Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Skotsko

Tato stránka obsahuje informace o skotském insolvenčním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Skotsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí skotský insolvenční rejstřík?

Internetové stránky Úpadkového účetního (Accountant in Bankruptcy) obsahují rady a fakta o úpadku ve Skotsku. Poskytují:

  • přístup k legislativě
  • odkaz na insolvenční rejstřík, který obsahuje údaje o:
    • úpadcích
    • úpadkových omezeních
    • chráněných smlouvách o svěřenské správě
    • likvidacích a konkursních správcovstvích skotských společností (včetně solventních likvidací).

Skotský insolvenční rejstřík neobsahuje údaje o nucených správách obchodních společností.

Internetové stránky Money Scotland obsahují rady ohledně peněz a dluhů, údaje pro schválené finanční poradce, informace o programu vypořádání dluhů (zákonný program sloužící ke splacení dluhu v přiměřené lhůtě při současné ochraně před věřiteli).

Skotský insolvenční rejstřík spravuje a vede Úpadkový účetní.

Skotský rejstřík DAS (Debt Arrangement Scheme Register)

Skotský rejstřík DAS obsahuje informace o programech vypořádání dluhů, které již byly schváleny nebo na schválení čekají. Rejstřík DAS spravuje a vede společnost Civic jménem Money Scotland.

Je přístup do skotského insolvenčního rejstříku zdarma?

Přístup do skotského insolvenčního rejstříku je zdarma. Je také možné stahovat denní přehled komerčních dat. Více informací Vám poskytne: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je přístup do skotského rejstříku DAS zdarma?

Přístup do skotského rejstříku DAS je zdarma.

Jak vyhledávat ve skotském insolvenčním rejstříku

Skotský insolvenční rejstřík je k dispozici na internetu. Je třeba se zaregistrovat jako uživatel.

Jak vyhledávat v rejstříku DAS

Rejstřík DAS je k dispozici na internetu. Je třeba se zaregistrovat jako uživatel.

Historie skotského insolvenčního rejstříku

Vyhledáváním v insolvenčním rejstříku lze získat informace o všech neskončených úpadkových řízeních a dále o těch, které byly skončeny v uplynulých dvou letech. V případě chráněných smluv o svěřenské správě rejstřík zobrazí informace o neskončených řízeních a dále o těch, které byly skončeny v uplynulém roce. Stejně tak lze v případě vyhledávání konkurzních správ a likvidací nalézt informace o neskončených řízeních a dále o těch, které byly skončeny v uplynulém roce.

Historie rejstříku DAS

Internetové stránky rejstříku DAS obsahují informace o programech vypořádání dluhů, které již byly schváleny nebo na schválení čekají.

Související odkazy

Accountant in Bankruptcy, Register of Insolvencies, Money Scotland DAS (Debt Arrangement Scheme), Register of Scotland, DAS Register (registrace)

Poslední aktualizace: 15/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.