The Insolvency Service) Anglie a Walesu ?

Insolvenční služba Anglie a Walesu je podle zákona povinna vést rejstříky úpadků a omezení souvisejících s úpadky a oddlužením. Insolvenční rejstřík osob, který tyto rejstříky spojuje, obsahuje podrobnosti o:

 • probíhajících nebo v posledních třech měsících ukončených úpadcích
 • probíhajících nebo v posledních třech měsících ukončených příkazech k oddlužení
 • probíhajících dobrovolných individuálních dohodách (individual voluntary arrangements) a zrychlených dobrovolných dohodách (Fast-Track voluntary arrangements), včetně těch, které byly ukončeny v posledních třech měsících
 • probíhajících příkazech k úpadkovým omezením nebo závazcích úpadců v tomto směru a prozatímních příkazech k úpadkovým omezením
 • probíhajících příkazech k omezení oddlužení nebo závazcích dlužníků v tomto směru a prozatímních příkazech k omezení oddlužení

Je nahlížení do insolvenčního rejstříku osob pro Anglii a Wales zdarma?

Ano, přístup k rejstříku není zpoplatněn.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku osob pro Anglii a Wales

Rejstřík se nachází na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách insolvenční služby (The Insolvency Service), kde jej lze vyhledat v řádku 'Find someone'. Po poklepání na odkaz na Odkaz se otevře v novém okně.insolvenční rejstřík osob je možné vyhledávat v rejstříku podle jména osob nebo obchodního názvu.

Historie inolvenční služby pro Anglii a Wales

Insolvenční služba je výkonným orgánem Ministerstva pro obchod, inovace a kvalifikace (Department for Business, Innovation and Skills), která prostřednictvím správce podstaty (official receiver):

 • spravuje a prošetřuje případy úpadků, osob, na které byl vydán příkaz k oddlužení, a společností a partnerství v soudem nařízené likvidaci s cílem odhalit důvod platební neschopnosti
 • jedná jako správce/likvidátor v případech, kdy není jmenován žádný soukromý insolvenční poradce
 • jedná jako správce a dohližitel u zrychlených dobrovolných dohod mezi osobami.

Insolvenční služba dále:

 • jedná na základě hlášení o pochybeních úpadců a osob, na které byl vydán příkaz k oddlužení, a členů statutárních orgánů
 • zabývá se postihy členů statutárních orgánů u všech úpadků podniků
 • zabývá se úpadkovými příkazy a závazky úpadců v tomto směru a příkazy k oddlužení a závazky dlužníků v tomto směru
 • schvaluje insolvenční správce a reguluje danou profesi
 • posuzuje a vyplácí zákonné nároky na odstupné v případech, kdy zaměstnavatel vyhlásí úpadek
 • poskytuje účetní a investiční služby pro majetek subjektů v úpadku/likvidaci
 • provádí důvěrná vyšetřování společností, pokud je to ve veřejném zájmu
 • poskytuje poradenství ministrům a vládním subjektům a agenturám týkající se insolvence, propouštění a dalších souvisejících záležitostech
 • prostřednictvím svých internetových stránek, publikací a linky pro dotazy ohledně insolvence (Insolvency Enquiry Line) poskytuje veřejnosti informace týkající se insolvence, propouštění a prošetřování

Výhrada insolvenčního rejstříku osob pro Anglii a Wales

Text výhrady, uveřejněné na internetových stránkách, zní takto:

„I když bylo vynaloženo veškeré úsilí na to, aby poskytované informace byly přesné, mohou se příležitostně vyskytnout chyby. Pokud zjistíte, že některá zveřejněná informace je nepřesná nebo chybí, informujte nás prosím přes odkazy pro zpětnou vazbu na této stránce, abychom mohli záležitost prošetřit a opravit databázi požadovaným způsobem.

Insolvenční služba nemůže převzít odpovědnost za chyby nebo chybějící informace, k nimž došlo z nedbalosti nebo jiného důvodu. Insolvenční služba ani úřední likvidátor nemohou poskytovat právní ani finanční poradenství. Za tímto účelem se obraťte na „Citizen's Advice Bureau“, na právního poradce, na kvalifikovaného účetního, autorizovaného insolvenčního poradce, renomovaného finančního poradce nebo poradenské středisko.

Insolvenční rejstřík osob je veřejně přístupný rejstřík a insolvenční služba nepřebírá žádnou odpovědnost za použití údajů uvedených v rejstříku třetími osobami.“

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.The Insolvency Service

Odkaz se otevře v novém okně.Individual Insolvency Register

Poslední aktualizace: 04/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Insolvenční rejstříky - Severní Irsko

V této části naleznete informace o insolvenčním rejstříku Severního Irska.

Jaké informace nabízí insolvenční rejstřík Severního Irska?

V Severním Irsku žádný insolvenční rejstřík jako takový neexistuje. Soudní služby Severního Irska mají k dispozici informace o osobách, u nichž byl za posledních 10 let vyhlášen úpadek. Tyto informace jsou k dispozici v internetové databázi, v níž může veřejnost za poplatek vyhledávat.

Více informací o této internetové vyhledávací facilitě pro oblast úpadku lze najít na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska.

Insolvenčními záležitostmi se však zabývá insolvenční služba Odkaz se otevře v novém okně.ministerstva podnikání, obchodu a investic (online DETI) (Department of Enterprise, Trade and Investment (Online DETI).

Cílem a úkolem insolvenčních služeb je:

 • Spravovat a vyšetřovat záležitosti úpadců a společností v nucené likvidaci
 • Zjišťovat příčiny úpadku
 • Zařizovat odvolání ředitelů/vedení společností z funkcí ve všech případech úpadku společnosti
 • Zabývat se veškerými podvodnými aktivitami při řízení insolventních společností
 • Regulovat profesi insolvenčních správců
 • Vést účetní evidenci insolventní společnosti
 • Formulovat specifickou insolvenční legislativu a politiku pro Severní Irsko

Stránka Online DETI je spravována a podporována ministerstvem podnikání, obchodu a investic.

Je přístup do Online DETI Severního Irska zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Jak vyhledávat v Online DETI Severního Irska?

Insolvenční služby v současnosti vedou aktualizované rejstříky, které uvádějí; Individual Voluntary Arrangements (IVAs) and Fast-track Voluntary Arrangements (FTVAs), Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BROs / BRUs), Debt Relief Orders (DRO's) a Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRROs / DRRUs).

V rejstřících Odkaz se otevře v novém okně.IVA, DRO a DRRO a DRRU lze jednotlivé osoby vyhledávat online.

Další informace o insolvenčních rejstřících viz Odkaz se otevře v novém okně.zde

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Webové stránky ministerstva podnikání, obchodu a investic (online Deti)

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska

Poslední aktualizace: 14/08/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Skotsko

Tato stránka obsahuje informace o skotském insolvenčním rejstříku.

Jaké informace nabízí skotský insolvenční rejstřík?

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Úpadkového účetního (Accountant in Bankruptcy) obsahují rady a fakta o úpadku ve Skotsku. Poskytují:

 • přístup k legislativě
 • odkaz na Odkaz se otevře v novém okně.insolvenční rejstřík, který obsahuje údaje o:
  • úpadcích
  • úpadkových omezeních
  • chráněných smlouvách o svěřenské správě
  • likvidacích a konkursních správcovstvích skotských společností (včetně solventních likvidací).

Skotský insolvenční rejstřík neobsahuje údaje o nucených správách obchodních společností.

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Money Scotland obsahují rady ohledně peněz a dluhů, údaje pro schválené finanční poradce, informace o programu vypořádání dluhů (zákonný program sloužící ke splacení dluhu v přiměřené lhůtě při současné ochraně před věřiteli).

Skotský insolvenční rejstřík spravuje a vede Úpadkový účetní.

Skotský rejstřík DAS (Debt Arrangement Scheme Register)

Odkaz se otevře v novém okně.Skotský rejstřík DAS obsahuje informace o programech vypořádání dluhů, které již byly schváleny nebo na schválení čekají. Rejstřík DAS spravuje a vede společnost Civic jménem Money Scotland.

Je přístup do skotského insolvenčního rejstříku zdarma?

Přístup do skotského insolvenčního rejstříku je zdarma. Je také možné stahovat denní přehled komerčních dat. Více informací Vám poskytne: Odkaz se otevře v novém okně.roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je přístup do skotského rejstříku DAS zdarma?

Přístup do skotského rejstříku DAS je zdarma.

Jak vyhledávat ve skotském insolvenčním rejstříku

Skotský insolvenční rejstřík je k dispozici na internetu. Je třeba se Odkaz se otevře v novém okně.zaregistrovat jako uživatel.

Jak vyhledávat v rejstříku DAS

Rejstřík DAS je k dispozici na internetu. Je třeba se Odkaz se otevře v novém okně.zaregistrovat jako uživatel.

Historie skotského insolvenčního rejstříku

Vyhledáváním v insolvenčním rejstříku lze získat informace o všech neskončených úpadkových řízeních a dále o těch, které byly skončeny v uplynulých dvou letech. V případě chráněných smluv o svěřenské správě rejstřík zobrazí informace o neskončených řízeních a dále o těch, které byly skončeny v uplynulém roce. Stejně tak lze v případě vyhledávání konkurzních správ a likvidací nalézt informace o neskončených řízeních a dále o těch, které byly skončeny v uplynulém roce.

Historie rejstříku DAS

Internetové stránky rejstříku DAS obsahují informace o programech vypořádání dluhů, které již byly schváleny nebo na schválení čekají.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Accountant in Bankruptcy, Odkaz se otevře v novém okně.Register of Insolvencies, Odkaz se otevře v novém okně.Money Scotland DAS (Debt Arrangement Scheme), Odkaz se otevře v novém okně.Register of Scotland, Odkaz se otevře v novém okně.DAS Register (registrace)

Poslední aktualizace: 23/10/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.