Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Insolvenční rejstříky - Belgie

Zde najdete informace o rejstřících týkajících se případů insolvence v Belgii.

Jaké insolvenční rejstříky existují v Belgii?

V Belgii neexistuje centrální vnitrostátní registr insolvenčních rejstříků. Existují však různé subjekty, které shromažďují informace o právnických a fyzických osobách.

 • Pokud jde o právnické osoby a podnikající fyzické osoby, existuje rejstřík Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), který obsahuje veškeré identifikační údaje týkající se právnických osob a podnikajících fyzických osob, jakož i jejich právní situace (zejména úpadku). Informace o právní situaci společností nejsou v současné době přístupné veřejnosti. Rozhodnutí ve věci úpadku a soudní reorganizace jsou však zveřejňovány v belgickém úředním věstníku Odkaz se otevře v novém okně.Moniteur Belge, který je dostupný on-line.
 • Pokud jde o fyzické osoby, v Belgii existuje databáze, v níž je soustředěno určité množství informací o předlužených osobách, které se rozhodly zahájit proces oddlužení fyzických osob. Tuto databázi vytvořila belgická národní banka Banque Nationale de Belgique, není však veřejně přístupná.

Je nahlížení do insolvenčního rejstříku v Belgii placenou službou?

Nikoli, přístup do databáze belgického úředního věstníku Moniteur belge je zdarma.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku v Belgii?

V belgickém úředním věstníku Moniteur belge lze vyhledávat soudní rozhodnutí o úpadku nebo soudní reorganizaci.

Období, na které se vztahují insolvenční rejstříky v Belgii

V belgickém úředním věstníku Moniteur belge jsou k dispozici informace o společnostech od 1. ledna 1983 s odkazem na informace zveřejněné po 1. červnu 1997.

V tomto věstníku jsou k dispozici rovněž informace o sdruženích zveřejněné po 1. červenci 2003.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba soudnictví (Service Public Fédéral Justice)

Poslední aktualizace: 27/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Bulharsko

Tato stránka poskytuje stručný přehled o bulharském insolvenčním rejstříku.

Co bulharský insolvenční rejstřík nabízí?

Bulharský insolvenční rejstřík se skládá ze tří částí, jimiž jsou:

 1. Odkaz se otevře v novém okně.seznam insolvenčních správců, který je dostupný na internetových stránkách bulharského Ministerstva spravedlnosti;
 2. věstník prodejů a aukcí – plně dostupný na internetových stránkách bulharského Ministerstva hospodářství;
 3. rejstřík insolvenčních řízení – vedený jako centralizovaná databáze.

Je přístup do bulharského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Přístup do bulharského insolvenčního rejstříku je bezplatný.

Jak v bulharském insolvenčním rejstříku vyhledávat?

Na internetových stránkách můžete Odkaz se otevře v novém okně.insolvenčního správce najít vyhledáváním podle jména.

Jak se vyhledávají prodeje?

Věstník prodejů se nachází na internetových stránkách Ministerstva hospodářství.

Historie bulharského insolvenčního rejstříku

Systém byl zaveden v roce 2009 na základě projektu: „Veřejný charakter a účinnost insolvenčního řízení“, podpriorita 1.5 „Transparentní a účinný soudní systém“ operačního programu „Administrativní kapacita“ (OPAK), který probíhá na základě dohody o grantovém financování z OPAK č. K09-15-5-C/9.10.2009. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Bulharské republiky.

Poslední aktualizace: 13/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Česká republika

V tomto oddílu naleznete stručný úvod do problematiky insolvenčního rejstříku České republiky.

Jaké informace nabízí český insolvenční rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík České republiky je ve vlastnictví a správě Ministerstva spravedlnosti ČR (Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti ČR).

Je přístup do českého insolvenčního rejstříku zdarma?

Přístup do rejstříku je zdarma.

Vyhledávání v českém insolvenčním rejstříku

Použitím pokročilé vyhledávací aplikace získáte přístup k úplnému znění listin v rejstříku, a to ve formátu PDF.

Historie českého insolvenčního rejstříku

V rejstříku jsou vedeny informace od 1. ledna 2008.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Dánsko

Dánsko nevede žádný insolvenční rejstřík.

Poslední aktualizace: 07/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Německo

Tato stránka poskytuje stručný přehled o insolvenčním rejstříku v Německu.

Německý insolvenční rejstřík

Veřejná oznámení německých insolvenčních soudů se v souladu s § 9 insolvenčního zákona zveřejňují na internetových stránkách pro Odkaz se otevře v novém okně.oznámení o úpadku. Oznámení jsou právně závazná a veřejně dostupná.

Rejstřík spravuje komise spolkové vlády a spolkových zemí pro informační technologie v soudnictví a je veden u ministerstva spravedlnosti spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.

Je přístup do insolvenčního rejstříku bezplatný?

Ano.

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku

Vyhledávání je možné pouze prostřednictvím internetových stránek pro Odkaz se otevře v novém okně.oznámení o úpadku. Jednotlivé kroky vyhledávání jsou v případě potřeby na těchto internetových stránkách vysvětleny. Informace jsou k dispozici pouze v němčině. Je třeba poznamenat, že úplné vyhledávání v údajích všech německých insolvenčních soudů je možné pouze do dvou týdnů od prvního dne zveřejnění. Po uplynutí této lhůty je při vyhledávání sídla insolvenčního soudu vložit alespoň jeden z těchto údajů: jméno/název (případně firma), sídlo (případně bydliště) dlužníka, spisová značka řízení nebo rejstříkový soud, typ rejstříku a registrační číslo.

Souvislosti vzniku

Internetové stránky pro oznámení o úpadku poskytují informace o insolvenčních řízeních od 1. dubna 2002. Podrobnosti o obdobích a řízeních, pro něž jsou údaje dostupné, lze najít na těchto internetových stránkách.

Poskytnuté informace se týkají řízení, která ještě nebyla ukončena. Údaje se vymažou nejpozději šest měsíců po ukončení řízení.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Německý insolvenční rejstřík

Poslední aktualizace: 06/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Estonsko

Tato stránka poskytuje stručný přehled informací o insolvenčních řízeních, které poskytuje estonský obchodní rejstřík a úřední věstník Ametlikud Teadaanded [úřední oznámení].

Jaké informace o insolvenčním řízení jsou v Estonsku dostupné?

Estonsko nemá zvláštní insolvenční rejstřík, avšak informace o konkursním řízení a řízení o úpravě dluhu pro právnické a fyzické osoby lze nalézt v úředním elektronickém znění věstníku Odkaz se otevře v novém okně.Ametlikud Teadaanded. Kromě toho Odkaz se otevře v novém okně.estonský obchodní rejstřík a rejstřík neziskových sdružení a nadací obsahují informace o úpadku právnických osob a osob samostatně výdělečně činných.

Níže jsou uvedeny příklady zápisů v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded z podnětu soudů a insolvenčních správců:

 • čas a místo jednání o návrhu na prohlášení konkursu a oznámení o zákazu nakládání s majetkem,
 • oznámení o prohlášení konkursu,
 • oznámení o schůzi věřitelů,
 • oznámení o schválení předběžného rozdělení prostředků,
 • oznámení o ukončení konkursního řízení,
 • oznámení o povolení vyrovnání.

Úplný seznam zveřejňovaných oznámení najdete na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách úředního věstníku Ametlikud Teadaanded.

Následující skutečnosti se zapisují do estonského obchodního rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací na základě soudního rozhodnutí:

 • zastavení konkursního řízení bez prohlášení konkursu,
 • prohlášení konkursu s uvedením jména a osobního identifikačního čísla správce konkursní podstaty a uvedení, zda jedná za společnost,
 • zrušení prohlášení konkursu spolu se zápisem dokládajícím pokračování činnosti společnosti,
 • zrušení prohlášení konkursu a výmaz společnosti z rejstříku,
 • ukončení konkursního řízení a výmaz společnosti z rejstříku nebo pokračování činnosti společnosti,
 • vyrovnání a jeho podmínky se zápisem dokládajícím pokračování činnosti,
 • zrušení vyrovnání a opětovné zahájení řízení o prohlášení konkursu se zápisem, že za společnost jedná správce konkursní podstaty,
 • konec vyrovnání při jeho vypršení a zproštění funkce správce konkursní podstaty.
 • jmenování zvláštního insolvenčního správce v souladu se zákonem o krytých dluhopisech (pandikirjaseadus), s uvedením jména a osobního identifikačního čísla a poznámky, že v záležitostech správy portfolia krytých dluhopisů a nakládání s ním zastupuje úvěrovou instituci.

Podrobné údaje o zákazech podnikání uložených dlužníkovi nebo osobám s oprávněným jednat jeho jménem nebo o zákazech výkonu podnikatelské činnosti uložených těmto osobám se nezapisují do rejstříku.

Estonský obchodní rejstřík obsahuje tyto informace o právnických osobách v úpadku:

 • jméno právnické osoby,
 • registrační číslo,
 • sídlo,
 • kontaktní údaje správce konkursní podstaty,
 • kontaktní údaje členů správní rady,
 • kontaktní údaje zvláštního insolvenčního správce,
 • datum usnesení/rozhodnutí o úpadku a číslo jednací usnesení nebo občanskoprávní věci.

Je přístup k informacím o insolvenčním řízení bezplatný?

Přístup k údajům rejstříku je možný Odkaz se otevře v novém okně.online a u Odkaz se otevře v novém okně.notářů.

Přístup do úředního věstníkuOdkaz se otevře v novém okně.Ametlikud Teadaanded je zdarma.

Žádný poplatek se nevybírá za vyhledávání online týkající se informací o právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností, za informace o soudních řízeních nebo za nahlížení do údajů výpisu z rejstříku. Veškeré ostatní vyhledávání je však zpoplatněno, včetně nahlížení do historických údajů výpisu z rejstříku, do výročních zpráv, společenských smluv a jiných dokumentů. Poplatky za použití počítačových údajů v obchodním rejstříku jsou stanoveny Odkaz se otevře v novém okně.nařízením ministra spravedlnosti.

Za nahlížení do údajů rejstříku a do dokumentů v rejstříku u notáře je účtován poplatek. Výše těchto poplatků je stanovena Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o notářských poplatcích.

Zveřejňují se podrobné údaje o zákazech vykonávat obchodní činnost a do těchto údajů lze nahlížet zdarma Odkaz se otevře v novém okně.online.

Jak vyhledávat informace o insolvenčních řízeních

V úředním věstníku Ametlikud Teadaanded lze vyhledávat informace týkající se insolvence fyzických nebo právnických osob, a to podle jména nebo osobního identifikačního čísla či registračního čísla, přičemž stránka pro obecné vyhledávání umožňuje rovněž zadávání klíčových slov. Pomocí vyhledávací funkce lze jednoduše dohledat všechna zveřejněná oznámení o probíhajících insolvenčních řízeních. Po ukončení insolvenčního řízení jsou příslušná oznámení archivována, s výjimkou oznámení o ukončení řízení, která jsou veřejně dostupná po dobu tří let.

Právnickou osobu nebo osobu samostatně výdělečně činnou můžete vyhledat v elektronickém obchodním rejstříku podle firmy, jména nebo registračního čísla. Status právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné ukazuje, zda je právnická či fyzická osoba v úpadku, či nikoliv.

Od podzimu 2019 je úřední věstník Ametlikud Teadaanded součástí vyhledávacího rozhraní, které propojuje insolvenční rejstříky na portálu evropské e-justice, a umožňuje tak podnikům, poskytovatelům půjček a investorům, kteří chtějí investovat v jiných členských státech, aby ověření spolehlivosti provedli přímo v insolvenčním rejstříku jiné země. Díky zavedenému vícejazyčnému řešení je postup získávání přeshraničních informací o insolvenčních řízeních transparentnější a samotné informace jsou snáze dostupné. Poskytované informace jsou bezplatné. Portál má jednak základní vyhledávací funkci, která umožňuje vyhledávat ve všech propojených rejstřících podle jména dlužníka, jednak funkci pokročilého vyhledávání, kdy kritéria pro vyhledávání závisejí na konkrétním rejstříku dané země. Co se týče Estonska, je možné vyhledávat podle jména dlužníka a podle osobního identifikačního čísla či registračního čísla.

Historie služby poskytující informace o insolvenčních řízeních

Tato služba je v Estonsku k dispozici od 1. září 1995.

Poslední aktualizace: 14/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Irsko

V této části naleznete informace o irském insolvenčním rejstříku.

Jaké informace nabízí insolvenční rejstřík v Irsku?

Irsko nemá samostatný insolvenční rejstřík. Informace o společnosti v konkurzu jsou k dispozici v evidenci Odkaz se otevře v novém okně.živnostenského úřadu (Company Registration Office).

Registr osobních bankrotů (Personal Bankruptcy Register) je ručně vedený rejstřík v evidenci Úřadu examinátora Vrchního soudu (Examiner’s Office of the High Court). Obsahuje údaje o konkurzech vyhlášených Vrchním soudem Irska.

Rejstřík osobních insolvencí (Register of Personal Insolvencies) je také ručně vedený rejstřík. Podléhá zákonnému předpisu S.I. č. 334  z roku 2002 – nařízení Evropských společenství (osobní bankrot) z roku 2002 (instrument S.I. No. 334 of 2002 – European Communities (Personal Insolvency) Regulations 2002), a obsahuje údaje o osobních bankrotech vyhlášených soudy jiných členských států Evropské unie (které byly poskytnuty příslušnému úřednímu konkurznímu správci).

Je přístup do irského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ne. Každé vyhledávání podléhá zaplacení poplatku. Informace o poplatcích jsou k dispozici v části Webových stránek Soudní služby: Řád a poplatky (Rules & Fees) . Poplatek musí být uhrazen i tehdy, je-li výsledek hledání negativní  - tzn. neexistuje-li žádný záznam v rejstřících odpovídající vyhledávacím kritériím.

Jak vyhledávat v irském insolvenčním rejstříku

Vyhledávání v rejstříku osobních bankrotů lze provést pouze osobní návštěvou Úřadu examinátora, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Historie irského insolvenčního rejstříku

Rejstřík osobních bankrotů obsahuje informace od roku 1922.

Poslední aktualizace: 01/05/2010

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Řecko

Řecko nemá žádný internetový portál insolvenčních rejstříků. Připravujeme návrh digitalizace našich databází a jejich elektronického rozhraní.

Jaké informace nabízí řecký insolvenční rejstřík?

Podle řecké legislativy patří mezi insolvenční řízení:

 • konkurz (články 1–61 zákona 3588/2007, čl. 13 odst. 1–4 zákona 4013/2011, čl. 22 odst. 1 zákona 4055/2012),
 • zvláštní konkurz při zachování provozu (článek 106k zákona 3588/2007, článek 12 zákona 4013/2011),
 • předkonkurzní řešení (články 70–101 zákona 3588/2007, čl. 22 odst. 2 zákona 4055/2012, čl. 116 odst. 3, čl. 234 odst. 1–3 zákona 4072/2012),
 • restrukturalizační plány (články 109–123 zákona 3588/2007, čl. 34 odst. 1 zákona 3858/2010),
 • zjednodušený postup pro menší konkurzy (články 162–163 zákona 3588/2007),

Místní obvodní občanskoprávní soudy jsou odpovědné za řešení případů a vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se konkurzu fyzických osob.

Místní obvodní soudy první instance jsou odpovědné za řešení případů a vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se konkurzu osobních společností, komanditních společností, veřejných obchodních společností, soukromých kapitálových společností, společností s ručením omezeným, akciových společností, evropských společností a evropských družstevních společností.

Obecný obchodní rejstřík u místních obchodních komor je odpovědný za vydávání nezbytných osvědčení pro konkurzní řízení.

Je přístup do řeckého insolvenčního rejstříku zdarma?

Tato možnost neexistuje.

Jak mohu v řeckém insolvenčním rejstříku vyhledávat?

-

Historie řeckého insolvenčního rejstříku

Poslední aktualizace: 03/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Španělsko

Španělský insolvenční rejstřík

Veřejné informace o insolvencích a insolvenčních řízeních jsou nezbytným prvkem transparentnosti a právní jistoty. Ve Španělsku jsou tyto informace poskytovány prostřednictvím veřejného insolvenčního rejstříku (Registro Público Concursal), který upravuje článek 198 insolvenčního zákona. Tento zákon byl proveden královským nařízením s mocí zákona č. 892/2013 ze dne 15. listopadu 2013, podle něhož veřejný insolvenční rejstřík spravuje sdružení registrátorů (Colegio de Registradores) při ministerstvu spravedlnosti.

Účel veřejného insolvenčního rejstříku je trojí:

 • šíření a zveřejňování rozhodnutí a aktů vydaných podle insolvenčního zákona a záznamů v rejstříku vyplývajících z insolvenčního řízení
 • koordinace mezi různými veřejnými rejstříky, v nichž je nutno zaznamenat prohlášení platební neschopnosti a pokrok v řízení
 • vypracování seznamu insolvenčních správců, kteří splňují právní a správní požadavky. Tato funkce však nebyla dosud zavedena.

Veřejný insolvenční rejstřík je k dispozici na internetovém portálu: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.publicidadconcursal.es/.

Účelem veřejného insolvenčního rejstříku je seskupovat příslušné informace získané během insolvenčního řízení čistě pro informační účely a pro účely zveřejnění.

Je přístup do insolvenčního rejstříku zdarma?

Přístup do veřejného insolvenčního rejstříku je zdarma.

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku

Veřejný insolvenční rejstřík je rozdělen do čtyř oddílů, přičemž v rámci každého z nich jsou záznamy uspořádány podle účastníka insolvenčního řízení, nebo dlužníka v chronologickém pořadí:

 1. Oddíl 1 (oznámení o insolvenci): tento oddíl obsahuje rozhodnutí, která musí být zveřejněna podle článku 23 insolvenčního zákona, a rozhodnutí o zahájení jednání podle článku 5a uvedeného zákona. Obsahuje rovněž informace o zahájení insolvenčních řízení iniciovaných v jiném členském státě v souladu s právními předpisy EU o insolvenčním řízení.
 2. Oddíl 2 (informace ve veřejných rejstřících): obsahuje komentáře a zápisy v kterémkoli z veřejných rejstříků osob, které jsou uvedeny v článku 24 insolvenčního zákona.
 3. Oddíl 3 (mimosoudní dohody): obsahuje informace týkající se kroků, které byly učiněny k dosažení mimosoudních dohod o splacení podle hlavy X insolvenčního zákona, a informace týkající se schválení dohod o refinancování podle čtvrtého dodatkového ustanovení insolvenčního zákona soudem.
 4. Oddíl 4 (insolvenční správci a pověření asistenti – je ještě třeba vytvořit a vyvinout).

Při vyhledávání lze zadat jména dlužníka v platební neschopnosti nebo insolvenčního správce: v tomto případě budou dostupné informace o nich vyhledány ve všech oddílech.

Historie insolvenčního rejstříku

Insolvenční zákon z roku 2003 obecně neumožňoval, aby rejstřík poskytoval údaje o insolvenčním řízení. Tato záležitost spadala do opatření týkajících se zveřejňování podle tehdejšího španělského práva obchodních společností, která byla založena na zveřejňování oznámení v nejrozšířenějších denících v dotyčné provincii. To stále častěji znamenalo, že řízení byla zastavena, jelikož náklady na zveřejnění musela nést konkurzní podstata, takže ne vždy je bylo možné uhradit.

Článek 198 insolvenčního zákona umožnil, aby veřejný rejstřík poskytoval informace o případech zaviněné platební neschopnosti a o ustanovení nebo odvolání insolvenčních správců. Tento rejstřík byl rozšířen a přejmenován na „veřejný insolvenční rejstřík“ královským nařízením s mocí zákona č. 3/2009 ze dne 29. března 2009 o bezodkladných opatřeních v daňových věcech, finančních věcech a ve věcech platební neschopnosti za účelem řešení změněné hospodářské situace. Od té doby bylo toto ustanovení několikrát novelizováno a byly provedeny rovněž změny týkající se jiných právních předpisů, které umožňují zveřejnění určitých kroků prostřednictvím rejstříku. Stávající prováděcí předpisy k článku 198 insolvenčního zákona jsou obsaženy v královském nařízení s mocí zákona č. 892/2013 ze dne 15. listopadu 2013 o veřejném insolvenčním rejstříku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mjusticia.es/

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.publicidadconcursal.es/

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.registradores.org/

Poslední aktualizace: 06/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Francie

Francie nemá rejstříky týkající se případů insolvence.

Poslední aktualizace: 02/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Chorvatsko

Vnitrostátní insolvenční rejstřík je veřejně přístupný elektronický rejstřík, který zlepšuje poskytování informací o probíhajících insolvenčních řízeních příslušným věřitelům a soudům a brání zahájení souběžných insolvenčních řízení.

Dne 26. června 2018 dokončilo ministerstvo spravedlnosti první fázi projetu nazvaného „Propojení insolvenčních rejstříků pro Evropu“, který byl částečně financován z programu Nástroje pro propojení Evropy přijatého Evropskou komisí (Nástroj pro propojení Evropy v oblasti transevropských telekomunikačních sítí: CEF-TC-2016-2: portál evropské e-justice), s ohledem na nějž podalo Chorvatsko žádost jako součást konsorcia s Německem, Francií, Itálií a Rumunskem.

Prioritou Nástroje pro propojení Evropy je financování a zavedení elektronických služeb, které jsou nezbytné pro komunikaci v rámci systému propojujícího insolvenční rejstříky.

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík byl zřízen podle Odkaz se otevře v novém okně.nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení.

Údaje v insolvenčním rejstříku jsou aktualizovány nejméně jednou denně a zahrnují:

 • řízení před prohlášením úpadku a úpadková řízení, u nichž bylo rozhodnutí o zahájení řízení přijato nejdříve 1. září 2015
 • spotřebitelská úpadková řízení, u nichž bylo rozhodnutí o zahájení řízení přijato nejdříve 1. ledna 2016.

Všechny údaje v rejstříku spadají do pravomoci soudů, u nichž je úpadkové řízení vedeno.

Ve druhé fázi projektu týkajícího se propojení insolvenčních rejstříků pro Evropu budou vnitrostátní insolvenční rejstříky propojeny prostřednictvím portálu evropské e-justice.

Poslední aktualizace: 14/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Itálie

Italské ministerstvo spravedlnosti zavádí nový elektronický systém pro správu dat týkajících se úpadků.

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Kypr

Tento oddíl webových stran obsahuje základní informace o kyperském rejstříku konkurzů a likvidací (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Odkaz se otevře v novém okně.Úsek konkurzů (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) je odpovědný za přijímání a správu aktiv fyzických a právnických osob v insolvenci a podává zprávy Odkaz se otevře v novém okně.odboru rejstříku společností a konkurzního komisaře (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) Odkaz se otevře v novém okně.ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Tento úsek rovněž vede záznamy o fyzických osobách v úpadku. V případě likvidace společnosti se podává zpráva obchodnímu rejstříku. Více informací naleznete na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.odboru rejstříku společností a konkurzního komisaře.

Jaké informace nabízí insolvenční rejstřík?

Neuvedeno.

Je přístup do insolvenčního rejstříku zdarma?

Neuvedeno.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku

Neuvedeno.

Historie insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík obsahuje informace o platebních neschopnostech od roku 1931 k dnešnímu dni.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.odbor rejstříku společností a konkursního komisaře (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Poslední aktualizace: 31/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Lotyšsko

Tato část přináší informace o lotyšském insolvenčním rejstříku.

Jaké informace nabízí lotyšský insolvenční rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšský insolvenční rejstřík poskytuje informace o:

 • insolvenčních správcích,
 • insolvenčních řízeních s fyzickými a právnickými osobami,
 • řízeních o ochraně před věřiteli,
 • mimosoudních řízeních o ochraně před věřiteli,

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný a údaje v něm uvedené lze namítat vůči třetím osobám. Spadá do pravomoci Odkaz se otevře v novém okně.Rejstříku obchodních společností Lotyšské republiky.

Je možné nahlížet do lotyšského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, informace v lotyšském insolvenčním rejstříku lze konzultovat zdarma, chcete-li však získat informace ve formě dokumentu, je nutné zaplatit poplatek.

Chcete-li získat výpis nebo jiný dokument s identifikačním kódem dlužníka (fyzické osoby) nebo insolvenčního správce, podejte žádost na rejstřík obchodních společností nebo požádejte elektronicky prostřednictví portálu Odkaz se otevře v novém okně.Latvija.lv.

Jak vyhledávat v lotyšském insolvenčním rejstříku?

Insolvenční správci

Oddíl „Administratori“ obsahuje informace o insolvenčních správcích, konkrétně jejich:

 • jméno,
 • příjmení,
 • adresu sídla a kontaktní údaje,
 • číslo osvědčení a
 • informace o tom, kdy vyprší platnost osvědčení.

Informace o insolvenčních správcích, jejichž osvědčení již pozbylo platnosti, jsou dostupné v historických záznamech na Odkaz se otevře v novém okně.Vēsturiskie dati. Odkaz „Izziņa“ vede k záznamům v lotyšském insolvenčním rejstříku o každém jednotlivém insolvenčním správci.

Vyhledávání

Chcete-li v insolvenčním rejstříku vyhledat informace o konkrétním subjektu (fyzické nebo právnické osobě), použijte oddíl Meklēt. Informace lze vyhledávat podle následujících kritérií:

 • registrační číslo (u právnických osob) nebo rodné číslo (u fyzických osob) dlužníka,
 • jméno nebo název dlužníka,
 • období, ve kterém bylo řízení zahájeno,
 • druh řízení (konkurs, řízení o ochraně před věřiteli, mimosoudní řízení o ochraně před věřiteli),
 • povaha řízení (vnitrostátní, přeshraniční hlavní, přeshraniční vedlejší).
 • status řízení (probíhající, ukončená, všechna řízení).

Výsledky vyhledávání se zobrazují spolu s odkazem na Rejstřík obchodních společností („Uzņēmumu reģistra izziņa“), kde jsou k dispozici všechny informace z insolvenčního rejstříku o určitém subjektu, včetně naskenovaných dokumentů obsahujících oznámení insolvenčních správců o schůzích věřitelů a programu schůze a další oznámení.

Věstník

Pro prohlížení záznamů vedených v insolvenčním rejstříku u konkrétního data využijte oddíl Žurnāls. Ve výchozím nastavení jsou záznamy z aktuálního dne. Pro prohlížení záznamů zapsaných k jiným datům využijte kalendář nebo použijte pododdíl Mēneša žurnāls, který umožňuje vyhledávat záznamy podle měsíce. Každý záznam obsahuje odkaz na Rejstřík obchodních společností („Uzņēmumu reģistra izziņu“), kde lze nalézt podrobné informace o konkrétním insolvenčním řízení.

Statistické údaje

Tento oddíl obsahuje různé statistické údaje o insolvenčních řízeních a řízeních o ochraně před věřiteli spolu s odkazem na Rejstřík obchodních společností („Uzņēmumu reģistra izziņu“), kde lze nalézt podrobné informace o konkrétním subjektu.

Historie lotyšského insolvenčního rejstříku

Informace vedené v rejstříku se datují k 1. lednu 2008.

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Více informací o lotyšském insolvenčním rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Státní správní agentura pro insolvenční řízení

Poslední aktualizace: 14/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Litva

V Litvě neexistuje žádný samostatný insolvenční rejstřík. Stav společností v tomto ohledu si můžete ověřit na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Rejstříku právnických osob (Juridinių asmenų registras). Stav společnosti v Rejstříku právnických osob lze zobrazit zdarma.

Poslední aktualizace: 06/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Lucembursko

Insolvenční rejstříky v Lucembursku neexistují.

Jak je to v Lucembursku s insolvenčními rejstříky?

Insolvenční rejstříky v Lucembursku neexistují. Pokud soud vyhlásí úpadek, sdělí to obchodnímu a podnikovému rejstříku (RCS), který tyto informace zaznamená do své databáze.

Platí se v Lucembursku za nahlížení do seznamu úpadců?

Seznam úpadců je každý měsíc zveřejňován v Mémorial B – Recueil administratif et économique (Sbírka správních a hospodářských údajů) a lze do něj zdarma nahlížet na Odkaz se otevře v novém okně.Legilux, lucemburském právním portále.

Kromě toho RCS dává zdarma k dispozici veřejnosti na Odkaz se otevře v novém okně.svých internetových stránkách, v oddíle Consultations - statistiques de dépôt, statistický modul, který podává informace o rozhodnutích, jimiž byl vyhlášen úpadek a které byly předány RCS za určité měsíční období. Tyto informace jsou rovněž dostupné v podobě seznamů podniků, které vyhlásily úpadek.Tyto informace lze také exportovat v podobě textového souboru.

Jak probíhá vyhledávání informací o úpadku v Lucembursku?

1. způsob:vyhledávání lze provést prostřednictvím internetových stránek obchodního a podnikového rejstříku (Odkaz se otevře v novém okně.RCS) na základě názvu (nebo části názvu) či registračního čísla zapsané osoby. Vyhledávač internetových stránek zobrazí seznam jmen odpovídajících zadanému vyhledávání.

Kliknutím na název některé ze zobrazených osob se zdarma zobrazí následující základní informace:

 • číslo RCS,
 • datum registrace,
 • název,
 • právní forma,
 • adresa sídla společnosti,
 • seznam dokladů předložených od roku 2003,
 • jakož i informace o tom, zda je daná osoba v úpadku.

2. způsob: vyhledávání je možné provést prostřednictvím internetových stránek obchodního a podnikového rejstříku (Odkaz se otevře v novém okně.RCS) v oddíle Consultations - statistiques de dépôt, pomocí statistického modulu, který podává informace o rozhodnutích, jimiž byl vyhlášen úpadek a které byly předány RCS za určité měsíční období.

3. způsob: vyhledávání je možné provést prostřednictvím internetových stránek Odkaz se otevře v novém okně.lucemburské advokátní komory pod kategorií „Faillites“ na základě názvu společnosti, data rozhodnutí o úpadku a na základě jména správce konkurzní podstaty.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní a podnikový rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburská advokátní komora

Poslední aktualizace: 10/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Maďarsko

Tento oddíl podává stručný přehled o maďarském insolvenčním rejstříku.

Jaké informace nabízí maďarský insolvenční rejstřík?

V Maďarsku určila vláda jako subjekt odpovědný za zřízení a fungování insolvenčního rejstříku Službu korporátních informací a elektronického zápisu (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) v rámci ministerstva spravedlnosti.

K provádění úkolů v oblasti zpracovávání údajů, vývoje IT, technického fungování a technického zabezpečení databáze využívá tento subjekt Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. [vydavatel maďarského úředního věstníku].

Insolvenční rejstřík je k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/

Insolvenční rejstřík obsahuje údaje o všech hospodářských subjektech a organizacích občanské společnosti, proti nimž bylo v Maďarsku zahájeno insolvenční řízení.

Insolvenční řízení v Maďarsku upravuje zákon XLIX z roku 1991 o konkurzním a likvidačním řízení. Na konkurzní a likvidační řízení vedená proti organizacím občanské společnosti (sdružení a nadace) se vztahuje zákon CLXXV z roku 2011 o organizacích občanské společnosti, všechny ostatní aspekty se však řídí zákonem XLIX z roku 1991.

Je přístup do maďarského insolvenčního rejstříku zdarma?

Za přístup k údajům v insolvenčním rejstříku se neúčtují žádné poplatky. Každý, kdo chce do insolvenčního věstníku nahlédnout, musí předem prohlásit, že údaje vyhledané v rejstříku nebudou použity k obchodním účelům ani k vytvoření databáze využívané k takovýmto účelům.

V souladu s § 6/N zákona XLIX z roku 1991 obsahuje rejstřík tyto údaje:

 • datum zahájení insolvenčního řízení,
 • soud, u něhož bylo insolvenční řízení zahájeno, a číslo jednací soudního řízení,
 • typ zahájeného insolvenčního řízení – v Maďarsku se jedná o konkurzní nebo likvidační řízení,
 • pravidla příslušnosti umožňující zahájit řízení (hlavní insolvenční řízení nebo vedlejší insolvenční řízení),
 • je-li dlužníkem společnost nebo právnická osoba, název dlužníka, registrační číslo, sídlo nebo poštovní adresa, pokud se liší,
 • jméno, poštovní adresa nebo e-mailová adresa insolvenčního správce (správce konkurzní podstaty nebo likvidátora) ustanoveného v rámci řízení,
 • případně lhůta pro přihlášení pohledávek, nebo odkaz na kritéria pro výpočet této lhůty,
 • případně datum ukončení hlavního insolvenčního řízení,
 • soud, u něhož je nutné napadnout rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení podle článku 5, případně příslušná lhůta nebo odkaz na kritéria pro výpočet této lhůty,
 • zahájení a ukončení řízení o vylučovacích žalobách týkajících se majetku dlužníka, název příslušného soudu a číslo jednací soudního řízení,
 • zahájení a ukončení řízení o žalobách ke stanovení odpovědnosti ředitelů, bývalých ředitelů, jednatelů nebo vlastníků společnosti dlužníka, pokud jde o jejich činnosti, které poškodily zájmy věřitelů, název příslušného soudu a číslo jednací soudního řízení,
 • to, zda bylo řízení vedeno jako zjednodušené likvidační řízení.

Jak vyhledávat v maďarském insolvenčním rejstříku

Kritérium pro vyhledávání lze vybrat z rozevírací nabídky. Pomocí rozevírací nabídky lze v insolvenčním rejstříku vyhledávat podle:

 • jména dlužníka,
 • registračního čísla společnosti / organizace občanské společnosti,
 • čísla jednacího soudního řízení.

Podrobné údaje o vyhledávání jsou k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help

Přímé vyhledávání hromadných dat nebo stahování dat z insolvenčního rejstříku není podle stávajících právních předpisů možné.

Poslední aktualizace: 09/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Malta

Jaké informace nabízí maltská insolvenční služba?

Maltská insolvenční služba poskytuje podrobné údaje o řízeních probíhajících u maltských soudů, jež se týkají platební neschopnosti společností nebo úpadku fyzických osob, jakož i podrobné informace, které obchodní rejstřík obdržel od ředitelů insolventních společností ohledně prohlášení platební neschopnosti.

Je přístup do maltského insolvenčního rejstříku zdarma?

Přístup do insolvenčního rejstříku je zdarma a je možný prostřednictvím tohoto odkazu:

Odkaz se otevře v novém okně.https://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku

V insolvenčním rejstříku můžete vyhledávat podle jména/názvu dlužníka nebo čísla průkazu totožnosti nebo registračního čísla společnosti.

Historie maltské insolvenční služby

Před zavedením insolvenčního rejstříku byly informace o společnostech v platební neschopnosti dostupné u obchodního rejstříku, zatímco informace o insolvenčních a konkurzních řízeních měl k dispozici soud. Informace v držení soudu byly zveřejněny na internetových stránkách spolu s informacemi o jednotlivých řízeních obecně. Insolvenční rejstřík byl veřejně zpřístupněn v lednu 2018 a obsahuje podrobné údaje o insolvenčních a konkurzních řízeních probíhajících od 1. ledna 2014.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.https://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

Poslední aktualizace: 14/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Nizozemí

V tomto oddílu naleznete stručný úvod do problematiky nizozemského insolvenčního rejstříku.

Jaké informace nabízí nizozemský insolvenční rejstřík?

V Nizozemsku rozlišujeme tři způsoby řešení insolvence:

 • konkurs,
 • moratorium,
 • restrukturalizaci dluhů.

Okresní soudy vydávají rozhodnutí ohledně všech těchto typů insolvence a vedou ve svých vlastních rejstřících příslušné informace. Jsou taktéž pověřeny (automatickým) předáváním oznámení o insolvenci Radě pro soudnictví, která tato oznámení používá pro účely Odkaz se otevře v novém okně.Centrálního insolvenčního rejstříku (CIR) o konkursech a moratoriích.

CIR obsahuje veškeré informace ze zveřejněných oznámení o insolvenci, včetně:

 • osobních údajů,
 • obchodních firem a názvů,
 • identifikačních čísel subjektů,
 • údajů o opatrovníkovi a správci,
 • veškerých předcházejících oznámení.

CIR byl zřízen na základě zákona, takže informace v něm obsažené lze považovat za právně závazné.

Vedle CIR existuje i Centrální rejstřík pro restrukturalizaci dluhů (CRRD), který provozuje jeden z Výborů právní pomoci. Jako doplňkovou službu (ze zákona nepovinnou) obsahuje CIR také údaje z CRRD. Přístup do CIR i do CRRD je možný online.

Právní výhrada nizozemského insolvenčního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Centrální insolvenční rejstřík obsahuje informace týkající se konkursu, odložení plateb a oddlužení pro fyzické osoby (jednotlivce), které jsou vedeny v místních rejstřících u různých soudů.

Je přístup do nizozemského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Přístup do CIR online není nikterak omezen.

Pro profesionální uživatele je k dispozici internetová služba, která umožňuje opakované využívání informací.

Jak vyhledávat v nizozemském insolvenčním rejstříku

Fyzické osoby lze vyhledávat pouze podle:

 • jména a data narození,
 • jména, poštovního směrovacího čísla a čísla domu,
 • data narození, poštovního směrovacího čísla a čísla domu.

Oznámení o insolvenci nelze vyhledávat podle data po uplynutí doby jednoho roku ode dne jejich zveřejnění. Společnosti a právnické osoby lze vyhledávat podle:

 • obchodní firmy či názvu,
 • identifikačního čísla společnosti,
 • adresy.

Historie nizozemského insolvenčního rejstříku

CIR vznikl dne 1. ledna 2005. V CIR lze proto nalézt všechny případy zahájené nebo oznámené po uvedeném dni.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Centrální insolvenční rejstřík v Nizozemsku

Poslední aktualizace: 06/02/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Rakousko

Tento oddíl portálu nabízí stručný úvod do rakouského insolvenčního rejstříku.

Jaké informace nabízí rakouský insolvenční rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Rakouský insolvenční rejstřík Rakouský insolvenční rejstřík je součástí Spolkového ministerstva spravedlnosti Republiky Rakousko, které jej vede. Obsahuje informace o úpadku a jiná oznámení požadovaná v insolvenčním řízení.

Rakouský insolvenční rejstřík je k dispozici v rubrice označené Ediktsdatei.

Lze nahlížet do insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano.

Vyhledávání v rakouském insolvenčním rejstříku

Podrobné informace jsou k dispozici pouze v němčině na internetových stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti v rubrice Odkaz se otevře v novém okně.Ediktsdatei.

Historie rakouského insolvenčního rejstříku

Rakouský insolvenční rejstřík je veden od roku 1999.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Organizace soudnictví – Rakousko

Poslední aktualizace: 23/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Polsko

Tato část obsahuje stručný úvod do problematiky polského insolvenčního rejstříku.

Jaké informace nabízí polský insolvenční rejstřík?

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.polského insolvenčního rejstříku (rejestr podmiotów w upadłości) jsou považovány za součást národního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy). Obsahují tentýž druh informací o obchodních společnostech, které jsou běžně uváděny v národním soudním rejstříku, a dále podrobné informace o:

 • obchodních společnostech
 • nadacích
 • sdruženích
 • a jiných subjektech, které vyhlásily úpadek.

V rejstříku jsou rovněž k dispozici informace o datech a zvláštním obsahu vyhlášení úpadku.

Insolvenční rejstřík spravuje a řídí Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Polské republiky, přičemž informace jsou dostupné v polském a částečně i v anglickém jazyce.

Je přístup do polského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat v polském insolvenčním rejstříku

Od 1. dubna 2009 polský insolvenční rejstřík obsahuje novou vyhledávací funkci, která umožňuje vyhledávat podle subjektů v úpadku a dalších údajů.

Poslední aktualizace: 10/02/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Portugalsko

Tato stránka podává stručný přehled o portugalském insolvenčním rejstříku.

Co insolvenční rejstřík obsahuje?

Elektronický Odkaz se otevře v novém okně.insolvenční rejstřík obsahuje tyto informace:

 • číslo jednací insolvenčního řízení
 • označení soudu, u něhož insolvenční řízení je nebo bylo projednáváno
 • totožnost osoby v platební neschopnosti
 • totožnost insolvenčního správce
 • lhůtu pro přihlášení pohledávek
 • datum prohlášení platební neschopnosti

Elektronický rejstřík poskytuje podrobné informace o insolvenčních řízeních (viz níže).

Hradí se za nahlížení do portugalského insolvenčního rejstříku nějaký poplatek?

Nikoli, nahlížení do insolvenčního rejstříku je zdarma.

Právní předpisy o insolvenčním rejstříku

Portugalský insolvenční rejstřík je upraven v článku 38 zákona o platební neschopnosti a revitalizaci podniků (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), který byl přijat legislativním nařízením č. 53/2004 ze dne 18. března 2004 v platném znění.

Poslední aktualizace: 10/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Rumunsko

Tento oddíl podává přehled o rumunském Insolvenčním věstníku, což je rumunský insolvenční rejstřík zřízený ministerstvem spravedlnosti – Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku.

Jaké informace nabízí rumunský insolvenční rejstřík?

Insolvenční řízení v Rumunsku

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční věstník vydávaný Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku předvolává účastníky řízení, vydává oznámení a svolání a poskytuje informace o procesních dokumentech vydaných soudy a insolvenčním správci / likvidátory v průběhu insolvenčního řízení podle zákona č. 85/2014 o předcházení platební neschopnosti a insolvenčním řízení.

Obecné insolvenční řízení se týká:

1. podnikatelů (všech osob provozujících podnik) s výjimkou osob vykonávajících svobodné povolání a osob, na něž se vztahují zvláštní předpisy o insolvenčním režimu.

Zjednodušené insolvenční řízení se týká:

1. podnikatelů,

 • živnostníků,
 • podniků s výlučným vlastníkem a rodinných podniků;

2. dlužníků, kteří splňují řadu konkrétních kritérií, tj.

 • nemají žádný majetek,
 • nelze nalézt jejich zakládací či účetní dokumenty,
 • nelze nalézt správce,
 • jejich sídlo již neexistuje nebo již neodpovídá údajům v obchodním rejstříku, nepředložili dokumenty vyžadované zákonem,
 • jejich společnost byla zrušena před podáním návrhu na zahájení řízení,
 • oznámili, že mají v úmyslu vyhlásit úpadek, nebo nemohou využít soudní reorganizaci.

Od konce června 2014 upravuje insolvenční řízení zákon č. 85/2014 o předcházení platební neschopnosti a insolvenčním řízení, jehož ustanovení se vztahují na soudní řízení zahájená po jeho vstupu v platnost. V případě soudních řízení zahájených před vstupem zákona č. 85/2014 v platnost se použijí ustanovení zákona č. 85/2006 o insolvenčním řízení.

Insolvenční věstník

Jaké informace obsahuje?

Insolvenční věstník obsahuje všechny procesní dokumenty vydané soudy a insolvenčními správci / likvidátory během insolvenčního řízení, konkrétně:

 • předvolání,
 • vyrozumění,
 • oznámení,
 • svolání,
 • soudní rozhodnutí,
 • jiné procesní akty stanovené zákonem (zprávy insolvenčního správce / likvidátora, plány soudní reorganizace, sdělení).

Jak vypadají internetové stránky Insolvenčního věstníku?

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky Insolvenčního věstníku umožňují přístup k těmto údajům:

 • bezplatné informace,
 • Informace o struktuře Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku, ředitelství pro Insolvenční věstník,
 • příslušné právní předpisy, formuláře a procesní dokumenty.

Internetové stránky Insolvenčního věstníku obsahují tyto části:

 • informace o vytvoření Insolvenčního věstníku,
 • legislativní akty,
 • schéma organizační struktury Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku, kanceláří obchodního rejstříku při soudech a Insolvenčního věstníku,
 • právní slovník (k insolvenčnímu řízení),
 • statistické údaje z Insolvenčního věstníku,
 • interinstitucionální vztahy,
 • kontaktní údaje.

Formuláře Insolvenčního věstníku jsou dostupné na Odkaz se otevře v novém okně.portálu elektronických služeb Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku v části věnované Insolvenčnímu věstníku, která je strukturována takto:

1. Služby Insolvenčního věstníku:

 • „Insolvenční věstník on-line“ (placené informace)
 • „Shrnutí vydání Insolvenčního věstníku“ (bezplatné informace)
 • „Osoby zveřejněné v Insolvenčním věstníku“ (bezplatné informace)

2. Formuláře pro zveřejňování v Insolvenčním věstníku:

 • On-line formuláře pro zveřejňování v Insolvenčním věstníku
 • Off-line formuláře pro Insolvenční věstník

3. Formuláře pro šíření informací z Insolvenčního věstníku

 • On-line formuláře pro poskytování informací z Insolvenčního věstníku
 • Off-line formuláře pro Insolvenční věstník

4. Statistické údaje

Je přístup do rumunského insolvenčního rejstříku zdarma?

Insolvenční věstník se zveřejňuje v elektronické podobě. Elektronická verze věstníku je k dispozici na internetu na:

Existuje několik možností přístupu ke službám poskytovaným Insolvenčním věstníkem:

 • uživatelé mohou vstoupit na oficiální stránky Insolvenčního věstníku zdarma a bez registrace,
 • přístup k elektronickým službám portálu Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku vyžaduje registraci uživatelů,
 • přístup k „Insolvenčnímu věstníku on-line“ je možný po registraci uživatele a zaplacení předplatného,
 • přístup k „Shrnutí vydání Insolvenčního věstníku“ a k „Osobám zveřejněným v Insolvenčním věstníku“ je zdarma a vyžaduje pouze registraci uživatele.

Jak vyhledávat v rumunském insolvenčním rejstříku

V části „Insolvenční věstník on-line“ lze vyhledávat podle čísla a roku vydání věstníku, jména dlužníka, daňového identifikačního čísla, IČ, čísla jednacího soudního řízení nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání Insolvenčního věstníku. Po zaplacení předplatného je možné získat přístup k vydáním Insolvenčního věstníku, která obsahují úplné znění procesních dokumentů.

V části „Shrnutí vydání Insolvenčního věstníku“ lze vyhledávat podle čísla a data vydání věstníku. Zdarma lze získat přístup k těmto informacím:

 • typ procesního dokumentu zveřejněného v Insolvenčním věstníku (např. předvolání, usnesení o zahájení insolvenčního řízení, oznámení o zahájení insolvenčního řízení, svolání schůze věřitelů, zpráva o činnosti, plán reorganizace, usnesení o zahájení konkurzního řízení, oznámení o zahájení konkurzního řízení, plán rozdělení, závěrečná zpráva, usnesení o ukončení insolvenčního řízení atd.),
 • jména osob, kterých se procesní dokumenty týkají,
 • soudní obvod, v němž je registrováno sídlo dotyčné osoby,
 • daňové referenční číslo,
 • číslo zápisu v rejstříku.

V části „Osoby zveřejněné v Insolvenčním věstníku“ lze vyhledávat podle čísla a roku vydání Insolvenčního věstníku, jména/názvu dlužníka, daňového identifikačního čísla, IČ, čísla jednacího soudního řízení nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání Insolvenčního věstníku. Zdarma lze získat přístup k těmto informacím:

 • jméno/název,
 • daňové referenční číslo,
 • registrační číslo osob, jichž se procesní dokumenty týkají,
 • soudní obvod, v němž je registrováno sídlo dotyčné osoby,
 • číslo jednací insolvenčního řízení a název soudu, který případ projednává,
 • čísla vydání věstníků, v nichž jsou obsaženy procesní dokumenty týkající se těchto osob,
 • typ řízení,
 • termín prvního soudního jednání po zahájení řízení, je-li takový termín stanoven.

Historie rumunského insolvenčního rejstříku

Insolvenční věstník byl zaveden v roce 2006 zákonem č. 86/2006 o insolvenčním řízení.

Hlavním cílem rumunského Insolvenčního věstníku je trvale optimalizovat elektronický systém pro předvolání, vyrozumění, svolání a oznámení vydaných procesních aktů.

Výhody rumunského insolvenčního rejstříku

Vydávání Insolvenčního věstníku má jednoznačné přínosy:

 • urychluje insolvenční řízení a zjednodušuje informování o předvoláních, svoláních, oznámeních, soudních rozhodnutích a jiných procesních dokumentech vydaných soudy a insolvenčními správci / likvidátory, a to zavedením postupu elektronické komunikace,
 • sjednocuje a standardizuje procesní dokumenty vydávané soudy a insolvenčními správci / likvidátory,
 • přispívá k rozvoji vnitrostátní databáze procesních dokumentů vydaných soudy a insolvenčními správci / likvidátory (tj. předvolání, vyrozumění, soudní rozhodnutí, svolání, oznámení, zprávy, plány reorganizace),
 • usnadňuje rychlý zápis do obchodního rejstříku / jiných rejstříků v souvislosti s oznámeními vydanými podle zákona č. 85/2014 o předcházení platební neschopnosti a insolvenčním řízení,
 • zúčastněným stranám umožňuje přístup k procesním dokumentům vydaným soudy a insolvenčními správci / likvidátory.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunského Insolvenčního věstníku

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunského obchodního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Portál elektronických služeb rumunského Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Slovinsko

V této části najdete informace o slovinském insolvenčním rejstříku. Informace o slovinských insolvenčních řízeních a dokumentech v nich zveřejňovaných jsou dostupné na internetu.

Jaké informace nabízí slovinský insolvenční rejstřík?

Databáze Odkaz se otevře v novém okně.e-INSOLV obsahuje informace o přehledu insolvenčních řízení. Dále obsahuje následující údaje o insolvenčním řízení:

 • některé identifikační údaje insolventního dlužníka,
 • soud, u něhož bylo řízení zahájeno, a jednací číslo,
 • některé identifikační údaje o insolvenčním správci,
 • zahájení řízení, uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávky a údaje o dalších procesních úkonech v řízení,
 • v případě konkurzního řízení rovněž údaje o hodnotě konkurzní podstaty a podílech připadajících na uspokojení věřitelů.

Databáze Odkaz se otevře v novém okně.e-Objave umožňuje přístup ke:

 • všem soudním usnesením (sklep) vydaným v oblasti insolvence, s výjimkou usnesení o výběru pravidelných odměn za práci, rozhodnutí o zajištění finančního jmění, rozhodnutí o ukončení dalšího výběru pravidelných odměn za práci nebo zajištění finančního jmění,
 • oznámením o zahájení řízení, oznámením o nařízení jednání a jiným oznámením nebo výzvám vydaným soudem v souladu se zákonem,
 • všem zápisům z jednání a schůzí věřitelského výboru,
 • zprávám insolvenčního správce a připojeným dokumentům,
 • v případě řízení o povinném vyrovnání rovněž ke zprávám insolventního dlužníka a připojeným dokumentům,
 • seznamům ověřených pohledávek,
 • podáním účastníků řízení a jiným soudním záznamům, jejichž zveřejnění je stanoveno,
 • v konkurzním řízení rovněž k výzvám k účasti na veřejné dražbě a výzvám k podání návrhů v souvislosti s realizací majetku v konkurzní podstatě.

Kromě toho je v databázi e-Objave k dispozici seznam všech insolvenčních správců a insolvenčních řízení (seznam upraviteljev), jimiž se zabývají. Tyto seznamy jsou denně aktualizovány.

Obě databáze spravuje a vede AJPES, tj. Odkaz se otevře v novém okně.Úřad Republiky Slovinsko pro veřejné právní záznamy a související služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Je přístup do slovinského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup je zdarma. K přístupu do rejstříku je však třeba se zaregistrovat na internetových stránkách AJPES a získat uživatelské jméno a heslo.

Jak vyhledávat ve slovinském insolvenčním rejstříku

Obě databáze, včetně vyhledávače, jsou pouze ve slovinštině. Vyhledávání údajů a listin o insolvenčním řízení v případě právnických osob a podnikatelů je možné podle všech dostupných kritérií vyhledávání, zatímco vyhledávání údajů a listin o spotřebitelích (fyzických osobách, které nejsou podnikateli) je z důvodu ochrany osobních údajů možné pouze podle určité kombinace údajů.

Databáze Odkaz se otevře v novém okně.e-Objave umožňuje vyhledávání listin zveřejněných v souvislosti s insolvenčním řízením. Zveřejněné listiny lze vyhledávat podle:

 • typu dlužníka (právnická osoba, fyzická osoba …),
 • typu řízení (konkurz, povinné vyrovnání …)
 • typu dokumentu,
 • dlužníka (vyhledávání podle názvu společnosti, daňového identifikačního čísla nebo identifikačního čísla),
 • právní formy společnosti (akciová společnost, společnost s ručením omezeným …)
 • čísla jednacího,
 • soudu,
 • data úkonu nebo zveřejnění listiny. Výsledky vyhledávání jsou seřazeny podle data zveřejnění.

V databázi Odkaz se otevře v novém okně.e-INSOLV je možné vyhledávat informace o insolvenčních řízeních podle:

 • čísla jednacího,
 • dlužníka (vyhledávání podle jména a příjmení nebo názvu společnosti, identifikačního čísla, adresy, data narození),

Historie slovinského insolvenčního rejstříku

Údaje v rejstříku jsou k dispozici od 1. října 2008. Dříve byly některé informace, například veřejná oznámení o zahájení insolvenčního řízení, zveřejňovány v Úředním věstníku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík

Poslední aktualizace: 23/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Slovensko

Tato stránka podává stručný přehled o slovenském insolvenčním rejstříku.

Jaké informace nabízí slovenský insolvenční rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík (Register úpadcov) je informační systém veřejné správy, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky a který spravuje a provozuje ministerstvo spravedlnosti. Informační systém insolvenčního rejstříku obsahuje informace o konkurzních řízeních, restrukturalizačních řízeních a řízeních o oddlužení podle §10a odst. 2 zákona č. 7/2005 o konkurzu a restrukturalizaci a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

V insolvenčním rejstříku se zveřejňují tyto údaje:

 1. informace o řízeních podle zákona č. 7/2005 v tomto rozsahu:
  1. název soudu;
  2. číslo jednací soudního řízení;
  3. jméno a příjmení soudce, který řízení vede;
  4. jméno navrhovatele a dlužníka; v případě
   4.1 fyzické osoby, jméno, příjmení, datum narození a bydliště,
   4.2 fyzické osoby-podnikatele, obchodní jméno, jméno a příjmení, pokud se liší od obchodního jména, identifikační číslo nebo jiný identifikační údaj a místo podnikání,
   4.3 právnické osoby, obchodní jméno, identifikační číslo nebo jiný identifikační údaj a sídlo;
  5. jméno ustanoveného správce nebo pověřeného správce;
  6. adresa kanceláře ustanoveného správce nebo adresa kanceláře pověřeného správce;
  7. datum zahájení konkurzního řízení nebo restrukturalizačního řízení nebo datum poskytnutí ochrany před věřiteli;
  8. datum prohlášení konkurzu, datum povolení restrukturalizace nebo datum stanovení splátkového kalendáře;
  9. datum ukončení konkurzního řízení nebo restrukturalizačního řízení;
  10. informace o tom, zda se jedná o malý konkurz;
  11. údaje o přihlášených pohledávkách podle obsahových náležitostí seznamu pohledávek;
  12. údaje o přihlášených pohledávkách za konkurzní podstatou podle obsahových náležitostí pohledávek za konkurzní podstatou;
  13. informace o vyhotovení splátkového kalendáře správcem;
  14. informace o majetku dlužníka podle obsahových náležitostí soupisu majetku v konkurzní podstatě;
  15. informace o schůzi věřitelů a o zasedání věřitelského výboru, co se týká místa, času a předmětu jednání schůze věřitelů, jméno a příjmení věřitele v případě fyzické osoby, nebo obchodní jméno věřitele, jedná-li se o právnickou osobu, údaj o tom, zda je věřitel členem věřitelského výboru, údaj o rozsahu hlasovacích práv věřitele a zápis ze zasedání věřitelského výboru;
  16. údaje o schůzi věřitelů v případě konkurzního řízení podle čtvrté části tohoto zákona, co se týká místa, času a předmětu jednání schůze věřitelů;
  17. rozvrh výtěžku;
  18. datum rozhodnutí o oddlužení, pokud byl prohlášen konkurz nebo stanoven splátkový kalendář podle čtvrté části tohoto zákona;
  19. informace o zavedení dozorčí správy;
  20. informace o lhůtách pro účastníky řízení k provedení úkonů v řízeních podle tohoto zákona;
  21. informace o tom, zda se jedná o hlavní insolvenční řízení, vedlejší insolvenční řízení nebo územní insolvenční řízení podle zvláštního právního předpisu;
  22. informace o možnosti podat opravný prostředek podle zvláštního právního předpisu3c);
  23. míra uspokojení zajištěných a nezajištěných věřitelů v řízeních podle druhé a třetí části tohoto zákona;
  24. míra uspokojení věřitelů v řízeních podle čtvrté části tohoto zákona;
 2. seznam úpadců v konkurzním řízení a seznam dlužníků v restrukturalizačním řízení v rozsahu údajů podle bodu 4 písm. a);
 3. seznam dlužníků v případě řízení vedených podle čtvrté části tohoto zákona v rozsahu údajů podle bodu 4 písm. a);
 4. další informace o řízeních podle tohoto zákona zveřejněné v Obchodním věstníku (Obchodný vestník);
 5. informace o službách poskytovaných správcem.

Je přístup do slovenského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do insolvenčního rejstříku i vyhledávání v něm jsou zdarma.

Jak se ve slovenském insolvenčním rejstříku vyhledává?

Odkaz se otevře v novém okně.Úvodní stránka insolvenčního rejstříku obsahuje vyhledávací lištu, kde lze přímo zadat hledaný text, případně upřesnit, zda se má daný text hledat v kategoriích jako Řízení, Správci, Majetek nebo Služby.

Historie insolvenčního rejstříku Slovenské republiky

Systém začal plně fungovat dne 7. prosince 2015.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík

Poslední aktualizace: 09/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Finsko

Finsko má dva veřejné insolvenční rejstříky: rejstřík konkurzů a restrukturalizací a rejstřík přizpůsobení dluhů. V těchto rejstřících lze vyhledávat zdarma prostřednictvím informační služby, kterou poskytuje finské Středisko právních rejstříků.

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík je informační služba finského Střediska právních rejstříků.

Jaké informace nabízí finský insolvenční rejstřík?

Rejstřík obsahuje informace o insolvenci získané z Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku konkurzů a restrukturalizacíOdkaz se otevře v novém okně.rejstříku přizpůsobení dluhů, co se týká dluhů vzniklých při výkonu podnikatelské činnosti fyzickými osobami. V rejstříku lze nalézt informace o návrzích a rozhodnutích týkajících se konkurzů a restrukturalizací a například o čase a místě konání schůze věřitelů a lhůtě pro přihlášení pohledávek a údaje o konkurzním správci.

Informace o přizpůsobení dluhů v případě dluhů vzniklých v souvislosti s osobními potřebami je třeba si vyžádat přímo od Odkaz se otevře v novém okně.Střediska právních rejstříků, které tyto údaje poskytne zdarma.

Je přístup do finského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat ve finském insolvenčním rejstříku

V insolvenčním rejstříku lze vyhledávat podle jména/názvu dlužníka, čísla průkazu totožnosti nebo IČ podniku, a to v určitém časovém rámci, a podle jména konkurzního správce nebo likvidátora.

Při vyžadování informací od Střediska právních rejstříků ohledně dluhů vzniklých v souvislosti s osobními potřebami je nutné uvést:

 • jméno osoby, jíž se požadované údaje týkají
 • číslo průkazu totožnosti osoby, jíž se požadované údaje týkají
 • jméno a telefonní číslo žadatele a adresu, na kterou mají být informace zaslány

Historie finského insolvenčního rejstříku

Rejstříky obsahují informace počínaje od roku 1995.

Související odkazy

Finština

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko právních rejstříků (Oikeusrekisterikeskus): rejstříky

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík konkurzů a restrukturalizací (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík přizpůsobení dluhů (velkajärjestelyrekisteri)

Angličtina:

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko právních rejstříků (Legal Register Centre): rejstříky

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík konkurzů a restrukturalizací (register of bankruptcies and restructurings)

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík přizpůsobení dluhů (register of debt adjustments)

Švédština

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko právních rejstříků (Rättsregistercentralen): rejstříky

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík konkurzů a restrukturalizací (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík přizpůsobení dluhů (Skuldsaneringsregistret)

Poslední aktualizace: 10/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Švédsko

Tato stránka poskytuje informace o Švédském insolvenčním rejstříku.

Jaké informace nabízí Švédský insolvenční rejstřík?

Švédský úřad pro registraci společností spravuje několik rejstříků, které poskytují informace o zapsaných společnostech. Švédský úřad pro registraci společností nevede jediný, úplný rejstřík fyzických nebo právnických osob, které byly prohlášeny insolventními. Existuje určitý rejstřík fyzických osob a majetku, které byly prohlášeny za insolventní, spravovaný Švédským úřadem pro registraci společností. Údaje o společnostech, jež byly prohlášeny za insolventní, jsou však zaznamenány v různých obchodních rejstřících vedených Švédským úřadem pro registraci společností. Přístup k informacím o fyzických osobách, majetku a společnostech v rejstřících vedených Švédským úřadem pro registraci společností je možný prostřednictvím internetového systému vyhledávání.

Informace o úpadku společností, fyzických osob a o majetku, obsažené v různých rejstřících Švédského úřadu pro registraci společností, budou dále souhrnně označovány jako „Švédský insolvenční rejstřík“ (což zahrnuje jak informace dostupné přes internetový Odkaz se otevře v novém okně.systém vyhledávání, tak přímo od Odkaz se otevře v novém okně.Švédského úřadu pro registraci společností společností).

Rejstřík obsahuje údaje o společnostech, fyzických osobách a majetku v různých stádiích úpadku. Rejstřík obecně obsahuje tyto druhy informací:

 • datum zahájení insolvenčního řízení,
 • název odpovědného soudu,
 • název, adresa a identifikační číslo / osobní kód subjektu,
 • stav insolvenčního řízení,
 • jméno a adresa správce majetku.

Rejstřík je vlastněn a spravován Švédským úřadem pro registraci společností.

Do rejstříku se vkládají pouze údaje poskytnuté soudy. Informace se vkládají v den, kdy je Švédský úřad pro registraci společností obdržel od soudu. Když je fyzická osoba prohlášena za insolventní, informace jsou zaneseny do obchodních rejstříků, ve kterých je daná fyzická osoba zapsána.

Je přístup do Švédského insolvenčního rejstříku zdarma?

Informace obsažené ve Švédském insolvenčním rejstříku jsou dostupné zdarma, pokud telefonicky kontaktujete Švédský úřad pro registraci společností. Za písemné podání informací z rejstříku je ve většině případů účtován poplatek.

Přístup k informacím o situaci společností z hlediska úpadku je prostřednictvím internetového systému vyhledávání zdarma. Další informace jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům, kteří platí poplatky.

Jak vyhledávat ve Švédském insolvenčním rejstříku

Kdokoli si přeje získat informace obsažené v rejstříku, může kontaktovat Švédský úřad pro registraci společností poštou, e-mailem nebo telefonicky. V rejstříku lze vyhledávat prostřednictvím systému vyhledávání podle názvu společnosti, jména osoby, identifikačního čísla nebo osobního kódu.

Historie Švédského insolvenčního rejstříku

Informace obsažené v rejstříku jsou vedeny po dobu pěti let.

Poslední aktualizace: 01/05/2010

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Anglie a Wales

Tento oddíl obsahuje informace o insolvenčním rejstříku osob pro Anglii a Wales.

Jaké informace nabízí insolvenční služba (The Insolvency Service) Anglie a Walesu ?

Insolvenční služba Anglie a Walesu je podle zákona povinna vést rejstříky úpadků a omezení souvisejících s úpadky a oddlužením. Insolvenční rejstřík osob, který tyto rejstříky spojuje, obsahuje podrobnosti o:

 • probíhajících nebo v posledních třech měsících ukončených úpadcích
 • probíhajících nebo v posledních třech měsících ukončených příkazech k oddlužení
 • probíhajících dobrovolných individuálních dohodách (individual voluntary arrangements) a zrychlených dobrovolných dohodách (Fast-Track voluntary arrangements), včetně těch, které byly ukončeny v posledních třech měsících
 • probíhajících příkazech k úpadkovým omezením nebo závazcích úpadců v tomto směru a prozatímních příkazech k úpadkovým omezením
 • probíhajících příkazech k omezení oddlužení nebo závazcích dlužníků v tomto směru a prozatímních příkazech k omezení oddlužení

Je nahlížení do insolvenčního rejstříku osob pro Anglii a Wales zdarma?

Ano, přístup k rejstříku není zpoplatněn.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku osob pro Anglii a Wales

Rejstřík se nachází na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách insolvenční služby (The Insolvency Service), kde jej lze vyhledat v řádku 'Find someone'. Po poklepání na odkaz na Odkaz se otevře v novém okně.insolvenční rejstřík osob je možné vyhledávat v rejstříku podle jména osob nebo obchodního názvu.

Historie inolvenční služby pro Anglii a Wales

Insolvenční služba je výkonným orgánem Ministerstva pro obchod, inovace a kvalifikace (Department for Business, Innovation and Skills), která prostřednictvím správce podstaty (official receiver):

 • spravuje a prošetřuje případy úpadků, osob, na které byl vydán příkaz k oddlužení, a společností a partnerství v soudem nařízené likvidaci s cílem odhalit důvod platební neschopnosti
 • jedná jako správce/likvidátor v případech, kdy není jmenován žádný soukromý insolvenční poradce
 • jedná jako správce a dohližitel u zrychlených dobrovolných dohod mezi osobami.

Insolvenční služba dále:

 • jedná na základě hlášení o pochybeních úpadců a osob, na které byl vydán příkaz k oddlužení, a členů statutárních orgánů
 • zabývá se postihy členů statutárních orgánů u všech úpadků podniků
 • zabývá se úpadkovými příkazy a závazky úpadců v tomto směru a příkazy k oddlužení a závazky dlužníků v tomto směru
 • schvaluje insolvenční správce a reguluje danou profesi
 • posuzuje a vyplácí zákonné nároky na odstupné v případech, kdy zaměstnavatel vyhlásí úpadek
 • poskytuje účetní a investiční služby pro majetek subjektů v úpadku/likvidaci
 • provádí důvěrná vyšetřování společností, pokud je to ve veřejném zájmu
 • poskytuje poradenství ministrům a vládním subjektům a agenturám týkající se insolvence, propouštění a dalších souvisejících záležitostech
 • prostřednictvím svých internetových stránek, publikací a linky pro dotazy ohledně insolvence (Insolvency Enquiry Line) poskytuje veřejnosti informace týkající se insolvence, propouštění a prošetřování

Výhrada insolvenčního rejstříku osob pro Anglii a Wales

Text výhrady, uveřejněné na internetových stránkách, zní takto:

„I když bylo vynaloženo veškeré úsilí na to, aby poskytované informace byly přesné, mohou se příležitostně vyskytnout chyby. Pokud zjistíte, že některá zveřejněná informace je nepřesná nebo chybí, informujte nás prosím přes odkazy pro zpětnou vazbu na této stránce, abychom mohli záležitost prošetřit a opravit databázi požadovaným způsobem.

Insolvenční služba nemůže převzít odpovědnost za chyby nebo chybějící informace, k nimž došlo z nedbalosti nebo jiného důvodu. Insolvenční služba ani úřední likvidátor nemohou poskytovat právní ani finanční poradenství. Za tímto účelem se obraťte na „Citizen's Advice Bureau“, na právního poradce, na kvalifikovaného účetního, autorizovaného insolvenčního poradce, renomovaného finančního poradce nebo poradenské středisko.

Insolvenční rejstřík osob je veřejně přístupný rejstřík a insolvenční služba nepřebírá žádnou odpovědnost za použití údajů uvedených v rejstříku třetími osobami.“

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.The Insolvency Service

Odkaz se otevře v novém okně.Individual Insolvency Register

Poslední aktualizace: 04/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Insolvenční rejstříky - Severní Irsko

V této části naleznete informace o insolvenčním rejstříku Severního Irska.

Jaké informace nabízí insolvenční rejstřík Severního Irska?

V Severním Irsku žádný insolvenční rejstřík jako takový neexistuje. Soudní služby Severního Irska mají k dispozici informace o osobách, u nichž byl za posledních 10 let vyhlášen úpadek. Tyto informace jsou k dispozici v internetové databázi, v níž může veřejnost za poplatek vyhledávat.

Více informací o této internetové vyhledávací facilitě pro oblast úpadku lze najít na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska.

Insolvenčními záležitostmi se však zabývá insolvenční služba Odkaz se otevře v novém okně.ministerstva podnikání, obchodu a investic (online DETI) (Department of Enterprise, Trade and Investment (Online DETI).

Cílem a úkolem insolvenčních služeb je:

 • Spravovat a vyšetřovat záležitosti úpadců a společností v nucené likvidaci
 • Zjišťovat příčiny úpadku
 • Zařizovat odvolání ředitelů/vedení společností z funkcí ve všech případech úpadku společnosti
 • Zabývat se veškerými podvodnými aktivitami při řízení insolventních společností
 • Regulovat profesi insolvenčních správců
 • Vést účetní evidenci insolventní společnosti
 • Formulovat specifickou insolvenční legislativu a politiku pro Severní Irsko

Stránka Online DETI je spravována a podporována ministerstvem podnikání, obchodu a investic.

Je přístup do Online DETI Severního Irska zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Jak vyhledávat v Online DETI Severního Irska?

Insolvenční služby v současnosti vedou aktualizované rejstříky, které uvádějí; Individual Voluntary Arrangements (IVAs) and Fast-track Voluntary Arrangements (FTVAs), Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BROs / BRUs), Debt Relief Orders (DRO's) a Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRROs / DRRUs).

V rejstřících Odkaz se otevře v novém okně.IVA, DRO a DRRO a DRRU lze jednotlivé osoby vyhledávat online.

Další informace o insolvenčních rejstřících viz Odkaz se otevře v novém okně.zde

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Webové stránky ministerstva podnikání, obchodu a investic (online Deti)

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska

Poslední aktualizace: 14/08/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Insolvenční rejstříky - Skotsko

Tato stránka obsahuje informace o skotském insolvenčním rejstříku.

Jaké informace nabízí skotský insolvenční rejstřík?

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.úpadkového účetního (Accountant in Bankruptcy) obsahují radymateriály týkající se úpadku ve Skotsku. Poskytují:

 • Přístup k legislativě
 • Odkaz na Odkaz se otevře v novém okně.insolvenční rejstřík, který obsahuje údaje o:
  • úpadcích
  • omezeních týkajících se úpadku
  • chráněných smlouvách o svěřenské správě
  • likvidacích a konkurzních správách skotských společností (včetně solventních likvidací)
  • moratoriích

Skotský insolvenční rejstřík neobsahuje údaje o nucených správách obchodních společností.

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.skotského rejstříku DAS Scotland obsahují rady ohledně peněz a dluhů, materiály pro schválené finanční poradce, informace o programu restrukturalizace dluhů (zákonný program pro splacení dluhů v přiměřené lhůtě při současné ochraně před věřiteli).

Skotský insolvenční rejstřík spravuje a vede úpadkový účetní.

Skotský rejstřík DAS (Debt Arrangement Scheme Register)

Odkaz se otevře v novém okně.Skotský rejstřík DAS obsahuje informace o schválenýchdosud projednávaných programech restrukturalizace dluhů. Rejstřík DAS poskytuje rovněž informace o živých moratoriích. Rejstřík DAS spravuje a vede úpadkový účetní jakožto správce tohoto rejstříku.

Je přístup do skotského insolvenčního rejstříku zdarma?

Přístup do skotského insolvenčního rejstříku je zdarma. Je také možné stahovat denní přehled obchodních dat. Pro více informací se obraťte na: Odkaz se otevře v novém okně.roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je přístup do skotského rejstříku DAS zdarma?

Přístup do skotského rejstříku DAS je zdarma.

Jak vyhledávat ve skotském insolvenčním rejstříku

Skotský insolvenční rejstřík je k dispozici on-line.

Jak vyhledávat v rejstříku DAS

Rejstřík DAS je k dispozici on-line.

Historie skotského insolvenčního rejstříku

Vyhledáváním v insolvenčním rejstříku lze získat informace o všech probíhajících konkurzních řízeních i o řízeních, která byla ukončena v uplynulých dvou letech. V případě chráněných smluv o svěřenské správě zobrazí rejstřík informace o probíhajících řízeních a o řízeních, která byla ukončena v minulém roce. Stejně tak lze v případě vyhledávání konkurzních správ a likvidací nalézt informace o probíhajících řízeních a o řízeních, která byla ukončena v minulém roce.

Vyhledávání moratorií bude zobrazovat všechna živá moratoria. Moratorium se ruší po šesti týdnech nebo po vyhlášení úpadku, přiznání ochrany smlouvě o svěřenské správě nebo schválení DPP v rámci DAS.

Historie rejstříku DAS

Internetové stránky rejstříku DAS obsahují informace o schválených a dosud projednávaných programech restrukturalizace dluhů. Rejstřík DAS poskytuje rovněž informace o živých moratoriích.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Úpadkový účetní

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík DAS

Poslední aktualizace: 15/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.