Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Portugalsko

Tato kapitola vám poskytne stručný úvod do systému portugalského insolvenčního rejstříku.

Obsah zajišťuje
Portugalsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Co je obsahem insolvenčního rejstříku?

Elektronický insolvenční rejstřík obsahuje tyto informace:

  • číslo insolvenčního řízení
  • údaje o soudu, u kterého insolvenční řízení probíhá
  • údaje o účastníkovi v platební neschopnosti
  • údaje o správci konkursní podstaty
  • lhůta pro přihlášení pohledávek
  • datum ohlášení platební neschopnosti.

Elektronický rejstřík obsahuje podrobné informace týkající se insolvenčních řízení (viz níže).

Je přístup k insolvenčnímu rejstříku bezplatný?

Ano, do insolvenčního rejstříku lze nahlížet zdarma.

Právní předpisy týkající se insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík v Portugalsku se řídí článkem 38 zákona o platební neschopnosti a revitalizaci podniků (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), který byl schválen vládním nařízením (Decreto-Lei) č. 53/2004 ze dne 18. března 2004, ve znění zákona č. 16/2012 ze dne 20. dubna 2012.

Poslední aktualizace: 30/01/2014

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.