Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Portugalsko

Tato kapitola vám poskytne stručný úvod do systému portugalského insolvenčního rejstříku.

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Co je obsahem insolvenčního rejstříku?

Elektronický insolvenční rejstřík obsahuje tyto informace:

  • číslo insolvenčního řízení
  • údaje o soudu, u kterého insolvenční řízení probíhá
  • údaje o účastníkovi v platební neschopnosti
  • údaje o správci konkursní podstaty
  • lhůta pro přihlášení pohledávek
  • datum ohlášení platební neschopnosti.

Elektronický rejstřík obsahuje podrobné informace týkající se insolvenčních řízení (viz níže).

Je přístup k insolvenčnímu rejstříku bezplatný?

Ano, do insolvenčního rejstříku lze nahlížet zdarma.

Právní předpisy týkající se insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík v Portugalsku se řídí článkem 38 zákona o platební neschopnosti a revitalizaci podniků (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), který byl schválen vládním nařízením (Decreto-Lei) č. 53/2004 ze dne 18. března 2004, ve znění zákona č. 16/2012 ze dne 20. dubna 2012.

Poslední aktualizace: 30/01/2014

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.